ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ดวงชาตาทอม
ดวงชาตาทอม (หญิงเป็นชาย)
เรื่องของชายอยากเป็นหญิงผ่านไปก็มาถึงคิวเรื่องของหญิงแต่อยากเป็นชายบ้าง เรื่องของหญิงแต่อยาก
(๑) อัตตะ หรือตนุ เป็นเลขตัวเดียวกับปัตนิ หรือทาสา หรือภริยัง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(๒) ดาวจันทร์ (๒) ดาวพุธ (๔) ดาวศุกร์ (๖) ชนเสีย หรือฐานรองรับเสีย (๒ ใน ๓ ดาว)
(๓) อัตตะ – ตนุ – พันธุ – สุภะ – กัมมะ – ลาภะ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ชนหินะ หรือชนอริ หรือชนมหาอุบาทว์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(๔) ปัตนิ หรือภริยัง ชนมหาอุบาทว์
(๕) เกิดดิถีร้าย
(๖) ดวงชาตามีดาวคู่กำลังของตัวเอง – คู่มิตร – คู่ธาตุ – คู่สมพลในดวงชาตาหลายดวง (๒ ดวงขึ้นไป)
คนที่มีดาวคู่กำลัง – คู่มิตร – คู่ธาตุ – คู่สมพล หลายดวงในดวงชาตา เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบเป็นผู้นำ ดวงชาตาหญิงใดตรงตามกฎ ๓ ข้อขึ้นไปใน ๖ ข้อ เจ้าตัวเป็นหญิงแต่อยากเป็นชาย
ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกฎเกณฑ์ของดวงชาตาหญิงที่เป็นชาย มันอาจจะมีกฎเกณฑ์อื่นที่นอกเหนือจากนี้อีกก็เป็นได้นะ แต่ผู้เขียนหาได้เท่านี้บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.