ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
คำนำวิชาตาทิพย์

คำนำ

             ตำราวิชาตาทิพย์นี้  ท่านอาจารย์เจษฎา   คำไหล  ได้นำมาสอนลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดมาแล้วหลายปี   ซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ  ตัวอย่าง  ฟุตบอลยุโรป ๒๐๐๔  แข่งขันกัน ๓๑ นัด  อาจารย์เจษฎา  ทายถูกมากกว่าครึ่ง   คณะกรรมการชมรมฯ  เห็นว่าเป็นวิชาที่มีประโยชน์สำหรับนักพยากรณ์มาก  จึงได้ขออนุญาตจากอาจารย์เจษฎา  พิมพ์เพื่อเป็นวิทยาทานการศึกษาแก่สมาชิกชมรมฯ  และบุคคลที่สนใจศาสตร์นี้   ท่านอาจารย์จึงอนุญาตแต่โดยดี   ทางคณะกรรมการขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เจษฎา   คำไหล  มา ณ ที่นี้ด้วย

             สำหรับคู่มือพยากรณ์นั้น   คุณนฤณัฐ   กิจจาบัณฑิต   ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมอาศรมเจษฎาจารย์   ได้ทำการรวบรวมสิ่งละอันพันละน้อย  ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์ที่นักพยากรณ์จำเป็นจะต้องรู้มารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกแก่การใช้เมื่อเวลาจำเป็น   ทางคณะกรรมการชมรมฯ  เห็นว่าเป็นสิ่งดีและจำเป็นมากสำหรับนักพยากรณ์  จึงขออนุญาตเอามาพิมพ์รวมอยู่ในเล่มเดียวกันเพื่อสะดวกแก่การใช้   และจัดพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่ ๒    เพื่อเป็นคู่มือในการพยากรณ์สำหรับลูกศิษย์ต่อไป   อีกทั้งรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายหนังสือ “วิชาตาทิพย์” นี้จะนำเข้าสมทบทุน “ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์” ทั้งหมดจึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

             บุญกุศลและคุณความดีที่คณะกรรมการชมรมฯได้กระทำนี้  ขออุทิศแด่ปู่ครู ปู่ฤาษีพรหมนารอด ปู่ฤาษีทั้ง ๑๐๘ ตน   บูรพาจารย์โหราศาสตร์ทุกแขนงวิชา  และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

 

                                                                                                                       ด้วยความปรารถนาดีจากใจจริง
คณะกรรมการบริหารชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๑

(อย่าลืมพบกันในวันไหว้ครู  ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙  ของทุกปี  ณ วัดขี้เหล็ก (วัดสุวรรณคีรี)

 

วิชาตาทิพย์ 

             วิชาตาทิพย์  คือวิชาที่จะทำให้เรารู้ล่วงหน้าว่าการต่อสู้ – การแข่งขันทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการแข่งเตะบอล   แข่งบาสเกตบอล   แข่งมวย   แข่งรถ   แข่งเรือ   ชนไก่   ชนวัว     พูดง่าย ๆ ว่าวิชานี้จะทำให้เรารู้ผลของการแข่งขันทุกเรื่องก่อนล่วงหน้าได้โดยไม่ยากและสลับซับซ้อนอะไรเลย   อันดับแรกคุณต้องรู้เรื่องของ “ทักษา”  ก่อน    ทักษาหรือมหาทักษา  มีรูปลักษณ์ดังนี้ :

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้
สระทั้งหมด  รวม อ ก - ข - ฃ - ค - ฅ - ฆ - ง จ - ฉ - ช - ซ - ฌ - ญ
สีแดง  -  เลือดหมู สีขาว  -  ขาวนวล สีชมพู  -  น้ำตาล
 
ทิศเหนือ   ทิศใต้
ศ - ษ -  ส -  ห - ฬ - ฮ   ฎ - ฏ - ฐ - ฑ - ฒ - ณ
สีฟ้า  -  น้ำเงิน   สีเขียว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ย - ร - ล - ว - ฤ - ฦ บ - ป - ผ - ฝ - พ – ฟ - ภ – ม ด - ต - ถ - ท - ธ - น
สีทองสัมฤทธิ์ - ควันบุหรี่ สีเหลืองไพล สีดำ – ม่วงแก่

ทักษา  จะมีคาถากำกับอีก ๘ คาถา  ดังต่อไปนี้คือ :
๑.   บริวาร                       ๒.   อายุ                            ๓.   เดช                           ๔.   ศรี
๕.   มูละ                          ๖.   อุตสาหะ                      ๗.   มนตรี                        ๘.   กาลกิณี (กาลี)

บริวาร หมายถึง บุตร – บริวาร – พวกพ้อง – ความดี – จุดยืน
อายุ หมายถึง สุขภาพพลานามัย – ความอยู่เย็นเป็นสุข
เดช หมายถึง อำนาจ – ความสามารถ
ศรี หมายถึง  คุณงามความดี – ความศรัทธาเชื่อถือ – ชื่อเสียง
มูละ หมายถึง หลักฐาน – รายได้
อุตสาหะ หมายถึง ความเพียร – ความเหน็ดเหนื่อย
มนตรี หมายถึง ที่พึ่ง – ผู้สนับสนุน – ผู้อุปการะ
กาลกิณี (กาลี) หมายถึง ความชั่ว – ความผิดหวัง – ความไม่ดีทุกชนิด

 

ทักษาจะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกา  พร้อมกับคาถากำกับ  ดังนี้คือ : 
             คนเกิดวันอาทิตย์   จะเริ่มบริวารที่วันอาทิตย์     อายุที่วันจันทร์     เดชที่วันอังคาร   ศรีที่วันพุธ   มูละที่วันเสาร์    อุตสาหะที่วันพฤหัสบดี   มนตรีที่วันพุธกลางคืน(ราหู)   กาลกิณีที่วันศุกร์    เพราะฉะนั้นวันศุกร์จึงไม่ดีสำหรับวันอาทิตย์    วันอาทิตย์ห้ามทำการมงคลวันศุกร์    ห้ามใช้อักษรวันศุกร์    ห้ามใช้สีวันศุกร์    เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันศุกร์ (ทิศเหนือ)
             คนเกิดวันจันทร์    จะเริ่มบริวารที่วันจันทร์     อายุที่วันอังคาร     เดชที่วันพุธ   ศรีที่วันเสาร์   มูละที่วันพฤหัสบดี   อุตสาหะที่วันพุธกลางคืน(ราหู)    มนตรีที่วันศุกร์     กาลกิณีที่วันอาทิตย์     เพราะ ฉะนั้นวันอาทิตย์จึงไม่ดีสำหรับวันจันทร์    วันจันทร์ห้ามทำการมงคลวันอาทิตย์    ห้ามใช้อักษรวันอาทิตย์  ห้ามใช้สีวันอาทิตย์  เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันอาทิตย์ (ทิศตะวันออเฉียงเหนือ)
             คนเกิดวันอังคาร    จะเริ่มบริวารที่วันอังคาร     อายุที่วันพุธ     เดชที่วันเสาร์   ศรีที่วันพฤหัสบดี   มูละที่วันพุธกลางคืน(ราหู)    อุตสาหะที่วันศุกร์   มนตรีที่วันอาทิตย์   กาลกิณีที่วันจันทร์    เพราะฉะนั้นวันจันทร์จึงไม่ดีสำหรับวันอังคาร    วันอังคารห้ามทำการมงคลวันจันทร์    ห้ามใช้อักษรวันจันทร์    ห้ามใช้สีวันจันทร์   เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันจันทร์ (ทิศตะวันออก)
             คนเกิดวันพุธ    จะเริ่มบริวารที่วันพุธ     อายุที่วันเสาร์     เดชที่วันพฤหัสบดี   ศรีที่วันพุธกลางคืน(ราหู)   มูละที่วันศุกร์    อุตสาหะที่วันอาทิตย์   มนตรีที่วันจันทร์   กาลกิณีที่วันอังคาร    เพราะฉะนั้นวันอังคารจึงไม่ดีสำหรับวันพุธ    วันพุธห้ามทำการมงคลวันอังคาร    ห้ามใช้อักษรวันอังคาร   ห้ามใช้สีวันอังคาร   เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันอังคาร (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
             คนเกิดวันเสาร์    จะเริ่มบริวารที่วันเสาร์     อายุที่วันพฤหัสบดี     เดชที่วันพุธกลางคืน(ราหู)   ศรีที่วันศุกร์   มูละที่วันอาทิตย์    อุตสาหะที่วันจันทร์   มนตรีที่วันอังคาร   กาลกิณีที่วันพุธ    เพราะฉะนั้นวันพุธจึงไม่ดีสำหรับวันเสาร์    วันเสาร์ห้ามทำการมงคลวันพุธ    ห้ามใช้อักษรวันพุธ   ห้ามใช้สีวันพุธ   เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันพุธ (ทิศใต้)
             คนเกิดวันพฤหัสบดี    จะเริ่มบริวารที่วันพฤหัสบดี     อายุที่วันพุธกลางคืน(ราหู)     เดชที่วันศุกร์   ศรีที่วันอาทิตย์   มูละที่วันจันทร์    อุตสาหะที่วันอังคาร   มนตรีที่วันพุธ   กาลกิณีที่วันเสาร์    เพราะฉะนั้นวันเสาร์จึงไม่ดีสำหรับวันพฤหัสบดี  วันพฤหัสบดีห้ามทำการมงคลวันเสาร์   ห้ามใช้อักษรวันเสาร์    ห้ามใช้สีวันเสาร์    เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันเสาร์ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
             คนเกิดวันพุธกลางคืน(ราหู)    จะเริ่มบริวารที่วันพุธกลางคืน(ราหู)     อายุที่วันศุกร์     เดชที่วันอาทิตย์   ศรีที่วันจันทร์   มูละที่วันอังคาร    อุตสาหะที่วันพุธ   มนตรีที่วันเสาร์   กาลกิณีที่วันพฤหัสบดี     เพราะฉะนั้นวันพฤหัสบดีจึงไม่ดีสำหรับวันพุธกลางคืน(ราหู)      วันพุธกลางคืน(ราหู)ห้ามทำการมงคลวันพฤหัสบดี    ห้ามใช้อักษรวันพฤหัสบดี    ห้ามใช้สีวันพฤหัสบดี    เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันพฤหัสบดี (ทิศตะวันตก)
             คนเกิดวันศุกร์   จะเริ่มบริวารที่วันศุกร์     อายุที่วันอาทิตย์     เดชที่วันจันทร์   ศรีที่วันอังคาร   มูละที่วันพุธ    อุตสาหะที่วันเสาร์   มนตรีที่วันพฤหัสบดี   กาลกิณีที่วันพุธกลางคืน(ราหู)    เพราะฉะนั้นวันพุธกลางคืน(ราหู)จึงไม่ดีสำหรับวันศุกร์  วันศุกร์ห้ามทำการมงคลวันพุธกลางคืน(ราหู)   ห้ามใช้อักษรวันพุธกลางคืน(ราหู)    ห้ามใช้สีวันพุธกลางคืน(ราหู)    เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันพุธกลางคืน(ราหู) (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.