ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ดวงภาคพยากรณ์
ภาคพยากรณ์
การพยากรณ์เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ
๑. การพยากรณ์พื้นของดวงชะตา หมายถึงการพยากรณ์เรื่องราวต่างๆ ของดวงชะตาทั้งหมด ตั้งแต่เกิดจนตายทุกเรื่อง เช่น เรื่องของตัวเอง (เจ้าของดวงชะตา) อัตตะ – ตนุ – อาตมา เรื่องบิดา – มารดา (ปิตา – มาตา) รวมถึงเจ้านาย เรื่องญาติพี่น้อง (พันธุ) รวมถึงคนใกล้ชิด รักนับถือกัน เรื่องลูกหลาน (ปุตตะ) รวมถึงรักใครเหมือนลูกหลาน หรือน้อง เรื่องสามี – ภรรยา (ปัตนิ) รวมถึงหุ้นส่วน เรื่องเพื่อนฝูง – การสังคม – การสื่อสาร (สหัชชะ) เรื่องเกียรติยศชื่อเสียง (สุภะ – ดาวอาทิตย์ ๑) เรื่องหน้าที่การงาน (กัมมะ หรือดาวเด่นในดวงชะตา) เรื่องอสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้) – บ้าน – ที่ดิน (โภคา – โภคสมบัติ) เรื่องสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้) (ธนัง) เรื่องเงินทอง เอกสารแทนเงิน (กดุมพะ – ลาภะ – และดาวศุกร์ ๖) เรื่องบริวาร (ทาสา – ทาสี) ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เขาเรียกว่า “ พื้นเดิมของดวงชะตา ” อะไรในพื้นเดิมของดวงชะตา ถ้าดี – เลว หรือปานกลาง จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิต แก้ไขยาก
๒. การพยากรณ์จร (ปัจจุบัน) หมายถึงการพยากรณ์ความเป็นไปของเจ้าของดวงชะตาว่า ปีนี้ (อายุปัจจุบัน) เดือนนี้ วันนี้ หรือชั่วโมง(ยาม) นี้ว่า ดี – เลว – หรือปานกลาง (พอประมาณ)
ตัวอย่าง คนมาให้พยากรณ์ เกิดวันที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ตรวจดูปฏิทิน ๑๐๐ ปี ตรงกับวันอังคาร แรม ๔ ค่ำ เดือน ๘ (แปดสองหน) ปีมะโรง เมื่อเขียนเป็นดวงชะตาเลข ๗ ตัว ๙ ฐานแล้ว เป็นรูปดวงดังต่อไปนี้ : -
การพยากรณ์พื้นของดวงชะตา อัตตะ (๓) ฐานที่ ๑ ตรงกับสหัชชะ (เพื่อน – การคบค้าสมาคม) ฐานที่ ๒ ตรงกับทาสา(บริวาร – คนต่ำกว่า) ฐานที่ ๓ ฐานรองรับ ๑๐ (กำลังพระเสาร์) ฐานที่ ๘ ตรงกับโภคสมบัติ และฐานที่ ๙ ตรงกับภริยัง คะแนนของ ๓ (ดาวอังคาร) ทั้งหมดคือฐานรองรับ ๑๐ (กำลังพระเสาร์) ที่รองรับทาสา ๓ ทั้งหมดไม่ชนเสีย แต่ฐานรองรับเสีย คะแนนของ ๓ จึงไม่มี และ ๓ (ดาวอังคาร) ฐานรองรับฐานที่ ๔ คือ ๑๐ (กำลังพระเสาร์) เป็นดาวที่เป็นศัตรูกัน ยิ่งเพิ่มความเสียเข้าไปอีก
แปลแล้วได้ความว่า อัตตะ(๓) ตรงกับสหัชชะ(เพื่อน) หมายความว่าเป็นคนรักเพื่อน รักการสังคมนอกบ้าน ตรงกับทาสา (บริวาร – คนต่ำกว่า) หมายความว่ารักบริวาร รักลูกน้อง เห็นใจคนต่ำกว่า ตรงกับภริยัง รักเพื่อนต่างเพศ หรือเห็นใจเพื่อนต่างเพศ หรือคบเพื่อนต่างเพศ เพศต่างเพศมักจะมารักเจ้าของดวงชะตาแบบชู้สาว เมื่อคะแนนเลข ๓ เสีย เจ้าของดวงชะตา เพื่อน บริวาร เพื่อนต่างเพศ จะไม่ให้คุณแก่เจ้าชะตา หรือเจ้าชะตา เพื่อน บริวาร เพื่อนต่างเพศจะไม่ร่ำรวย เพราะตรงกับ ๓ (โภคสมบัติ) พูดง่าย ๆ ว่าเจ้าของดวงชะตา เพื่อน บริวาร เพื่อนต่างเพศล้วนแล้วแต่ไม่ร่ำรวย ปกติธรรมดาเท่านั้น ดวงชะตาใด อัตตะ หรือตนุ ตรงกับทาสา หรือทาสี หมายถึงเป็นคนไม่ถือตัว เป็นคนคบคนง่าย เป็นคนติดดิน อัตตะ (วันเกิด) ถ้าคะแนน ๑๐๐ จะได้คะแนนประมาณ ๕๐ หรือ ๖๐ คะแนนเท่านั้น
พยากรณ์ตนุ (เดือนเกิด) ๑ (ดาวอาทิตย์) ฐานที่ ๒ ตรงกับโภคา ฐานที่ ๑ ตรงกับลาภะ ฐานที่ ๓ ฐานรองรับ ๑๑ (ราชาโชค) ตรงกับมหาโจร ฐานที่ ๘ และตรงกับนาวัง ฐานที่ ๙ เลข ๑ ทั้งหมด คะแนนอยู่ที่ ๑๑ (ราชาโชค) ตนุ (เดือนเกิด) หมายถึงตัวเจ้าของดวงชะตาเหมือนกันกับวันเกิด ตนุ ตรงกับโภคา หมายถึงอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) ตรงกับลาภะ แปลว่าเงิน ลาภผล ตรงกับนาวัง (การเดินทาง – ยานพาหนะ) ตรงกับมหาโจร
แปลแล้วได้ความว่า เจ้าของดวงชะตาจะได้ที่ดิน – บ้าน – ยานพาหนะ หรือได้เดินทาง แบบกะทันหัน ตั้งตัวไม่ติด ได้แบบฉวยโอกาส (มหาโจร แปลว่าช่วงชิง ฉวยโอกาส) หรือได้โชคลาภจากทางไกล หรือจากการเดินทาง หรือระหว่างการเดินทาง (ลาภะ + นาวัง) ได้แบบง่าย ๆ (๑๑ ราชาโชค) แต่ได้ไม่มาก เพราะเลข ๑ (อาทิตย์) เป็นบาปพระเคราะห์ (ดาวศุภพระเคราะห์ ๒ – ๔ – ๕ – ๖ ได้มากได้แล้วอยู่นาน ดาวบาปพระเคราะห์ ๑ - ๓ - ๗ ได้น้อย ได้แล้วอยู่ไม่นาน) ตนุ เจ้าของดวงชะตาเป็นเลข ๑ (อาทิตย์) ไม่ชนเสีย (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์) ฐานรองรับ ๑๑ (ราชาโชค) ถือว่าดี ถ้าคะแนน ๑๐๐ ให้เต็มร้อย รวมแล้วคะแนน อัตตะ – ตนุ รวมกันแล้วได้ประมาณ ๑๕๐ หรือ ๑๖๐ คะแนนเป็นอย่างสูง (คะแนน ๒๐๐) อัตตะ – ตนุ หมายถึงเจ้าของดวงชะตา แปลว่าเจ้าของดวงชะตาดีพอประมาณปานกลาง
พยากรณ์ปิตา (บิดา) ของเจ้าของดวงชะตา ปิตา ๖ (ดาวศุกร์) ฐานที่ ๑ ตรงกับอริ ฐานที่ ๒ ตรงกับสุภะ ฐานที่ ๓ ฐานรองรับ ๑๒ (กำลังพระราหู) ตรงกับมหาอุบาทว์ ฐานที่ ๘ และตรงกับเคหัง ฐานที่ ๙ ๑๒ (กำลังพระราหู) ถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์ รองรับภพไหน มักจะทำให้ภพนั้นผิดเพี้ยนไปจากฎเกณฑ์ของสังคม เป็นต้นว่าผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมประเพณี ถึงจะให้คุณก็ให้คุณในทางที่ผิด จะมากจะน้อยอยู่ที่ว่า ดาวอะไรอยู่บนฐาน ๑๒ (กำลังพระราหู) ถ้าเป็นดาวศุภพระเคราะห์ (๒ - ๔ - ๕ - ๖) ก็เบาบาง ถ้าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ (๑ - ๓ - ๗) ก็แรง (หมายถึงแรงทั้งให้คุณ และให้โทษ) ถ้าชนเสียให้โทษมากให้คุณน้อย ปิตาของเจ้าของดวงชะตาเป็นเลข ๖ (ศุภพระเคราะห์) รองรับด้วย ๑๒ (กำลังพระราหู) ให้โทษน้อย แต่ชนเสียสองต่อ (อริ และมหาอุบาทว์) จึงเพิ่มเสียขึ้นมาอีก และเลข ๖ ยังตรงกับสุภะ (เกียรติยศชื่อเสียง) เคหัง (บ้าน) ของเจ้าของดวงชะตาเข้าอีก จึงทำให้เกียรติยศชื่อเสียง และเคหัง (บ้านที่อยู่อาศัย) ของเจ้าของดวงชะตาเสียตามไปด้วย
แปลแล้วได้ความว่า บิดาของเจ้าของดวงชะตา เป็นคนเรียบร้อย และมีชื่อเสียง เพราะตรงกับสุภะ แต่มีชื่อเสียงในทางที่ผิดกับคนทั่วไป เพราะฐานรองรับ ๑๒ (กำลังพระราหู) อริ และมหาอุบาทว์ด้วย แต่ก็ไม่รุนแรงมาก เพราะ ๖ (ดาวศุภพระเคราะห์) หรือเจ้าของดวงชะตาไม่ค่อยถูกกับบิดาตัวเอง หรือเกิดมาต้องพลัดพรากจากบิดาตั้งแต่เด็ก รวมไปถึง ไปอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่ หรือเจ้านาย (ชาย) ไม่ค่อยจะอนุเคราะห์สงเคราะห์เท่าที่ควร เลข ๖ (ดาวศุกร์) นี้ยังตรงกับสุภะ (เกียรติยศชื่อเสียง) ของเจ้าของดวงชะตา หมายถึงเจ้าของดวงชะตาถึงจะมีเกียรติยศชื่อเสียง แต่จะมีคนอิจฉา หรือนินทาว่ากล่าวใส่ร้ายป้ายสีอยู่เป็นประจำ เพราะตรงกับคำว่า อริ และมหาอุบาทว์ พลอยทำให้เคหัง (๖) ฐานที่ ๙ เสียไปด้วย คือทำให้เจ้าของดวงชะตา มักจะมีปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย
พยากรณ์มาตา (มารดา) มาตาเป็น ๗ (ดาวเสาร์) ฐานที่ ๑ ตรงกับปัตนิ ฐานที่ ๒ ตรงกับกัมมะ ฐานที่ ๓ ตรงกับทาสา ฐานที่ ๘ และตรงกับสักกะ ฐานที่ ๙ ฐานรองรับ ๑๕ (กำลังพระจันทร์) ไม่ชนเสีย แต่ฐานรองรับปานกลาง ๗ (ดาวเสาร์) อยู่บนฐาน ๑๕ (กำลังพระจันทร์) ถือว่าไม่มั่นคงเท่าที่ควร (ท่านเปรียบเหมือน ๗ ดาวเสาร์ เป็นขอนไม้ ๑๕ กำลังพระจันทร์ เป็นน้ำ เปรียบเหมือนขอนไม้ที่ลอยน้ำอยู่ ย่อมไม่มั่นคง หรือเปรียบเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือ
แปลแล้วได้ความว่า มารดาของเจ้าของดวงชะตา ไม่ได้ร่ำรวยอะไร เป็นคนสามัญธรรมดา ตรงกับปัตนิ แปลว่าถ้าเจ้าของดวงชะตามีภรรยา มารดาจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็น หรือจัดการให้ ตรงกับกัมมะ แปลว่าแม้แต่หน้าที่การงานของเจ้าของดวงชะตา มารดาจะเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือเป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลา ตรงกับทาสา แปลว่ามารดาจะเหน็ดเหนื่อยเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเจ้าของดวงชะตาตลอดเวลา ตรงกับคำว่าสักกะ มารดากับเจ้าของดวงชะตารักกันเหมือนเพื่อน คือพูดล้อเล่นกันได้อย่างนี้ เป็นต้น
พยากรณ์ปัตนิ (คู่ครอง) ๗ (ดาวเสาร์) ฐานที่ ๒ ตรงกับมาตา ฐานที่ ๑ ตรงกับ กัมมะ ฐานที่ ๓ ตรงกับทาสา ฐานที่ ๘ และตรงกับสักกะ ฐานที่ ๙ ฐานรองรับ ๑๕ (กำลังพระจันทร์) เหมือนมาตา
แปลแล้วได้ความว่า เจ้าของดวงชะตาจะได้คู่แก่ เป็นหม้าย หรือมีตำหนิ (๗ ดาวเสาร์ แปลว่าเก่า ของเก่า ของมีตำหนิ) จุกจิกเหมือนมารดา เพราะตรงกับมาตา ได้คู่เพราะหน้าที่การงาน หรืองานสัมพันธ์กัน หรือดวงชะตาใดปัตนิ (คู่ครอง) ตรงกับกัมมะ นอกจากจะแปลว่า คู่ครองมีการงานมั่นคง (ต้องดูฐานรองรับประกอบด้วย) หรือเจอกันเพราะหน้าที่การงานแล้ว ตำราเก่าท่านแปลว่ามีคู่ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมด้วย ตรงกับทาสา แปลว่าเหนื่อยเพราะคู่ด้วย ตรงกับคำว่าสักกะ แปลว่าอยู่กันแบบเพื่อนก็ได้ ๗ ปัตนิ (คู่ครอง) ฐานรองรับ ๑๕ (กำลังพระจันทร์) แปลว่าเจ้าของดวงชะตามีชีวิตคู่ หรือความรักที่ไม่ค่อยมั่นคง เหมือนขอนลอยน้ำ เหมือนเรือไม่มีหางเสือ
พยากรณ์พันธุ (ญาติพี่น้อง) ๔ (ดาวพุธ) ฐานที่ ๒ ตรงกับหินะ ฐานที่ ๑ ตรงกับทาสี ฐานที่ ๓ ตรงกับมหาอุปถัมภ์ ฐานที่ ๘ และตรงกับธนัง ฐานที่ ๙ ฐานรองรับ ๑๓ (มหาอุจจ์)
แปลแล้วได้ความว่า ญาติพี่น้อง มีอยู่มีกิน มีเงินมีทอง เพราะตรงกับธนัง มีหน้าที่การงาน หรือทำราชการ (เพราะตรงกับทาสี – ทาสา สมัยใหม่เขาแปลว่าทำราชการ) หมายถึงญาติพี่น้องมีอยู่มีกิน มีหน้าที่การงานทุกคน ตรงกับคำว่ามหาอุปถัมภ์ แปลว่าอุปถัมภ์กันได้บ้างบางครั้งบางคราวที่ไม่ได้เต็มที่ เพราะตรงกับคำว่าหินะ หรือแปลว่าเจ้าของดวงชะตาไม่ชอบพึ่งพาญาติพี่น้องก็ได้
พยากรณ์ปุตตะ (บุตร) ๕ (ดาวพฤหัสบดี) ฐานที่ ๒ ตรงกับธนัง ฐานที่ ๑ ตรงกับมรณะ ฐานที่ ๓ ตรงกับสิทธิโชค ฐานที่ ๘ และอัตตะฐานที่ ๙ ฐานรองรับ ๙ (พระเกตุ) ถือว่าเป็นฐานที่ดี
แปลแล้วได้ใจความว่า บุตรดี มีเงินทอง (ธนัง) นำโชคลาภมาให้ (สิทธิโชค) นิสัยใจคอเหมือนเจ้าของดวงชะตา (เหมือนบิดา) ตรงกับอัตตะ การศึกษาดี คุณธรรม – ศีลธรรมดี เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (๕ อยู่บนฐาน ๙) แต่ดื้อเป็นตัวของตัวเอง (ตรงกับมรณะ) หรือใครในดวงชะตา ถ้าปุตตะตรงกับมรณะ มีบุตรคนแรกมักจะไม่ได้เลี้ยงเอง ถ้าเลี้ยงเองจะดื้อ หรือเลี้ยงยาก
พยากรณ์ปาก – ใจ – ที่นั่ง อยากจะรู้ว่าปาก (คำพูด) เจ้าของดวงชะตาเป็นยังไง (ปากดี หรือร้าย) ให้ดูที่เลขปิตา
พยากรณ์ปาก (ปิตา) เป็นเลขศุภพระเคราะห์ (๒ - ๔ - ๕ - ๖) ฐานรองรับดี และไม่ชนเสีย (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์) เจ้าของดวงชะตาพูดจาไพเราะนิ่มนวล ถ้าชนเสียพูดจานิ่มนวลเหมือนกัน แต่ชอบพูดจาค่อนแคะ กระเทียบเปรียบเปรย ด่าลึกด่าเจ็บ ถ้าเลขปิตาเป็นเลขบาปพระเคราะห์ (๑ - ๓ - ๗) ไม่ชนเสียฐานรองรับดี ชอบพูดจาโผงผางตรงไปตรงมา ปาก (ปิตา)
เลข ๑ (อาทิตย์) พูดจาตรงไปตรงมา พูดเรื่องจริง มีเหตุมีผล ถ้าชนเสียพูดเจ็บ ด่าเจ็บไม่เกรงใจคน
เลข ๓ (อังคาร) พูดจานักเลง พูดข่มคนอื่น ถ้าชนเสีย ชอบพูดคำหยาบ พูดท้าทาย
เลข ๗ (พระเสาร์) ไม่ค่อยพูด เวลาจะพูดก็พูดตรง ๆ ไม่มีศิลปะในการพูด ถ้าชนเสีย หรือเวลาโมโหมักพูดเสียงดัง หรือชอบโวยวาย
ดวงชะตานี้ปาก (ปิตา) เป็นเลข ๖ (ศุภพระเคราะห์) ชนเสีย (อริ และมหาอุบาทว์) พูดจานิ่มนวล แต่ชอบพูดค่อนแคะเสียดสี (ชนอริ) ชอบพูดจาอุบาทว์ ลามกอนาจาร (ชนมหาอุบาทว์)
พยากรณ์พันธุ (ใจ) อยากจะรู้ว่าเจ้าของดวงชะตาใจดี – ใจร้าย – ใจร้อน หรือใจเย็น ให้ดูเลขพันธุ ถ้าเลขใจ (พันธุ) เป็นเลขศุภพระเคราะห์ (๒ - ๔ - ๕ - ๖) ใจดี – ใจเย็น – ใจบุญ ถ้าเลขพันธุเป็นเลขบาปพระเคราะห์ (๑ - ๓ - ๗) ใจร้าย – ใจดำ – ใจร้อน ชนเสียยิ่งเพิ่มความร้ายมากขึ้น โดยเฉพาะเลขบาปพระเคราะห์ (๑ - ๓ - ๗) ลักษณะนิสัยจะไม่เหมือนกัน
เลข ๑ (อาทิตย์) ใจร้อน แต่มีเหตุผล โกรธง่ายหายไวไม่จองเวร
เลข ๓ (อังคาร) ใจร้อน ไม่มีเหตุผล โกรธง่ายหายไวไม่จองเวร
เลข ๗ (เสาร์) ใจร้อน ใจร้าย วางแผนลึกโกรธแล้วมักจองเวรแก้แค้น เข้าลักษณะที่ว่าบุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ
ดวงชะตานี้พันธุ (ใจ) เป็นเลข ๔ (ศุภพระเคราะห์) ฐานรองรับ ๑๓ (มหาอุจจ์) ฐานดี แต่ชนเสีย (หินะ) หมายความว่าใจดี แต่ถ้าใครทำให้โกรธ หรือทำให้เสียใจ จะจำไว้ไม่ลืม แต่ไม่แก้แค้น หมายถึงจำไว้ในใจ ฉันจะไม่คบกับคุณอีก (ดาวศุภพระเคราะห์ มีดาวพุธ ๔ ดาวเดียว ถ้าเป็นใจ (พันธุ) แล้วชนเสีย จะเป็นคนใจดำ จำไม่ลืมแต่ไม่แก้แค้น)
พยากรณ์ลาภะ (ที่นั่ง) หมายถึง โชคลาภ เงินทอง ของมีค่าที่เจ้าชะตาได้มา (โดยเฉพาะเงิน) นอกจากลาภะ จะหมายถึงเงินทองของมีค่าที่ได้มาแล้ว ยังหมายถึงความต้องการทางเพศของเจ้าของดวงชะตาได้ด้วย ดวงชะตาใดลาภะเป็นดาวศุภพระเคราะห์ (๒ – ๔ – ๕ – ๖) ไม่ชนเสีย ฐานรองรับดี ดวงชะตานั้นจะได้โชคลาภ ข้าวของเงินทองมาได้โดยง่าย และได้มาก็เก็บไว้ได้นาน ดวงชะตาใดลาภะเป็นดาวบาปพระเคราะห์ (๑ – ๓ – ๗) ฐานรองรับดี ได้อะไรมาก็ได้น้อย และเก็บไว้ได้ไม่นาน ถ้าฐานรองรับไม่ดี เป็นบาปพระเคราะห์ (๓ – ๗ – ๘ – ๑๐ – ๑๒ – ๒๐) และชนเสีย จะได้อะไรต้องเหนื่อยยาก ต้องลงทุนลงแรงจึงจะได้มา หรือได้มาถูกแบ่งถูกปัน มีคนถามว่าจะเล่นการพนันได้ไหม ? ให้ดูภพลาภะของเจ้าของดวงชะตานั่นแหละ ถ้าภพลาภะเป็นเลข ศุภพระเคราะห์ (๒ - ๔ - ๕ - ๖) ฐานรองรับเป็นศุภพระเคราะห์ ( ๙ - ๑๑ - ๑๕ - ๑๗ - ๑๖ - ๑๙ - ๒๑) จะได้อะไรมาแบบง่าย ๆ ไม่ต้องลงทุนลงแรง
ลาภะ ดวงชะตานี้เป็นเลข ๑ (ดาวอาทิตย์) บาปพระเคราะห์ ฐานรองรับดี (๑๑ ราชาโชค) ตรงกับตนุ – โภคา – มหาโจร และนาวัง) แปลแล้วได้ความว่า เจ้าของดวงชะตาจะได้เงินทอง - อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) จะได้เดินทาง – จะได้รถ (นาวัง) จะได้แบบง่าย ๆ (๑๑ ราชาโชค) เมื่อมีโอกาสต้องรีบฉวย (มหาโจร) หรือจะมีโชคลาภ - ได้เงินทอง –ได้ที่ดิน จะได้จากทางไกล หรือได้ระหว่างการเดินทาง (นาวัง) ได้ไม่มาก (ลาภะ ๑ บาปพระเคราะห์) หรือได้มาอยู่ไม่ได้นาน แต่ได้บ่อย ได้ง่ายเพราะ (๑๑ ราชาโชค) อย่างนี้เป็นต้น ทั้งหมดตามที่กล่าวมานี้เรียกว่า “การพยากรณ์พื้นของดวงชะตา”
 
การพยากรณ์จร (ปัจจุบัน)
การพยากรณ์จร หมายถึง การพยากรณ์เหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นต้นว่า ปีนี้ เดือนนี้ วันนี้ หรือชั่วโมงนี้ จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ต่อไปนี้จะพยากรณ์จรปี (อายุปัจจุบัน) ของดวงชะตานี้
การพยากรณ์จร (ปัจจุบัน)
การนับอายุจรของเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ให้เอาอายุย่าง เช่นคนอายุ ๑๕ ปี กับอีก ๑ เดือน ให้ถือว่าอายุ ๑๖ ปี พูดง่าย ๆ ว่าครบรอบวันเกิดให้เพิ่มอีกหนึ่งปี เจ้าของดวงชะตานี้ เกิดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๘๓ มาให้พยากรณ์เดือนเมษายน ๒๕๔๖ เมื่อคิดอายุจรจะได้ ๖๒ ปี กับอีก ๘ เดือนเศษ จึงถือว่าอายุจร (ปัจจุบัน) ของเจ้าของดวงชะตา ๖๓ ปี การนับอายุจรของเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ให้นับอายุ ๑ ขวบที่อัตตะ ๒ ขวบที่หินะ ๓ ขวบที่ธนัง ๔ ขวบที่ปิตา ๕ ขวบที่มาตา ๖ ขวบที่โภคา ๗ ขวบที่มัชฌิมา ๘ ขวบที่ตนุ นับไปเรื่อยจนถึง ๒๑ ขวบที่ทาสี เมื่อยังไม่ถึงอายุ ๖๓ ปี ให้เวียนกลับ ๒๒ ปีที่อัตตะอีกครั้ง แล้วก็วนไปจนถึงอายุที่ต้องการพยากรณ์ เจ้าของดวงชะตานี้อายุ ๖๓ ปี จึงไปตกที่ทาสี (เลข ๔) ฐานรองรับ ๑๓ (มหาอุจจ์) ถือว่าเป็นฐานพอประมาณปานกลาง
การพยากรณ์จร ไม่ว่าจรปี จรเดือน จรวัน จรชั่วโมง ให้ลากลงในทางดิ่งหาฐานรองรับ เพราะฐานรองรับจะบอกให้รู้ว่า ดี – เลว หรือปานกลาง ดวงชะตานี้อายุ ๖๓ ปี ตกทาสี (เลข ๔) ลากลงทางดิ่ง จะเห็นว่ารองรับด้วยฐาน ๑๓ (มหาอุจจ์) ถือว่าเป็นฐานปานกลาง (ไม่ดี – ไม่เลว) ฐานกำลังพระเคราะห์ ๑๓ (มหาอุจจ์) ตำราเขียนไว้ว่า "๑๓ มหาอุจจ์ พื้นของดวงเดิมให้ความมั่นคงสูงส่งในหน้าที่การงาน แต่ถ้าจรมาถึงมักจะทำให้เปลี่ยนแปลงหักเห พลิกผัน ถ้าชนเสีย มักจะมีการผ่าตัด มีปากเสียง แตกแยก มีคดีความ“ ให้ผู้พยากรณ์เข้าใจว่า ปีจร คะแนนอยู่ที่ฐานรองรับ ๑๓ (มหาอุจจ์) คุณภาพคือ “พอประมาณปานกลาง"
การพยากรณ์จร (ปัจจุบัน) ของเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ให้จับคู่กัน เป็นคู่ ๆ จะเป็นจรปี จรเดือน จรวัน หรือจรชั่วโมง (จรยาม) ให้ทำเหมือนกันหมด
ฐานที่ ๑ จับคู่กับฐานที่ ๕ ฐานที่ ๒ จับคู่กับฐานที่ ๖
ฐานที่ ๓ จับคู่กับฐานที่ ๗ เช่นดวงชะตานี้ ตัวแรกของฐานที่ ๑ คือ
เลข ๓ ฐานที่ ๑ จับคู่กับเลข ๒ ฐานที่ ๕ เลข ๔ ฐานที่ ๑ จับคู่กับเลข ๕ ฐานที่ ๕
เลข ๕ ฐานที่ ๑ จับคู่กับเลข ๑ ฐานที่ ๕ เลข ๖ ฐานที่ ๑ จับคู่กับเลข ๔ ฐานที่ ๕
เลข ๗ ฐานที่ ๑ จับคู่กับเลข ๗ ฐานที่ ๕ เลข ๑ ฐานที่ ๑ จับคู่กับเลข ๓ ฐานที่ ๕
เลข ๒ ฐานที่ ๑ จับคู่กับเลข ๖ ฐานที่ ๕
เลข ๑ ฐานที่ ๒ จับคู่กับเลข ๔ ฐานที่ ๖ เลข ๒ ฐานที่ ๒ จับคู่กับเลข ๓ ฐานที่ ๖
เลข ๓ ฐานที่ ๒ จับคู่กับเลข ๒ ฐานที่ ๖ เลข ๔ ฐานที่ ๒ จับคู่กับเลข ๑ ฐานที่ ๖
เลข ๕ ฐานที่ ๒ จับคู่กับเลข ๗ ฐานที่ ๖ เลข ๖ ฐานที่ ๒ จับคู่กับเลข ๖ ฐานที่ ๖
เลข ๗ ฐานที่ ๒ จับคู่กับเลข ๕ ฐานที่ ๖
เลข ๕ ฐานที่ ๓ จับคู่กับเลข ๑ ฐานที่ ๗ เลข ๖ ฐานที่ ๓ จับคู่กับเลข ๖ ฐานที่ ๗
เลข ๗ ฐานที่ ๓ จับคู่กับเลข ๔ ฐานที่ ๗ เลข ๑ ฐานที่ ๓ จับคู่กับเลข ๒ ฐานที่ ๗
เลข ๒ ฐานที่ ๓ จับคู่กับเลข ๗ ฐานที่ ๗ เลข ๓ ฐานที่ ๓ จับคู่กับเลข ๕ ฐานที่ ๗
เลข ๔ ฐานที่ ๓ จับคู่กับเลข ๓ ฐานที่ ๗
สำหรับฐานที่ ๘ และฐานที่ ๙ นั้น ไม่ต้องจับคู่ ให้ตามไปดูว่าตรงกับเลขอะไร ตัวอย่างดวงชะตานี้อายุ ๖๓ ปี อยู่เลข ๔ (ทาสี) ตามไปดูฐานที่ ๘ เลข ๔ ตรงกับ (มหาอุปถัมภ์) ฐานที่ ๙ เลข ๔ ตรงกับ (ธนัง)
อายุ ๖๓ ปี อยู่ที่เลข ๔ ฐานที่ ๓ ตรงกับทาสี เมื่อจับคู่ ตรงกับเลข ๓ ฐานที่ ๗ อยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ให้ตามไปดูเลข ๔ และเลข ๓ ทั้งหมดว่าอยู่ที่เรื่องอะไรบ้าง ตามไปดูเลข ๔ ก่อน เลข ๔ ฐานที่ ๑ ตรงกับหินะ (ชนเสีย) ฐานที่ ๒ ตรงกับพันธุ (ญาติพี่น้อง) ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาอุปถัมภ์ ฐานที่ ๙ ตรงกับธนัง (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้) ส่วนเลข ๓ ฐานที่ ๑ ตรงกับอัตตะ ฐานที่ ๒ ตรงกับสหัชชะ ฐานที่ ๓ ตรงกับทาสา ฐานที่ ๘ ตรงกับโภคสมบัติ และฐานที่ ๙ ตรงกับภริยัง ฐานรองรับฐานที่ ๔ ลากดิ่งคือ ๑๓ (มหาอุจจ์)
แปลแล้วได้ความว่า ปีนี้ (อายุ ๖๓ ปี) เจ้าของดวงชะตาถ้าอยู่คนเดียว (โสด) จะพบคู่ที่อายุอ่อนกว่า (มัชฌิมา, ปัตนิ, ทาสีในดวงชะตาชาย หมายถึงผู้หญิง มัชฌิมา, ปัตนิ, ทาสาในดวงชะตาหญิง หมายถึงผู้ชาย) มัชฌิมา หมายถึงเพศตรงข้ามที่อายุมากกว่าเจ้าของดวงชะตา หรือมากกว่าเพศตรงข้ามทุกคนที่เจ้าของดวงชะตาคบอยู่ ปัตนิ หมายถึงเพศตรงข้ามที่อายุใกล้เคียงกันกับเจ้าของดวงชะตา ทาสา – ทาสี หมายถึงเพศตรงข้ามที่อายุอ่อนกว่าเจ้าของดวงชะตา หรืออ่อนกว่าเพศตรงข้ามทุกคนที่เจ้าของดวงชะตาคบอยู่
อายุ ๖๓ ปี จะได้คู่ที่อ่อนกว่า (ทาสี) เป็นหม้าย เพราะชนเสีย (หินะ) โดยการแนะนำของญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักกัน (พันธุ) ได้รับการช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง (มหาอุปถัมภ์) พอประมาณ (ฐานรองรับ ๑๓ มหาอุจจ์) ได้รับการอุปถัมภ์เรื่องทรัพย์สินเงินทอง (๔ ธนัง ฐานที่ ๙) หรือถ้าเจ้าของดวงชะตาแต่งงาน จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง หรือบริวารชาย – หญิง เพราะ ๔ กับ ๓ จับคู่กัน ๓ ฐานที่ ๒ สหัชชะ (เพื่อน) ๓ ฐานที่ ๓ ทาสา (บริวารชาย) ๔ คือทาสี (คู่) ๓ ฐานที่ ๙ คือภริยัง (คู่) ช่วยเรื่องเงินทองข้าวของ (๓ โภคสมบัติ ฐานที่ ๘) หรือ
แปลว่าปีนี้เจ้าของดวงชะตาพบคู่ จะแต่งงาน แต่ไม่มีเงินทองข้าวของมาแต่ง อยากจะให้บริวาร ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ช่วยเหลือ ต้องใช้คำพูดแปลดาว (๔ พุธ แปลว่าคำพูด – เอกสาร) ใช้วิธีการ ใช้คำพูด ใช้เอกสาร – สัญญา กับเขาเหล่านั้นจึงจะสำเร็จ (เพราะ ๔ ชนหินะ) ถ้าไม่ชนหินะ จะได้รับการช่วยเหลือแบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้วิธีการ
หรือปีนี้ (อายุ ๖๓ ปี) อายุจรอยู่บนฐานรองรับ ๑๓ (มหาอุจจ์) หมายถึงการพลิกผัน เปลี่ยนแปลง เป็นต้นว่าเปลี่ยนชีวิตใหม่ เปลี่ยนงานใหม่ เปลี่ยนสายงานใหม่ ถ้าชนเสียจะเกิดการพิพาท เกิดคดีความ มีการผ่าตัดผ่าเจาะ ก่อนการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ “ การพยากรณ์ปีจร (อายุปัจจุบัน)” ของดวงชะตานี้
การพยากรณ์จรเดือน ให้นับดังนี้ :
เดือน ๑ (อ้าย) ภพพันธุ เดือน ๒ (ยี่) ภพปุตตะ เดือน ๓ ภพอริ
เดือน ๔ ภพปัตนิ เดือน ๕ ภพตนุ เดือน ๖ ภพกดุมพะ
เดือน ๗ ภพสหัชชะ เดือน ๘ ภพพันธุ (ตรงกับเดือน ๑)
เดือน ๙ ภพปุตตะ (ตรงกับเดือน ๒) เดือน ๑๐ ภพอริ (ตรงกับเดือน ๓)
เดือน ๑๑ ภพปัตนิ (ตรงกับเดือน ๔) เดือน ๑๒ ภพตนุ (ตรงกับเดือน ๕)
การพยากรณ์ทำแบบเดียวกับการพยากรณ์ปีจรคือจับเป็นคู่ ภพทั้งหมด ๓๕ ภพ จะบอกเรื่อง ดาวทั้ง ๗ ดวง (๑ - ๗) จะบอกเรื่อง ฐานรองรับ (ฐานที่ ๔) บอกดี – เลว หรือปานกลาง ตัวอย่าง การพยากรณ์จรเดือน ๑ (ธันวาคม) ของดวงชะตานี้
การพยากรณ์จรเดือนอ้าย (ธันวาคม) ตรงกับพันธุ ๔ (ดาวพุธ) จับคู่กับ ๑ (ดาวอาทิตย์) ฐานที่ ๖ ฐานรองรับ ๑๑ (ราชาโชค) ถ้าไม่ชนเสีย ๑๑ ถือว่าเป็นฐานที่ดี แต่เดือนนี้ชนเสียเพราะ ๔ ฐานที่ ๑ ตรงกับหินะ ค่าของฐาน ๑๑ (ราชาโชค) จึงลดลงเหลือครึ่งเดียว (๑๐๐ คะแนน เหลือ ๕๐ คะแนน) พูดง่าย ๆ ว่า เดือนนี้ปานกลาง ไม่ดีจนเกินไป และไม่เลวจนเกินไป ได้ครึ่งเสียครึ่ง มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ให้ตามไปดูดังต่อไปนี้ : -
๔ ฐานที่ ๒ ตรงกับพันธุ (ญาติพี่น้อง) หรือคนที่นับถือกันเหมือนญาติพี่น้อง (๔) ฐานที่ ๑ ตรงกับหินะ (ความไม่ดี) ฐานที่ ๓ ตรงกับทาสี (เพศตรงข้าม) ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาอุปถัมภ์ (ได้รับการอุปถัมภ์) และฐานที่ ๙ ตรงกับธนัง (ทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนที่ได้) เมื่อ ๔ (พุธ) จับคู่กับ ๑ (อาทิตย์) ฐานที่ ๖ ๑ ฐานที่ ๑ ตรงกับโภคา (อสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้) ฐานที่ ๒ ตรงกับตนุ (เจ้าของดวงชะตา) ฐานที่ ๓ ตรงกับลาภะ (ลาภผลเงินทอง) ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาโจร (กะทันหัน – ฉวยโอกาส) และฐานที่ ๙ ตรงกับนาวัง (ยานพาหนะ การเดินทาง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง)
แปลแล้วได้ความว่า เดือนนี้ (เดือนอ้าย) เจ้าของดวงชะตาจะได้เดินทาง (นาวัง) แบบกะทันหัน (มหาโจร) เพื่อไปพบญาติ (พันธุ) หรือพบเพศตรงข้าม (ทาสี) ที่เป็นญาติกัน (ทาสี + พันธุ) เรื่องที่ดิน (โภคา) เรื่องข้าวของเงินทอง (ลาภะ + ธนัง) เรื่องยานพาหนะ หรือเรื่องการเดินทาง (นาวัง) เรื่องเอกสารเกี่ยวกับทางราชการ (แปลดาวพุธ ๔ เอกสาร + ดาวอาทิตย์ ๑ ราชการ) เจ้าของดวงชะตาจะสำเร็จเรื่องเอกสารทางราชการ ต้องวิ่งเต้น หรือหาวิธีการ (เพราะชนหินะ) ถามว่าจะสำเร็จไหม ? ตอบว่าสำเร็จ เพราะจะได้รับการช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง หรือจากเพศตรงข้าม (พันธุ + ทาสี + มหาอุปถัมภ์) ถามว่าสำเร็จได้ผลเต็มที่ไหม ? ตอบว่าไม่เต็มที่ ได้ผลครึ่งเดียว (เพราะฐานรองรับ ๑๑ ชนเสีย ได้ผลครึ่งเดียว)
รวมความแล้ว เดือนนี้เจ้าของดวงชะตา จะได้เดินทางไกล ไปพบญาติพี่น้อง หรือไปพบเพศตรงข้าม จะได้เงินจากทางไกล ได้จากญาติพี่น้อง ได้จากเพศตรงข้าม ได้จากการวิ่งเต้นซื้อ – ขายที่ดิน ได้พอประมาณ ได้ต้องแบ่งคนอื่น (แบ่งญาติพี่น้อง หรือแบ่งเพศตรงข้าม) หรือจะได้ยานพาหนะคันใหม่ (ยานพาหนะกลางเก่ากลางใหม่) ได้โดยการกระทำของเจ้าชะตาเอง (ถ้าจรไปมีคำว่าอัตตะ – ตนุ – อาตมาเข้ามาเกี่ยว เรื่องทุกอย่างจะได้จะเสีย จะดีจะเลว เจ้าของดวงชะตาต้องทำด้วยตัวเอง) เรื่องราวคร่าว ๆ ทั้งหมดนี้คือ ผลของการพยากรณ์จรเดือน ๑ (เดือนอ้าย)
การพยากรณ์จรเดือน ๒ (เดือนยี่) ๕ (ดาวพฤหัสบดี) จับคู่กับ ๗ (ดาวเสาร์) ฐานรองรับ ๑๔ (จักรพรรดิ) ความหมายของ ๑๔ (จักรพรรดิ) และ ๑๘ (มหาจักรพรรดิ) คล้ายกัน คือต้องต่อสู้ด้วยตัวเอง เหนื่อยด้วยตัวเองจึงจะได้มา ถ้าชนเสีย (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ –มหาอุบาทว์) มักจะมีเรื่องมีราว มีปัญหา มีคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาล มีศัตรูคู่แข่ง ต้องต่อสู้กัน แข่งขันกัน พูดง่าย ๆ ว่าสู้กันสุดฤทธิ์สุดเดช สุดท้ายเราจะเป็นฝ่ายชนะหรืออย่างน้อยเสมอกัน (ต้องดูฐานปีจรประกอบ ฐานปีจรดีเราเป็นฝ่ายชนะ ถ้าฐานปีจรเสียเราจะเป็นฝ่ายแพ้)
เดือน ๒ (ยี่) ฐานรองรับ ๑๔ (จักรพรรดิ) ชนเสีย ๕ ฐานที่ ๒ ตรงกับปุตตะ ฐานที่ ๑ ตรงกับธนัง ฐานที่ ๓ ตรงกับมรณะ ฐานที่ ๘ ตรงกับสิทธิโชค และฐานที่ ๙ ตรงกับอัตตะ จับคู่กับ ๗ ในฐานที่ ๖ เลข ๗ ฐานที่ ๑ ตรงกับมาตา ฐานที่ ๒ ตรงกับปัตนิ ฐานที่ ๓ ตรงกับกัมมะ ฐานที่ ๘ ตรงกับทาสา (เหน็ดเหนื่อย) และฐานที่ ๙ ตรงกับสักกะ (เพื่อน)
แปลแล้วได้ความว่า เดือน ๒ (ยี่) เจ้าของดวงชะตาจะมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงาน กับเด็ก (ลูก – หลาน – น้อง) กับหญิงสูงอายุ (มาตา) หรือกับคู่ครองคนรัก จะได้เงิน – เสียเงิน เพราะลูกหลาน ญาติผู้ใหญ่ (หญิง) หรือคู่ครองคนรัก จะได้ก็ไม่มาก จะเสียก็ไม่มาก (เพราะฐานปีดีพอประมาณ) แต่เดือนนี้จะได้ หรือจะเสียต้องเหนื่อยหน่อย หรือต้องลงมือทำด้วยตัวเอง (เพราะฐานเดือนจร ๑๔ จักรพรรดิ)
พยากรณ์จรเดือน ๓ ๖ (ดาวศุกร์) ฐานที่ ๒ จับคู่กับ ๖ (ดาวศุกร์) ฐานที่ ๖ ฐานรองรับ ๑๐ (กำลังพระเสาร์) ซึ่งถือว่าเป็นกำลังบาปพระเคราะห์ไม่ดี ยิ่งชนเสียสองต่อ (อริ + มหาอุบาทว์) ถือว่าเสียมาก ถ้าเป็นจรปีตกอย่างนี้ถือว่าเป็นการจรปีที่เสียมาก มีเรื่องให้พยากรณ์ ๕ เรื่อง คือ ๖ ฐานที่ ๒ ตรงกับอริ ฐานที่ ๑ ตรงกับปิตา ฐานที่ ๓ ตรงกับสุภะ ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาอุบาทว์ และฐานที่ ๙ ตรงกับเคหัง
แปลแล้วได้ความว่า เดือนนี้ไม่ดี ญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วย ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด (อริ + มหาอุบาทว์) หรือเดือนนี้ผู้ใหญ่ชาย (ปิตา) จะหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเจ้าของดวงชะตาให้เสียชื่อเสียง (อริ + ปิตา + สุภะ + มหาอุบาทว์) หรือเดือนนี้เจ้าของดวงชะตาจะมีปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย (เคหัง + มหาอุบาทว์ + อริ) หรือเจ้าของดวงชะตาจะมีปัญหาเรื่องเงิน หรือเรื่องความรัก ดาวศุกร์ (๖) หมายถึงเงิน หรือความรัก(แปลดาว) เรื่องทั้งหมดตามที่กล่าวมานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขได้ไหม ? ตอบว่าแก้ไขได้ เพราะปีจรปานกลาง
พยากรณ์จรเดือน ๔ ๗ (ดาวเสาร์) ฐานที่ ๒ จับคู่กับ ๕ (ดาวพฤหัสบดี) ฐานที่ ๖ ฐานรองรับ ๑๓ (มหาอุจจ์) เป็นฐานดีพอประมาณปานกลาง ๗ ฐานที่ ๒ ตรงกับปัตนิ ฐานที่ ๑ ตรงกับมาตา ฐานที่ ๓ ตรงกับกัมมะ ฐานที่ ๘ ตรงกับทาสา (เหน็ดเหนื่อย) และฐานที่ ๙ ตรงกับสักกะ (เพื่อน) จับคู่กับ ๕ ฐานที่ ๖ ๕ (ดาวพฤหัสบดี) ฐานที่ ๑ ตรงกับธนัง ฐานที่ ๒ ตรงกับปุตตะ ฐานที่ ๓ ตรงกับมรณะ ฐานที่ ๘ ตรงกับสิทธิโชค และฐานที่ ๙ ตรงกับอัตตะ
แปลแล้วได้ความว่า เดือนนี้จะได้งานใหม่ซึ่งไม่เหมือนงานเก่าที่เคยทำอยู่ หรือจะได้ทำงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยการชักนำของคู่ครอง – หญิงสูงอายุ หรือเด็กที่อายุน้อยกว่า แต่กว่าจะได้ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อย (ทาสา) ได้มาพอประมาณ (ฐานรองรับ ๑๓ มหาอุจจ์) หรือจะได้ของมีค่า(ธนัง) มาพอประมาณ กว่าจะได้ต้องเหนื่อยหน่อย หรือแปลว่า เดือนนี้ไปทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน กว่าจะได้มาต้องเหนื่อย ได้ค่าตอบแทนมาแล้วต้องแบ่งให้คู่ครองคนรัก – แบ่งให้ญาติผู้ใหญ่ (หญิง) หรือแบ่งให้ลูกหลาน (ปุตตะ) พอประมาณ อย่างนี้เป็นต้น
พยากรณ์จรเดือน ๕ ๑ (ดาวอาทิตย์) ฐานที่ ๒ จับคู่กับ ๔ (ดาวพุธ) ฐานที่ ๖ ฐานรองรับ ๙ (พระเกตุ) ชนเสีย (หินะ) ถือว่าฐาน ๙ ชนเสีย จะได้ครึ่งเสียครึ่ง เลข ๑ ฐานที่ ๒ ตรงกับตนุ ฐานที่ ๑ ตรงกับโภคา ฐานที่ ๓ ตรงกับลาภะ ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาโจร (กะทันหัน – ฉกฉวยโอกาส) ฐานที่ ๙ ตรงกับนาวัง (ยานพาหนะ – การเดินทาง – โยกย้ายเปลี่ยนแปลง) ๔ ฐานที่ ๑ ตรงกับหินะ ฐานที่ ๒ ตรงกับพันธุ (ญาติพี่น้อง – หรือคนที่นับถือเหมือนญาติ) ฐานที่ ๓ ตรงกับทาสี (เพศตรงข้าม) ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาอุปถัมภ์ (ได้รับการช่วยเหลือ) และฐานที่ ๙ ตรงกับธนัง (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้)
ฐานรองรับ ๙ (พระเกตุ) ถ้าไม่ชนเสียถือว่าดี ได้อะไรแบบไม่คาดคิด ปีจร เดือนจร รองรับด้วยฐาน ๙ (พระเกตุ) มักจะได้เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จิตวิญญาณ – สมาธิภาวนา – ศาสตร์ลึกลับ – ทรงเจ้าเข้าผี หรือได้อะไรแบบไม่คาดคิด ได้จากการบนบาลศาลกล่าว ไม่ชนเสียจะได้เต็มที่ ถ้าชนเสียจะได้ครึ่งหนึ่ง แต่เดือนจรเดือน ๕ นี้ ฐานรองรับ ๙ (พระเกตุ) ชนเสีย (หินะ) จะได้ครึ่งเสียครึ่ง
แปลแล้วได้ใจความว่า เจ้าของดวงชะตาจะได้เดินทางไปพบญาติ หรือพบเพศตรงข้ามแบบไม่คาดคิด หรือเจ้าของดวงชะตาจะได้เงิน – ได้รถคันใหม่ – ได้ที่ดิน (โภคา) แบบไม่คาดคิดหรือจะได้ซื้อรถ – ซื้อที่ดิน ไม่มีเงิน ญาติ หรือเพศตรงข้ามจะช่วยเหลือบ้างชนิดคาดไม่ถึง (ช่วยครึ่งเดียวเพราะชนหินะ หรือให้กู้ยืม) หรือเจ้าของดวงชะตาได้เงินจากการขายรถ – ขายที่ดิน แล้วแบ่งให้ญาติพี่น้อง หรือให้เพศตรงข้ามไปครึ่งหนึ่ง
พยากรณ์จรเดือน ๖ ๒ (ดาวจันทร์) ฐานที่ ๒ จับคู่กับ ๓ (ดาวอังคาร) ฐานที่ ๖ เลข ๒ ฐานที่ ๑ ตรงกับมัชฌิมา ฐานที่ ๒ ตรงกับกดุมพะ ฐานที่ ๓ ตรงกับพยายะ ฐานที่ ๘ ตรงกับอาตมา และฐานที่ ๙ ตรงกับญาติ เลข ๓ ฐานที่ ๑ ตรงกับอัตตะ ฐานที่ ๒ ตรงกับสหัชชะ ฐานที่ ๓ ตรงกับทาสา (บริวารชาย) ฐานที่ ๘ ตรงกับโภคสมบัติ และฐานที่ ๙ ตรงกับภริยัง (เพศตรงข้าม) ฐานรองรับ ๑๒ (กำลังพระราหู) ถือว่าเป็นฐานที่ไม่ดี ชนเสีย (พยายะ) เมื่อฐานรองรับเสีย และชนเสียด้วยอย่างนี้ เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ถือว่าเสียมาก แต่พอดีมัชฌิมารับไว้ ทำให้หนักเป็นเบา (๒ ฐานที่ ๑ ตรงกับมัชฌิมา) มัชฌิมา แปลว่าเพศตรงข้ามหรือพอประมาณปานกลาง มัชฌิมาจะทอนทั้งดีและเสีย ถ้าฐานรองรับดีตรงกับมัชฌิมาความดีจะหายไป ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าฐานรองรับเสียตรงกับมัชฌิมาความเสียหายจะหายไป ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เหมือนกัน
แปลแล้วได้ความว่า เจ้าของดวงชะตาจะเสียเงินทอง – ข้าวของ เพราะเพื่อน บริวาร หรือเพศตรงข้าม เสียมากพอประมาณ เสียเพราะการยินยอมของเจ้าของดวงชะตาเอง (ทุกครั้งที่มีคำว่าอัตตะ – ตนุ – อาตมา เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งดี ทั้งเสีย เจ้าของดวงชะตาทำเอง ยอมให้คนอื่นทำ หรือรู้เห็นเป็นใจให้คนอื่นทำ)
พยากรณ์จรเดือน ๗ เดือนนี้เหตุการณ์ทุกอย่าง เหมือนกันกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน ๖) เดือนที่แล้ว ๒ จับคู่กับ ๓ เดือนนี้ (เดือน ๗) ๓ จับคู่กับ ๒ ผิดกันแต่ฐานรองรับ เดือนนี้ฐานรองรับ ๑๕ (กำลังพระจันทร์) ดีพอประมาณปานกลาง
แปลแล้วได้ความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่ไม่ดี มาถึงเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น คิดว่าจะแก้ไขไม่ได้ มาถึงเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก้ไขได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเอง เพื่อน เพศตรงข้าม บริวาร หรือแม้แต่เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เมื่อเดือนที่แล้ว (เดือน ๖) ทำท่าจะมีปัญหาแก้ไขไม่ได้ พอมาถึงเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ ผ่านได้ เหตุเพราะเดือน ๗ ฐานรองรับ ๑๕ (กำลังพระจันทร์) ดีกว่าเดือน ๖ ฐานรองรับ ๑๒ (กำลังพระราหู)
พยากรณ์จรเดือน ๘ - ๑๒
การพยากรณ์จรเดือน ๘ เหมือนการพยากรณ์จรเดือน ๑ (อ้าย)
การพยากรณ์จรเดือน ๙ เหมือนการพยากรณ์จรเดือน ๒ (ยี่)
การพยากรณ์จรเดือน ๑๐ เหมือนการพยากรณ์จรเดือน ๓
การพยากรณ์จรเดือน ๑๑ เหมือนการพยากรณ์จรเดือน ๔
การพยากรณ์จรเดือน ๑๒ เหมือนการพยากรณ์จรเดือน ๕ ทุกอย่าง
เพราะฐานรองรับเหมือนกัน ภพที่จับคู่เหมือนกัน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน อาจจะเหมือนกันก็ได้ ไม่เหมือนกันก็ได้ แต่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้พยากรณ์อยู่ใน ๑๐ เรื่อง หรืออย่างน้อย ๕ เรื่อง ถ้าจับคู่เลขคนละตัว จะมีเรื่องให้พยากรณ์ ๑๐ เรื่อง ถ้าจับคู่กับเลขตัวเดียวกัน จะมีเรื่องให้พยากรณ์ ๕ เรื่อง
การพยากรณ์จรเดือนจะเสียมากเสียน้อย อยู่ที่ปีจรเป็นเครื่องตัดสิน ถ้าปีจรเสียมาก จรเดือนมาถึง จะเสียมากในเดือนนั้น เหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นในเดือนนั้น
ถ้าปีจรไม่ดี เดือนจรดี จะดีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ถ้าปีจรดี เดือนจรดี เจ้าของดวงชะตาจะได้รับผลดีในเดือนนั้น
ถ้าปีจรดี เดือนจรเสีย จะเสียหายบ้างแต่ไม่มาก
ถ้าปีจรปานกลาง เดือนจรปานกลาง ผลที่ได้รับทั้งดีและร้ายจะพอประมาณปานกลางเท่านั้น
ถ้าปีจรปานกลาง เดือนจรดี จะดีปานกลาง หรือดีมากกว่า (ปีจรปานกลาง และเดือนจรปานกลาง) เล็กน้อยเท่านั้น
ถ้าปีจรปานกลาง เดือนจรเสีย จะเสียหายมากกว่า
ถ้าปีจรปานกลาง เดือนจรปานกลาง ยังพอเอาตัวรอดได้ เพราะความปานกลางของปีรับไว้
ถ้าปีจรไม่ดี (ฐานรองรับไม่ดี และชนเสีย) จรมาถึงเดือนไม่ดี (ฐานรองรับไม่ดี และชนเสีย) เดือนนั้นจะเกิดความเสียหายมาก และแก้ไขไม่ได้เลย
การพยากรณ์จรเดือนจะเสียมากเสียน้อย อยู่ที่ปีจรเป็นเครื่องตัดสิน ถ้าปีจรเสียมาก จรเดือนมาถึง จะเสียมากในเดือนนั้น เหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นในเดือนนั้น
การพยากรณ์จร เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน จะเป็นจรปี (อายุจร) จรเดือน จรวัน จรชั่วโมง (จรยาม) ใช้กฎเกณฑ์อันเดียวกัน คือให้จับคู่ ภพทั้ง ๒๑ ภพ (๓ ฐานบน) และ ๑๔ ภพ (๒ ฐานล่าง) รวมกันแล้วเป็น ๓๕ ภพ จะบอกเรื่อง และดาวทั้ง ๗ ดวง (ดาวอาทิตย์ – ดาวเสาร์) จะบอกเรื่อง ฐานรองรับกำลังพระเคราะห์ (ฐานที่ ๔) จะบอกดี – เลว – ปานกลาง จับคู่กันแล้ว ถ้าเลขคนละตัวจับคู่กัน จะมีเรื่องพยากรณ์ ๑๐ เรื่อง ถ้าเป็นเลขตัวเดียวกัน จะมีเรื่องพยากรณ์ ๕ เรื่อง พูดง่าย ๆ ว่า มนุษย์ปีหนึ่ง เดือนหนึ่ง วันหนึ่ง หรือยามหนึ่ง (๙๐ นาที) จะมีเรื่องดี – เลว – ปานกลาง เกิดขึ้นกับชีวิต ประมาณ ๑๐ เรื่อง เป็นอย่างมาก และ ๕ เรื่อง เป็นอย่างน้อย
บางคนอาจจะมีคำถามว่าชีวิตคนเรามันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้หรือ ? ขอตอบเต็มปากเต็มคำได้ทันทีเลยว่าแน่นอนที่สุด ชีวิตคนเราหมุนเวียนอยู่กับเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีวันจบสิ้น ตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตาย
การพยากรณ์จรวัน เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตำราเดิมที่ท่าน “ปรมาจารย์เทพย์ สาริกบุตร” เขียนไว้ ท่านไม่ได้บอกวิธีพยากรณ์จรไว้เลย ไม่ว่าจะเป็นจรปี จรเดือน จรวัน ไม่ได้บอกไว้ เขียนแต่โครงเอาไว้ บอกอายุจรเอาไว้เล็กน้อยเท่านั้น เรื่องของการพยากรณ์จร ไม่ว่าจะเป็นการจรปี จรเดือน จรวัน จรชั่วโมง (ยาม) ผู้เรียบเรียงมาหาภายหลังทั้งหมด กว่าจะได้แทบตาย เกือบจะทิ้งกลางครันเสียแล้ว แต่ขอขอบพระคุณท่านที่ได้สร้างโครงเอาไว้ให้สานต่อ การพยากรณ์จรทุกชนิด ผู้เรียบเรียงใช้วิธีการลองผิดลองถูกมายี่สิบกว่าปี ใหม่ ๆ พยากรณ์จร เดือนอ้ายกับเดือน ๘ ใช้เลข ๑ เดือนยี่กับเดือน ๙ ใช้เลข ๒ เดือน ๓ กับเดือน ๑๐ ใช้เลข ๓ เดือน ๔ กับเดือน ๑๑ ใช้เลข ๔ เดือน ๕ กับเดือน ๑๒ ใช้เลข ๕ ความแม่นยำได้ผลแค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ภายหลังมาจับ “การพยากรณ์เดือน” มาใช้ดังนี้ :
พันธุเป็นเดือน ๑ กับเดือน ๘ ปุตตะเป็นเดือน ๒ กับเดือน ๙
อริเป็นเดือน ๓ กับเดือน ๑๐ ปัตนิเป็นเดือน ๔ กับเดือน ๑๑
ตนุเป็นเดือน ๕ กับเดือน ๑๒
ปรากฏว่าได้ผลความแม่นยำ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ จึงตัดสินใจใช้มาจนถึงทุกวันนี้
การจรวันเหมือนกัน เมื่อก่อนจรวันอาทิตย์ใช้เลข ๑ วันจันทร์ใช้เลข ๒ วันอังคารใช้เลข ๓ วันพุธใช้เลข ๔ วันพฤหัสบดีใช้เลข ๕ วันศุกร์ใช้เลข ๖ วันเสาร์ใช้เลข ๗ ได้ผลความแม่นยำ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ภายหลังมาจับ “การพยากรณ์จร” มาใช้ดังนี้ :
วันอาทิตย์ ภพหินะ
วันจันทร์ ภพธนัง
วันอังคาร ภพปิตา
วันพุธ ภพมาตา
วันพฤหัสบดี ภพโภคา
วันศุกร์ ภพมัชฌิมา
วันเสาร์ ภพอัตตะ
ได้ผลความแม่นยำ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ จึงตัดสินใจใช้มาจนถึงทุกวันนี้
พยากรณ์จรวันอาทิตย์ ๔ (ดาวพุธ) ฐานที่ ๑ จับคู่กับ ๕ (ดาวพฤหัสบดี) ฐานที่ ๕ ฐานรองรับ ๑๒ (กำลังพระราหู) ไม่ดี ชนเสีย (หินะ + มรณะ) เลข ๔ ฐานที่ ๑ ตรงกับหินะ ฐานที่ ๒ ตรงกับพันธุ (ญาติพี่น้อง – คนใกล้ตัว) ฐานที่ ๓ ตรงกับทาสี (เพศตรงข้าม) ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาอุปถัมภ์ และฐานที่ ๙ ตรงกับธนัง เลข ๕ ฐานที่ ๑ ตรงกับธนัง (ข้าวของมีค่า) ฐานที่ ๒ ตรงกับปุตตะ (ลูก – หลาน – น้อง) ฐานที่ ๓ ตรงกับมรณะ ฐานที่ ๘ ตรงกับสิทธิโชค และฐานที่ ๙ ตรงกับอัตตะ
แปลแล้วได้ความว่า วันอาทิตย์ลูก – หลาน – ญาติพี่น้อง หรือเพศตรงข้าม จะนำความเดือดร้อนมาให้ (จะเสียของมีค่าให้แก่ลูก – หลาน – ญาติพี่น้อง หรือเพศตรงข้าม) เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ส่วนมากจะเกิดกับเจ้าของดวงชะตาในวันอาทิตย์
พยากรณ์จรวันจันทร์ ๕ (ดาวพฤหัสบดี) ฐานที่ ๑ จับคู่กับ ๑ (ดาวอาทิตย์) ฐานที่ ๕ ฐานรองรับ ๑๕ (กำลังพระจันทร์) ดีปานกลาง ๕ ฐานที่ ๑ ตรงกับธนัง ฐานที่ ๒ ตรงกับปุตตะ ฐานที่ ๓ ตรงกับมรณะ ฐานที่ ๘ ตรงกับสิทธิโชค และฐานที่ ๙ ตรงกับอัตตะ ๑ ฐานที่ ๑ ตรงกับโภคา ฐานที่ ๒ ตรงกับตนุ ฐานที่ ๓ ตรงกับลาภะ ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาโจร และฐานที่ ๙ ตรงกับนาวัง
แปลแล้วได้ความว่า วันจันทร์ จะได้เงินทอง – ของมีค่า – จะได้เดินทางไกล - จะได้ยานพาหนะ – จะได้ที่ดิน – ซื้อรถ – ขายรถ – ซื้อที่ดิน – ขายที่ดิน ทุกเรื่องเกิดขึ้นแบบกะทันหัน (มหาโจร) ได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือได้มาแล้วต้องแบ่งคนอื่นด้วย โดยเฉพาะต้องแบ่งคนที่อายุน้อยกว่า (ปุตตะ + มรณะ)
พยากรณ์จรวันอังคาร ๖ (ดาวศุกร์) ฐานที่ ๑ จับคู่กับ ๔ (ดาวพุธ) ฐานที่ ๕ ฐานรองรับ ๑๑ (ราชาโชค) ถือว่าเป็นฐานที่ดี แต่ชนเสีย (อริ + มหาอุบาทว์ + หินะ) ความดีจึงลดลงเหลือปานกลาง ๖ ฐานที่ ๑ ตรงกับปิตา (ผู้ใหญ่ชาย) ฐานที่ ๒ ตรงกับอริ ฐานที่ ๓ ตรงกับสุภะ (เกียรติยศชื่อเสียง – ต่างประเทศ) ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาอุบาทว์ และฐานที่ ๙ ตรงกับเคหัง (บ้านที่อยู่อาศัย) เลข ๔ ฐานที่ ๑ ตรงกับหินะ ฐานที่ ๒ ตรงกับพันธุ (ญาติพี่น้อง) ฐานที่ ๓ ตรงกับทาสี (เพศตรงข้าม) ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาอุปถัมภ์ (ได้รับการช่วยเหลือ) และฐานที่ ๙ ตรงกับธนัง
แปลแล้วได้ความว่า วันอังคาร เจ้าของดวงชะตาจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศ โดยการช่วยเหลือของผู้ใหญ่(ชาย) หรือโดยการช่วยเหลือของญาติพี่น้อง หรือเพศตรงข้าม (ปิตา + สุภะ + พันธุ + มหาอุปถัมภ์) เรื่องทั้งหมดนี้จะสำเร็จ เจ้าของดวงชะตาต้องใช้ความพยายาม ใช้เทคนิค – ใช้วิชามารเข้าช่วย (หินะ + อริ + มหาอุบาทว์) หรือวันนี้เจ้าของดวงชะตาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย (เคหัง) หรือจะไปกิน – เที่ยว – สังคมนอกบ้าน (สุภะ) ร่วมกับผู้ใหญ่ (ชาย) - ญาติพี่น้อง – เพศตรงข้าม (ปิตา + พันธุ + ทาสี)
พยากรณ์จรวันพุธ ๗ (ดาวเสาร์) ฐานที่ ๑ จับคู่กับ ๗ (ดาวเสาร์) ฐานที่ ๕ ฐานรองรับ ๑๔ (จักรพรรดิ) ๗ ฐานที่ ๑ ตรงกับมาตา ฐานที่ ๒ ตรงกับปัตนิ ฐานที่ ๓ ตรงกับกัมมะ ฐานที่ ๘ ตรงกับทาสา (เหน็ดเหนื่อย) และฐานที่ ๙ ตรงกับสักกะ (เพื่อน) แปลแล้วได้ความว่า วันพุธ เจ้าของดวงชะตาจะเกี่ยวข้อง หรือเหน็ดเหนื่อยเรื่องหน้าที่การงานของผู้ใหญ่ (หญิง) งานของคู่ครองคนรัก หรืองานของเพื่อนฝูง พูดง่าย ๆ ว่าวันนี้ถ้าติดต่อเรื่องงานจะสำเร็จ (กัมมะ) โดยเฉพาะติดต่อกับผู้ใหญ่หญิง (มาตา) ติดต่อกับเพศตรงข้าม (ปัตนิ) หรือติดต่อกับเพื่อนฝูง (สักกะ) แต่กว่าจะสำเร็จต้องเหนื่อยหน่อย (ทาสา)
พยากรณ์จรวันพฤหัสบดี ๑ (ดาวอาทิตย์) ฐานที่ ๑ จับคู่กับ ๓ (ดาวอังคาร) ฐานที่ ๕ ฐานรองรับ ๑๐ (กำลังพระเสาร์) ๑ ฐานที่ ๑ ตรงกับโภคา ฐานที่ ๒ ตรงกับตนุ ฐานที่ ๓ ตรงกับลาภะ ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาโจร (ฉกฉวยโอกาส) และฐานที่ ๙ ตรงกับนาวัง ๓ ฐานที่ ๑ ตรงกับอัตตะ ฐานที่ ๒ ตรงกับสหัชชะ ฐานที่ ๓ ตรงกับทาสา ฐานที่ ๘ ตรงกับโภคสมบัติ และฐานที่ ๙ ตรงกับภริยัง
แปลแล้วได้ความว่า วันพฤหัสบดี เจ้าของดวงชะตาจะเกี่ยวข้องกับเพื่อน – บริวาร (ทาสา) เพศตรงข้าม (ภริยัง) เรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือเรื่องที่ดิน (โภคา – โภคสมบัติ) เรื่องเงิน (ลาภะ) เรื่องยานพาหนะ – การเดินทาง (นาวัง) เรื่องทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ต้องเหนื่อย เพราะฐานรองรับ๑๐ (กำลังพระเสาร์) และต้องรีบตัดสินใจ รีบฉวยโอกาส (มหาโจร)
พยากรณ์จรวันศุกร์ ๒ (ดาวจันทร์) ฐานที่ ๑ จับคู่กับ ๖ (ดาวศุกร์) ฐานที่ ๕ ฐานรองรับ ๑๓ (มหาอุจจ์) ๒ ฐานที่ ๑ ตรงกับมัชฌิมา (เพศตรงข้าม) ฐานที่ ๒ ตรงกับ กดุมพะ ฐานที่ ๓ ตรงกับพยายะ ฐานที่ ๘ ตรงกับอาตมา และฐานที่ ๙ ตรงกับญาติ
๖ ฐานที่ ๑ ตรงกับปิตา ฐานที่ ๒ ตรงกับอริ ฐานที่ ๓ ตรงกับสุภะ ฐานที่ ๘ ตรงกับมหาอุบาทว์ และฐานที่ ๙ ตรงกับเคหัง
แปลแล้วได้ความว่า วันศุกร์ เจ้าของดวงชะตาจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ (ชาย) เพศตรงข้าม – ญาติ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ (กดุมพะ – ๖ ดาวศุกร์ แปลว่าเงิน) เรื่องเครดิตชื่อเสียง (สุภะ) เรื่องความรัก (มัชฌิมา เพศตรงข้าม ๖ ดาวศุกร์ ความรัก) เรื่องบ้านที่อยู่อาศัย (เคหัง) เรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ (สุภะ) เรื่องของการกิน – เที่ยวนอกบ้าน (สุภะ)
เรื่องทั้งหมดนี้จะได้รับความสำเร็จ พอประมาณ(ครึ่งหนึ่ง) แต่จะสำเร็จได้ต้องใช้ความสามารถพิเศษ – ใช้เทคนิค – วิชามารเข้าช่วย (มหาอุบาทว์)
พยากรณ์จรวันเสาร์ ๓ (ดาวอังคาร) ฐานที่ ๑ จับคู่กับ ๒ (ดาวจันทร์) ฐานที่ ๕ ฐานรองรับ ๙ (พระเกตุ) ไม่คาดคิด – จิตวิญญาณ – ศาสตร์ลึกลับ – สมาธิภาวนา ๓ ฐานที่ ๑ ตรงกับอัตตะ ฐานที่ ๒ ตรงกับสหัชชะ ฐานที่ ๓ ตรงกับทาสา (บริวาร) ฐานที่ ๘ ตรงกับโภคสมบัติ และฐานที่ ๙ ตรงกับภริยัง ๒ ฐานที่ ๑ ตรงกับมัชฌิมา (เพศตรงข้าม) ฐานที่ ๒ ตรงกับกดุมพะ ฐานที่ ๓ ตรงกับพยายะ ฐานที่ ๘ ตรงกับอาตมา และฐานที่ ๙ ตรงกับญาติ
แปลแล้วได้ความว่า วันเสาร์ เจ้าของดวงชะตาจะเกี่ยวข้องกับเพื่อน – เพศตรงข้าม – บริวาร – ญาติพี่น้อง - เรื่องเงิน จะได้รับความสำเร็จแบบไม่คาดคิด พอประมาณ (ฐานรองรับ ๙ ชนเสีย จะได้ครึ่งเสียครึ่ง)
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือการพยากรณ์จรวัน การพยากรณ์จรทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการจรปี จรเดือน จรวัน หรือจรชั่วโมง(จรยาม) ใช้กฎเกณฑ์อันเดียวกัน คือจับคู่ลากลงตามทางดิ่ง (ตามแนวตั้ง) เอาฐานรองรับกำลังพระเคราะห์ (ฐานที่ ๔) เป็นเครื่องตัดสินว่าดี – เลว – หรือปานกลาง ภพทั้งหมด ๓๕ ภพ จะบอกเรื่อง ดาวทั้งหมด (๑ - ๗) จะบอกเรื่อง
การจรชั่วโมง (จรยาม) เหมือนกัน การแบ่งยามจะแบ่งดังนี้ กลางวันจะแบ่งเป็น ๘ ยาม ๆ ละ ๙๐ นาที (หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) กลางคืนจะแบ่งเป็น ๘ ยาม ๆ ละ ๙๐ นาที เหมือนกัน
ตัวอย่าง วันอาทิตย์ กลางวัน (๑ – ๖ – ๔ – ๒ – ๗ – ๕ – ๓ – ๑) (สุริชะ – ศุกระ – พุทธะ – จันเทา – เสารี – ครู – ภุมมะ – สุริชะ) เริ่มต้นยามอาทิตย์ก่อน คือ
ยามอาทิตย์ (๑) ๑๘.๐๑ - ๑๙.๓๐ น., ยามพฤหัสบดี (๕) ๑๙.๓๑ - ๒๑.๐๐ น.
ยามจันทร์ (๒) ๒๑.๐๑ - ๒๒.๓๐ น., ยามศุกร์ (๖) ๒๒.๓๑ - ๒๔.๐๐ น.
ยามอังคาร (๓) ๒๔.๐๑ - ๐๑.๓๐ น., ยามเสาร์ (๗) ๐๑.๓๑ - ๐๓.๐๐ น.
ยามพุธ (๔) ๐๓.๐๑ - ๐๔.๓๐ น., ยามอาทิตย์ (๑) ๐๔.๓๑ - ๐๖.๐๐ น.
(ยามมี ๘ ยาม แต่ชื่อยามมี ๗ ยาม เพราะฉะนั้นยามแรกและยามสุดท้าย ชื่อยามจึงเป็นชื่อเดียวกัน)
ตัวอย่าง การพยากรณ์จรชั่วโมง (๑ ยาม = ๙๐ นาที) วันอาทิตย์ (กลางวัน) ๙๐ นาทีแรก
ยามที่ ๑ (๐๖.๐๑ - ๐๗.๓๐) ๔ จับคู่กับ ๕ ฐานรองรับ ๑๒ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๒ (๐๗.๓๑ - ๐๙.๐๐) ๕ จับคู่กับ ๑ ฐานรองรับ ๑๕ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๓ (๐๙.๐๑ - ๑๐.๓๐) ๖ จับคู่กับ ๔ ฐานรองรับ ๑๑ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๔ (๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐) ๗ จับคู่กับ ๗ ฐานรองรับ ๑๔ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๕ (๑๒.๐๑ - ๑๓.๓๐) ๑ จับคู่กับ ๓ ฐานรองรับ ๑๐ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๖ (๑๓.๓๑ - ๑๕.๐๐) ๒ จับคู่กับ ๖ ฐานรองรับ ๑๓ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๗ (๑๕.๐๑ - ๑๖.๓๐) ๓ จับคู่กับ ๒ ฐานรองรับ ๙ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๘ (๑๖.๓๑ - ๑๘.๐๐) ๔ จับคู่กับ ๕ ฐานรองรับ ๑๒ เป็นยามสุดท้าย
เรื่องราวจะกลับมาที่ยามแรกอีก (เหมือนยามแรก) พูดง่าย ๆ ว่าเหตุการณ์ ๙๐ นาที (ตอนเช้า) กับเหตุการณ์ ๙๐ นาที (ตอนเย็น) เป็นเหตุการณ์คล้าย ๆ กัน คือเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เกิดช่วงเช้า (๐๖.๐๑ - ๐๗.๓๐) ก็อาจเกิดช่วงเย็น คือเวลา (๑๖.๓๑ - ๑๘.๐๐) ก็ได้
ตัวอย่าง การพยากรณ์จรชั่วโมง (๑ ยาม = ๙๐ นาที) วันอาทิตย์ (กลางคืน) ๙๐ นาทีแรก
ยามที่ ๑ (๑๘.๐๑ - ๑๙.๓๐) ๔ จับคู่กับ ๕ ฐานรองรับ ๑๒ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๒ (๑๙.๓๑ - ๒๑.๐๐) ๕ จับคู่กับ ๑ ฐานรองรับ ๑๕ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๓ (๒๑.๐๑ - ๒๒.๓๐) ๖ จับคู่กับ ๔ ฐานรองรับ ๑๑ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๔ (๒๒.๓๑ - ๒๔.๐๐) ๗ จับคู่กับ ๗ ฐานรองรับ ๑๔ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๕ (๐๐.๐๑ - ๐๑.๓๐) ๑ จับคู่กับ ๓ ฐานรองรับ ๑๐ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๖ (๐๑.๓๑ - ๐๓.๐๐) ๒ จับคู่กับ ๖ ฐานรองรับ ๑๓ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๗ (๐๓.๐๑ - ๐๔.๓๐) ๓ จับคู่กับ ๒ ฐานรองรับ ๙ มีเรื่องอะไรให้พยากรณ์ไป
ยามที่ ๘ (๐๔.๓๑ - ๐๖.๐๐) ๔ จับคู่กับ ๕ ฐานรองรับ ๑๒ เป็นยามสุดท้าย
เรื่องราวจะกลับมาที่ยามแรกอีก (เหมือนยามแรก) พูดง่าย ๆ ว่าเหตุการณ์ ๙๐ นาที (ตอนเย็น) กับเหตุการณ์ ๙๐ นาที (ตอนเช้า) เป็นเหตุการณ์คล้าย ๆ กัน คือเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เกิดช่วงเย็น (๑๘.๐๑ - ๑๙.๓๐) อาจเกิดช่วงเช้าคือเวลา (๐๔.๓๑ - ๐๖.๐๐) ก็ได้
เราจรยามวันอาทิตย์ได้ จรยามวันอื่นก็ต้องได้ เพราะมันใช้กฎเกณฑ์อันเดียวกัน แต่ขอบอกไว้ก่อนนะ การพยากรณ์แคบ ๆ เช่นการพยากรณ์เป็นชั่วโมง ไม่จำเป็นนักพยากรณ์เขาจะไม่พยากรณ์ ต้องจำเป็นจริง ๆ หรือบันดาลใจขึ้นมาทางจิตเขาจึงจะพยากรณ์ การพยากรณ์ทั้งหมดนี้ ขอให้นักพยากรณ์จำเอาไว้ เพื่อเป็นตัวอย่างในการพยากรณ์ต่อไปข้างหน้าแล้วกันบทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.