ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงชาตาที่มีอายุยืน
คำถามที่เกี่ยวกับสุขภาพ พลานามัย หรืออายุจะยืนยาวไหม? เป็นคำถามที่หมอดูจะต้องตอบอยู่เป็นประจำ ในตำรา ๗ ตัว ๙ ฐาน ไม่เคยมีครูบา – อาจารย์ท่านไหนบอกสอนไว้เลย ผู้ค้นคว้าได้นำเอาดวงชาตาที่ท่านมีอายุยืนยาว ยืนยาวในที่นี้หมายถึง (มากกว่า ๘๐ ปีขึ้นไป) วิจัยวิจารณ์ออกมาแล้ว พอจับเค้าความได้ว่า ชนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ:-
(1) ดาวเสาร์ (๗) ในพื้นของดวงชาตาไม่ชนเสีย ฐานรองรับดี
(2) ดาวเสาร์ (๗) ตั้งอยู่บนฐานกำลังตัวเอง (๑๐, ๒๐) หรืออยู่บนฐานของคู่มิตร – คู่สมพล (๑๒, ๑๗)
(3) อัตตะ หรือตนุ ตั้งอยู่บนฐานกำลังพระเสาร์ (๗, ๑๐, ๒๐) ยิ่งดาวเสาร์ (๗) อยู่บนฐานของตัวเองยิ่งดี
(4) อัตตะ หรือตนุ ตั้งอยู่บนฐานกำลังตัวเอง หรืออยู่บนฐานกำลังของคู่มิตร – คู่ธาตุ – คู่สมพล
ดวงชาตาใดมี ๒ ข้อใน ๔ ข้อ หรือมีข้อ (๑) ข้อแรกก็มีอายุยืนยาวได้แล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ดวงชาตานี้ตรงตามกฎข้อที่ (๑) ข้อแรกของกฎข้อเดียวเท่านั้น อายุท่านก็ยืนยาวถึง ๑๐๙ ปีได้ เพราะดาวเสาร์ (๗) ตั้งอยู่บนฐานรองรับ ๑๔ (จักรพรรดิ) ไม่ชนเสียเลย
อัตตะ (๗) ดาวเสาร์ ตั้งอยู่บนฐานกำลังตัวเอง (๑๐), ตนุ (๑) ดาวอาทิตย์ ตั้งอยู่บนฐานกำลังตัวเอง (๖) ตามประวัติท่านเป็นคนสุขภาพพลานามัยดี ไม่ป่วยไม่ไข้ เพราะตั้งอยู่บนฐานกำลังของตัวเอง
ดวงพระชาตานี้ตรงตามกฎ ๒ ข้อใน ๔ ข้อ คือ
(1) ดาวเสาร์ (๗) ตั้งอยู่บนฐานรองรับ (๑๓) มหาอุจจ์ ชนเสียหินะ ทำให้มีโรคภัยเบียดเบียน
(2) อัตตะ (๖) ตั้งอยู่บนฐานกำลังพระเสาร์ (๑๐) ชนเสียพยายะ อายุยืนแต่สุขภาพพลานามัยไม่ แข็งแรง ขณะที่เขียนต้นฉบับ พระองค์มีพระชันษา ๙๕ พรรษาแล้ว
หมายเหตุ:

เรื่องอายุยืนนี้ ผู้ค้นคว้าเคยทดลองนำเอามหาทักษามาจับดูค่อนข้างจะได้ผลเหมือนกันคือ
เจ้าชาตาเกิดวันอะไร ให้ตามไปดูดาวอะไรเป็นดาวอายุของเจ้าของดวงชาตา ถ้าดาวอายุไม่ชนเสีย ฐานรองรับดี เจ้าของดวงชาตาก็อายุยืนยาวได้เหมือนกัน ให้พวกเราเอาไปทดลองใช้กันเองก็แล้วกัน อย่าปล่อยให้คนแก่ชื่อ “เจษฎา” ลุยอยู่คนเดียวมันไม่ยุติธรรมนะจะบอกให้
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.