ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)

ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด  (รวยแล้วกลับจนอีก)

                จะได้รับคำถามจากคนที่เขารวยแล้ว   และกลัวว่าตัวเองจะกลับจนอีกอยู่บ่อย ๆ ว่า  “ฉันจะกลับจนอีกไหม?   ผมจะหมดตัวอีกไหม?   หรือจะล้มละลายไหม?”    ในตำรา  ๗  ตัว  ๙  ฐาน  ไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์ท่านไหนเขียนเป็นตำราไว้ก่อนเลย   มันเลยเดือดร้อนมาถึงผู้เรียบเรียงต้องไปค้นหาคำตอบมาตอบคำถามเขา   โดยการไปหาดวงชะตาที่เคยรวยแล้วจน   หรือรวยแล้วกลับล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวอีกหลาย ๆ  ดวงมาวิเคราะห์วิจัย    พอจะจับเอาเป็นกฎเกณฑ์ได้ว่าคนที่มีแล้วหมด    ดวงชะตาจะอยู่ในกฎเกณฑ์เป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้ :

               ๑. อัตตะ    หรือตนุ   รองรับด้วยฐานเสาร์ (๗ – ๑๐ – ๒๐)  
               ๒. ดาวศุกร์ (๖)   ในดวงชะตารองรับด้วยฐานเสาร์   (๑๐ –  ๒๐)
               ๓. ดาวศุกร์ (๖)   ในดวงชะตาชนเสีย (หินะ –  มรณะ –  อริ –  พยายะ –  มหาอุบาทว์)
               ๔. เลขลาภะ   หรือเลขกัมมะ    ในดวงชะตารองรับด้วยฐานเสาร์ (๗ – ๑๐ – ๒๐)
               ๕. ฐานบวกรวมฐานที่ ๔   ขวามือสุด (มัชฌิมา + ปัตนิ + ทาสา)   ในดวงชะตารองรับด้วยฐานเสาร์ 
(๓ – ๗ – ๘ – ๑๐ – ๑๒ – ๒๐)    อย่างใดอย่างหนึ่ง
               ๖. วันเกิดเจ้าของดวงชะตาเกิดตรงกับวันดิถีร้ายคือ   ดิถีมหาสูญ – ดิถีพิฆาต – วันทรธึก – วันทักทิน  –  วันยมขัน –
วันอัคนีโรธ  –  วันทินสูรย์ – วันกาลกิณี – วันกระทิงวัน – วันผีโขมด   (ดิถีอย่างใดอย่างหนึ่ง)

               ดวงชะตาใดมี ๓ ข้อใน ๖ ข้อ   ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ดวงชะตานั้นมักจะมีแล้วหมด   รวยแล้วกลับจนอีกได้   ดังตัวอย่างต่อไปนี้ :
 

              ดวงชะตานี้ตรงตามกฎ  ๓  ข้อใน  ๖  ข้อคือ :
              ๑. ตรงตามกฎข้อที่  ๒    ดาวศุกร์ (๖)   ในดวงชะตารองรับด้วยฐาน  ๑๐ (กำลังพระเสาร์)  
              ๒. ตรงตามกฎข้อที่  ๔     เลขลาภะ        ในดวงชะตารองรับด้วยฐาน ๑๐ (กำลังพระเสาร์)
              ๓. ตรงตามกฎข้อที่  ๕    ฐานบวกรวมฐานที่ ๔  ขวามือสุดของดวงชะตา       เป็นเลขบาปพระเคราะห์  ๑๒ (กำลังพระราหู)   
              ดวงชะตานี้เคยรวยมาก   กลับมาหมดตัวล้มละลายเมื่ออายุ  ๗๐  ปี
 

                ดวงชะตานี้ตรงตามกฎ  ๓  ข้อใน  ๖  ข้อคือ :
                ๑. ตรงตามกฎข้อที่  ๓    ดาวศุกร์ (๖)   ในดวงชะตาชนเสีย (หินะ)
                ๒. ตรงตามกฎข้อที่  ๔    เลขกัมมะ       ในดวงชะตารองรับด้วยฐาน ๒๐ (พระเสาร์กำลังสอง)
                ๓. ตรงตามกฎข้อที่  ๖     เกิดวันดิถีร้าย (วันพฤหัสบดี   ขึ้นหรือแรม ๕ ค่ำเป็นวันทักทิน)
                ดวงชะตานี้เคยรวยมาก่อน    เมื่ออายุ  ๕๒  ปีหมดตัวล้มละลายต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ   ที่ผู้เรียบเรียงหามาได้พอที่จะนำมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์ได้มีเท่านี้ หรืออาจจะมีกฎเกณฑ์นอกเหนือ กว่านี้อีกก็ได้แต่ยังหาไม่พบ  ขอให้พวกเรารุ่นหลังหาเพิ่มเติมกันเอาเองก็แล้วกัน  หาได้แล้วอย่าลืมบอกผู้เรียบเรียงด้วยจะได้จัดทำสถิติเพิ่มอีกต่อไป
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.