ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ดวงชาตาล้มละลาย

 

ดวงชาตาล้มละลาย (มีแล้วหมด)
ดวงชาตาล้มละลาย (มีแล้วหมด)  อาจจะไม่หมดแต่เหลือน้อย  เช่นเคยมีหลายพันล้าน  สุดท้ายเหลือร้อยล้าน   อย่างนี้เขาถือว่ามีแล้วหมดเหมือนกัน
เป็นนักพยากรณ์หนีไม่พ้นคำถามว่า “ฉันมีแล้วจะหมดไหม?”  หรือฉันยังไม่มีอะไรเลย  จะมีเหมือนคนอื่นเขาบ้างไหม?  มันเป็นปกติของมนุษย์ปุถุชนทุกชีวิต  อยากมี  อยากเป็น  มีแล้วไม่อยากให้มันหมด  เป็นแล้วก็อยากเป็นต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งมันผิดกับกฎของสัจจะธรรมที่ท่านเรียกว่า “ โลกธรรมแปด” คือมีลาภ  เสื่อมลาภ  มียศ  เสื่อมยศ  มีนินทา มีสรรเสริญ  มีสุขต้องมีทุกข์ ๔ คู่แปดอย่างนี้  ปุถุชนหลีกพ้นยาก  เพราะมันเป็นสัจจะธรรมความจริงของโลก  แต่อริยะชนท่านหลีกพ้นคือท่านไม่มีความรัก  ไม่มีความเกลียด  ไม่มีความหวัง  ถ้าผู้ใดไม่มี ๓ สิ่งนี้ในจิตใจ  ผู้นั้นก็จะพ้นจากภัยในชีวิต
เอาเป็นว่าดวงชาตาที่ล้มละลาย (มีแล้วหมด)  ตามที่ผู้ค้นคว้าหาสถิติมาได้  จะมีกฎอยู่ ๗ ประการคือ
(๑)  อัตตะ  หรือตนุ  รองรับด้วยฐาน  ๗ – ๑๐ – ๑๒ – ๒๐  โดยเฉพาะดาวจันทร์ (๒)  ดาวอังคาร (๓)  อยู่บนฐาน ๗ – ๑๐
(๒)  ดาวศุกร์ (๖)   ในดวงชาตารองรับด้วยฐาน ๗ – ๑๐ – ๒๐
(๓)  กัมมะ  หรือลาภะ   รองรับด้วยฐาน ๗ – ๑๐ – ๑๒ – ๒๐   ชนเสีย
(๔)  ดาวศุกร์ (๖)  ในดวงชาตาชนเสีย
(๕)  ฐานบวกรวมขวามือ (มัชฌิมา + ปัตนิ + ทาสี(ชาย), ทาสา(หญิง)  รวมเป็น ๗ – ๑๐ – ๑๒ – ๒๐
(๖)  เกิดดิถีร้าย
(๗)  มีสูญสิบในดวงชาตา
 ดวงชาตาใดมี ๓ หรือ ๔ ข้อใน ๗ ข้อ  ดวงชาตานั้นระวัง จะมีการล้มละลาย (มีแล้วหมด หรือไม่หมดก็เหลือน้อย)
 ดวงชาตานี้รวยหลายพันล้าน    เมื่ออายุย่าง ๗๐ ปีล้มละลาย (หมดตัวเหลือน้อย)  ดวงชาตานี้ตรงตามกฎ ๔ ข้อใน ๗ ข้อคือ
(๑)  ดาวศุกร์ (๖)  ในดวงชาตารองรับด้วยฐาน ๑๐
(๒)  ลาภะ (๖)  ในดวงชาตารองรับด้วยฐาน ๑๐
(๓)  ฐานบวกรวมขวามือ  รวมได้ ๑๒
(๔)  มีสูญสิบในดวงชาตา  (สหัชชะ (๗) + อริ (๓) = ๑๐
ดวงชาตานี้ตรงตามกฎ  ๔  ข้อใน  ๗  ข้อคือ

(๑)  อัตตะ (๗)  รองรับด้วยฐาน ๒๐
(๒)  ฐานบวกรวมขวามือรวมได้ ๒๐
(๓)  ดาวศุกร์ (๖)  ชนเสียอริ  และมหาอุบาทว์
(๔)  เกิดดิถีร้าย (วันเสาร์  ขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ  เป็นวันกาลกิณี)             

หมายเหตุ:  ขออธิบายเรื่องกฎของสูญสิบ  กฎของสูญสิบนี้เป็นของอาจารย์ทอง คิ้วน้อย นักพยากรณ์เลข ๗ ตัวท่านอยู่ อุบลราชธานี ดูหมอเลข ๗ ตัวแม่นมาก ท่านอาจารย์อรุณ เทศถมทรัพย์เขียนเอาไว้ ท่านอาจารย์ทองบอกว่าถ้าดวงชาตา ผู้ใดมีสูญสิบในดวงชาตา อายุจรที่ตรงกับสูญสิบจะไม่ดี ค้าขายจะขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวได้ หรือถ้าเจ็บป่วยก็จะป่วยหนักอาจจะถึงตายได้
 

ท่านให้เอา เลขอัตตะ กับเลขตนุ  บวกกันถ้าได้สิบ ถือว่ามีสูญสิบในช่วงอายุ ๑๐ ปีถึง ๒๐ ปี

เลขตนุ กับมรณะ บวกกันถ้าได้สิบ ถือว่ามีสูญสิบในช่วงอายุ  ๒๐ ปีถึง  ๓๐  ปี
เลขธนัง กับโภคา บวกกันถ้าได้สิบ ถือว่ามีสูญสิบในช่วงอายุ  ๔๐  ปีถึง  ๕๐ ปี
เลขสหัชชะ กับอริ บวกกันถ้าได้สิบ ถือว่ามีสูญสิบในช่วงอายุ  ๖๐  ปีถึง  ๗๐  ปี
เลขกัมมะ กับทาสา บวกกันถ้าได้สิบ ถือว่ามีสูญสิบในช่วงอายุ  ๘๐  ปีถึง  ๙๐  ปี
ดวงชาตานี้อายุ  ๖๐  ปีถึงอายุ  ๗๐ ปี  บวกกันได้สิบ  จึงถือว่ามีสูญสิบช่วงอายุ ๖๐ – ๗๐ ปี  เจ้าของดวงชาตาจึงล้มละลาย
กฎของสูญสิบนี้ผู้เขียน (นายเจษฎา) ได้เฝ้าพิสูจน์มาหลายปี มีความเป็นจริงมากพอสมควรทีเดียวจึงได้นำมาเขียนไว้  ลองเอาไปพิสูจน์ดูเอาเองก็แล้วกัน
 

 

 

             
                                       
                                 

                              

                  
                    
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.