ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ดวงจร ปีจร
การดูดวงเมื่อตั้งเป็นรูปดวงแล้ว สิ่งแรกที่นักพยากรณ์จะพิจารณาก่อนคือพื้นของดวงชะตา เพื่อจะได้รู้ว่าเค้าโครงทุกอย่างในดวงระดับใด เมื่อตรวจดูรู้แล้วจะพูดเพื่อให้เจ้าของดวงชะตารู้ก็พูดได้ ไม่อยากพูดก็แล้วไป ส่วนมากนักพยากรณ์ใหม่มักจะพูด เพื่อเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของดวงชะตา สำหรับผู้เรียบเรียงไม่มีเวลาพูด จึงพูดแต่เรื่องสำคัญ ๆ ที่เจ้าของดวงชะตาถามเท่านั้น รวมความแล้วพื้นของดวงชะตานักพยากรณ์ทุกคนต้องรู้ เมื่อพยากรณ์พื้นของดวงชะตาไม่ถูกต้อง พยากรณ์อย่างอื่นก็ไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกัน
อัตตะ ๓ (ดาวอังคาร) ชนกับอริ และพยายะ ฐานรองรับ ๑๒ (กำลังพระราหู) เลข ๓ (อังคาร) รองรับด้วย ๑๒ (กำลังพระราหู) ถ้าเป็นพื้นของดวงชะตาถือว่าดี เพราะเป็นคู่ธาตุลม ถ้าไม่ชนอริและพยายะ คะแนนของอัตตะจะได้ถึง ๑๐๐ คะแนน แต่เมื่อไปชนอย่างนี้จึงหักไปอย่างละ ๑๐ คะแนน จึงเหลือ ๘๐ คะแนน
ดวงชะตาใดอัตตะ ชนอริ แปลว่า เจ้าของดวงชะตามักกระทำตัวเองให้เดือดร้อนเอง ถ้าฐานรองรับดี จึงมักเป็นนักการเมือง เป็นหมอ เป็นนักกีฬา เป็นพยาบาล เป็นทนายความ เป็นช่าง ถ้าฐานรองรับไม่ดีมักจะทำให้ตัวเองตกต่ำ เป็นนักเลงอันธพาลไปเลย อัตตะชนพยายะ แปลว่าดื้อรั้นไม่ยอมใครง่าย ๆ หรือแปลว่ามีโรคในตัวไม่หายขาด (จะเป็นโรคอะไรว่ากันอีกที) ดวงชะตาใดอริชนพยายะ แปลว่าไปทำงานที่ไหนมักจะมีคนอิจฉามักมีศัตรู หรือศัตรูเป็นคนพิการ
ตนุ ๕ (ดาวพฤหัสบดี) ชนธนัง หาทรัพย์ได้ด้วยตัวเอง ชนทาสี (เพศตรงข้าม) มักจะ มีเพศตรงข้ามมารักมาชอบอยู่เสมอ ฐานรองรับ ๑๑ (ราชาโชค) ถือว่าดีมาก ตนุได้คะแนนเต็มร้อย อัตตะ – ตนุ คะแนนรวมกัน ๒๐๐ ดวงชะตานี้รวมแล้วได้ ๑๘๐ ถือว่าดีพอสมควรทีเดียว
ปิตา ๖ (ดาวศุกร์) ชนกดุมพะ พ่อรวย ชนมรณะ ฐานรองรับ ๑๔ (จักรพรรดิ) ถือว่าดี ๑๐๐ คะแนนเหลือ ๘๐ คะแนน เพราะชนมรณะ พ่อร่ำรวย มีอยู่มีกินอย่างดี
มาตา ๗ (ดาวเสาร์) ชนสหัชชะ ชนสุภะ ฐานรองรับ ๑๗ (กำลังพระพุธ) เลข ๗ (ดาวเสาร์) อยู่บนฐานรองรับ ๑๗ (กำลังพระพุธ) ถือว่าดี (คู่สมพล) แปลว่าตระกูลข้างแม่กว้างขวางมีชื่อเสียง กับมารดารักกันเหมือนเพื่อน ตัวเจ้าของดวงชะตาเพื่อนไม่ดีจะไม่คบเด็ดขาด (สหัชชะ ไม่ชนเสีย ฐานรองรับดี)
ปัตนิ ๔ (ดาวพุธ) ชนหินะ ชนทาสา ชนมหาอุบาทว์ และชนนาวัง ฐานรองรับ ๘ (กำลังพระอังคาร) ดาวพุธ (๔) อยู่บนฐาน ๘ (กำลังพระอังคาร) ก็ไม่เสียหายอะไรมากมายนัก ๘ (กำลังพระอังคาร) เมียค่อนข้างจะนักเลงใจถึง ปัตนิชนหินะ เขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรม อยู่กันไปเถียงกันไป พูดกันหลายคำไม่ได้ เลิกกันก็ไม่ได้ อยู่ห่างกันคิดถึงกัน อยู่ใกล้กันเถียงกัน ถ้าไม่เช่นนั้นคู่ครองจะมีโรคในตัวไม่หายขาด เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ดวงชะตาใดมีดาวพุธ (๔) ฐานรองรับ ๘ (กำลังพระอังคาร) ในดวงชะตา (อยู่ตรงไหนก็ได้) เจ้าของดวงชะตามีนิสัยอยู่เงียบ ๆ มีโลกของตัวเอง ปิดประตูอยู่เงียบ ๆ คนเดียว หรือเจ้าของดวงชะตามักจะได้ทำงานในห้องมืด ห้องแล็ป ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ถ้าดาวพุธ (๔) ชนเสียระวังเอกสารจะผิดพลาด การค้ำประกันจะผิดพลาด (ค้ำประกันคนเขาจะนำความเดือดร้อนมาให้)
ปุตตะ ๒ (ดาวจันทร์) ชนมัชฌิมา–ลาภะ–มหาอุปถัมภ์–และเคหัง ฐานรองรับ ๙ (พระเกตุ) ถือว่าดีมาก (เพราะไม่ชนเสีย) แต่ชนมัชฌิมา คำว่ามัชฌิมาในเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน นอกจากจะแปลว่าพอประมาณปานกลางแล้ว ยังแปลว่าเพศตรงข้ามได้ด้วย ปุตตะในดวงชะตานี้ชนมัชฌิมา ฐานรองรับดี แทนที่จะได้ดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์จึงลดเหลือ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ มัชฌิมาไปตรงอะไรจะไปลดคะแนนทุกอย่าง ไปตรงดีจะไปลดคะแนนดี ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ไปตรงที่ไม่ดีจะไปลดสิ่งที่ไม่ดีนั้น ๒๐ เปอร์เซ็นต์
พันธุ (ญาติพี่น้อง) ๑ (ดาวอาทิตย์) ชนโภคา – กัมมะ – โภคสมบัติ – และอัตตะ ฐานรองรับ ๑๓ (มหาอุจจ์) ถือว่าดีมาก ญาติพี่น้องทุกคนมียศตำแหน่งมีหลักฐานการงานมั่นคงเหมือนเจ้าของดวงชะตา
สหัชชะ (เพื่อนฝูง) ๗ (ดาวเสาร์) ชนมาตา – สุภะ – อาตมา – และธนัง ฐานรองรับ ๑๗ (กำลังพระพุธ) (๗ เสาร์ อยู่บนฐาน ๑๗ กำลังพระพุธ คู่สมพล) ถือว่าดีมาก เพื่อนมีแต่คนดี มีเกียรติชื่อเสียง หรือเพื่อนไม่ดีไม่คบ
ทาสา (บริวารชาย) ๔ (ดาวพุธ) ชนหินะ – ปัตนิ – มหาอุบาทว์ – และนาวัง ฐานรองรับ ๘ (กำลังพระอังคาร) บริวารชายท่าทางเรียบร้อย (๔ ศุภพระเคราะห์) แต่ชนหินะ และมหาอุบาทว์ จึงไว้ใจไม่ค่อยได้ มักจะทำให้เอกสารผิดพลาด หรือพูดอะไรไว้ สัญญาอะไรไว้ มักจะทำให้ผิดพลาด
ทาสี (บริวารหญิง) ๕ (ดาวพฤหัสบดี) ชนธนัง – ตนุ – ทาสา – และญาติ ฐานรองรับ ๑๑ (ราชาโชค) บริวารหญิงดีมาก ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือพื้นของดวงชะตา ต่อไปนี้เป็นการพยากรณ์จรปี (อายุปัจจุบัน)
ดวงชะตานี้มาให้พยากรณ์เมื่ออายุย่าง ๖๐ ปี ฐานรองรับ ๙ (พระเกตุ) เลข ๒ (ดาวจันทร์) จับคู่กับเลข ๑ (ดาวอาทิตย์) เลข ๒ ตรงกับลาภะ – ปุตตะ – มัชฌิมา – มหาอุปถัมภ์ – เคหัง เลข ๑ ตรงกับโภคา – พันธุ – กัมมะ – โภคสมบัติ – อัตตะ
ฐานรองรับปีจร ๙ (พระเกตุ) ไม่ชนเสีย ถือว่าเป็นปีที่ดี ถ้าไม่ชนมัชฌิมา จะดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อชนมัชฌิมาจึงเหลือความดี ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าดีมากพอสมควร ในขณะที่พยากรณ์เจ้าของดวงชะตายศพลตำรวจตรี คำถามที่ท่านถามวันนั้นมีอยู่สองข้อ คือ
๑. เหลืออายุราชการอยู่เพียงปีนี้ปีเดียว (อายุจร ๖๐ ปี) จะได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจโทไหม ? (หลายอาจารย์พยากรณ์ว่าจะไม่ได้เลื่อน)
๒. เมื่อได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจโทแล้ว จะได้ประจำอยู่ที่นี้หรือจะได้ย้ายไปอยู่ตำแหน่งอื่น ผู้พยากรณ์ได้ตอบท่านไปว่า ถ้าวัน – เดือน – ปีเกิดของท่านไม่ผิด ปีนี้ท่านได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจโทแน่นอน ท่านบอกว่าวัน – เดือน – ปีเกิดแน่นอนไม่ผิด ผู้พยากรณ์ย้ำไปว่าถ้าแน่นอน ท่านก็จะได้เลื่อนยศแน่นอน และเลื่อนแล้วก็อยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหน
ท่านบอกว่าได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจโท แม้ว่าจรเหลืออายุราชการปีเดียวมันเป็นไปได้ แต่เลื่อนขึ้นตรงนี้ไม่ได้ย้ายไปที่อื่นไม่น่าเป็นไปได้ เพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญมีคนหมายตาไว้มาก ผู้พยากรณ์ได้ย้ำไปว่า “สำคัญไม่สำคัญ กระผมไม่เกี่ยว แต่ขอพยากรณ์ว่าได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอน และได้เลื่อนขึ้นตรงนี้ ไม่ได้ย้ายไปที่อื่นอย่างแน่นอน” และได้พยากรณ์ต่อไปอีกว่า นอกจากนั้นปีนี้ “ท่านจะได้เงินมาจำนวนหนึ่ง จากการซื้อ – ขายที่ดิน จะได้ทำบ้าน – ปลูกบ้านให้ลูก”
ท่านตอบว่า การซื้อที่ดินคงจะไม่ซื้อมีแต่จะขายที่ดินที่ต่างจังหวัด แต่มันขายไม่ได้สักที ส่วนการปลูกบ้านให้ลูกก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะลูกยังเรียนอยู่ต่างประเทศ
ผู้พยากรณ์ได้พยากรณ์ย้ำต่อไปอีกว่า ปีนี้ท่านจะได้เงินจากการขายที่ดินอย่างแน่นอน โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ใกล้น้ำ – ใกล้ทะเล หรือที่ดินที่ใกล้สถานที่ราชการ ขายแล้วก็จะได้ซื้อที่ดินแปลงอื่นใกล้น้ำ – ใกล้ทะเล เพื่อปลูกบ้านให้ลูกอีก ท่านรับฟังเงียบ ๆ แต่ในใจคงคิดเถียงว่าไม่ใช่ ไม่จริง เป็นไปไม่ได้
สองเดือนต่อมา ท่านได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจโท และเลื่อนขึ้นตรงนั้น ท่านดีใจให้นายเวรมารับผู้พยากรณ์ไปพบถึงที่ทำงาน เลี้ยงดูปูเสื่อกันพอสมควร ท่านบอกว่าสองข้อแรกถูกต้องหมดเลยนะคุณเจษฎ์ เหลือแต่เรื่องซื้อขายที่ดิน และปลูกบ้านให้ลูก ผู้พยากรณ์ตอบไปว่า สองข้อแรกถูกข้ออื่นก็น่าจะถูก ท่านตอบว่า “ ขอให้เป็นอย่างที่คุณพยากรณ์ ”
สามเดือนต่อมา ท่านให้นายเวรมารับไปพบที่ทำงานปิดห้องนั่งคุยกัน ท่านบอกว่าตรงหมดทุกข้อแล้วคุณเจษฎ์ ท่านบอกว่าอยู่ดี ๆ ที่ดินที่ภูเก็ต ขายไม่ได้สักที ก็มีญาติกันมาขอซื้อเลยขายให้เขาไปได้เงินมาก้อนหนึ่ง และลูกชายที่เรียนอยู่ต่างประเทศเขาก็เรียนจบ มีโครงการจะกลับเมืองไทยกลับมาแต่งงาน ผมก็เลยไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อจะปลูกบ้านทำเรือนหอให้ลูกชายแถว ๆ รามอินทรา แต่มันก็น่าแปลกคือที่ดินแปลงนี้มันอยู่ใกล้บึงน้ำเหมือนที่คุณพยากรณ์ไว้ไม่ผิดเลย วันนั้นผู้พยากรณ์นั่งคุยกับท่านหลายชั่วโมง และผู้พยากรณ์กับท่านก็รักนับถือกันมาจนทุกวันนี้
รามาดูปีจร (อายุย่าง ๖๐ ปี) ฐานรองรับ ๙ (พระเกตุ) ไม่ชนเสียถือว่าดี จะได้อะไรแบบไม่คาดคิด ได้จากบุญบารมีเก่า ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้จากการบนบาลศาลกล่าว เลข ๒ (ดาวจันทร์) จับคู่กับเลข ๑ (ดาวอาทิตย์) เลข ๒ ตรงกับลาภะ – ปุตตะ – มัชฌิมา – มหาอุปถัมภ์ – และเคหัง เลข ๑ ตรงกับกัมมะ – พันธุ (ญาติพี่น้อง) – โภคา (ที่ดิน) – โภคสมบัติ – และอัตตะ
เมื่อแปลแล้วจะได้ความว่า ปีนี้ท่านจะได้เลื่อนยศตำแหน่งอย่างแน่นอน (ลาภะ + กัมมะ) เลื่อนขึ้นที่ตรงนี้ไม่ได้ย้ายไปที่อื่น (ถ้าย้ายไปที่อื่นจะมีนาวัง หรือปีจรรองรับด้วยฐาน ๑๓ หรือรองรับด้วยฐาน ๑๕ กำลังพระจันทร์ )
ได้เงินจากการขายที่ดินให้ญาติที่ภูเก็ตแบบไม่คาดคิด (ลาภะ + โภคา + พันธุ) ขายที่ดินได้เงินมาแล้วเอาไปซื้อที่ดินใกล้บึง เพื่อปลูกเรือนหอให้ลูกชายแบบไม่คาดคิด ที่ไม่คาดคิดเพราะฐานรองรับเป็น ๙ (พระเกตุ) ปลูกเรือนหอใกล้น้ำให้ลูกชาย (ใกล้น้ำคือ ๒ ดาวจันทร์) ลูกจะแต่งงานคือปุตตะ + มัชฌิมา (มัชฌิมา แปลว่า เพศตรงข้าม) ปลูกบ้านให้ลูกคือ (ปุตตะ + เคหัง)
การพยากรณ์เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน คือการแปลภพใส่ฐาน ภพทั้งหมดมี ๓๕ ภพ ฐานคือฐานที่ ๔ แปลดาวใส่ฐาน ดาวทั้งหมดมี ๗ ดวง คือ (๑ - ๗) ภพทั้งหมดจะบอกเรื่อง ดาวทั้งหมดจะบอกเรื่อง ฐานรองรับ (ฐานที่ ๔) จะบอกว่าดี – เลว – หรือปานกลาง เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะยากอะไร
เมื่อจรมาถึงปี – เดือน – วัน – ชั่วโมงใด ฐานรองรับดี เราก็แปลภพแปลดาวให้เรื่องเหล่านั้นในทางที่ดี
เมื่อจรมาถึงปี – เดือน – วัน – ชั่วโมงใด ฐานรองรับไม่ดี (เลว) เราก็แปลภพแปลดาวให้เรื่องเหล่านั้นในทางที่ไม่ดี
หรือเมื่อจรมาถึงปี – เดือน – วัน – ชั่วโมงใด ฐานรองรับปานกลาง (ดีครึ่งเสียครึ่ง) เราก็แปลภพแปลดาวให้เรื่องนั้น ๆ เป็นพอประมาณปานกลางมันก็เท่านั้นเอง
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือหลักการพยากรณ์ของเลข ๗ ตัว ๙ ฐานบทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.