ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ดวงอนุภรรยา
อนุภรรยา (เมียน้อย)
จะมีคำถามอยู่บ่อยๆ ว่า “ฉันจะได้เป็นเมียน้อยเขาไหม?”  ที่ถามอย่างนี้ผู้พยากรณ์ไม่รู้ว่าอยากเป็นเมียน้อย หรือไม่อยากเป็นเมียน้อย   ครั้งหนึ่งเลยลองถามไปว่าที่ถามนี่อยากเป็นหรือไม่อยากเป็น  ได้รับคำตอบว่าไม่อยากเป็น ผู้พยากรณ์เลยตอบสวนกลับไปว่า หน้าตาอย่างคุณไม่มีสิทธิ์เป็นเมียน้อยเขาหรอก หล่อนถามกลับมาว่าเพราะอะไรค่ะ? เลยตอบทีเล่นทีจริงกลับไปว่า  “หน้าตาไม่สวย ผู้ชายเขาจะหาเมียน้อยสักคนหนึ่งให้ตัวเอง ผู้หญิงคนนั้นต้องสวย และต้องเก่งด้วย”   ตามความเป็นจริงแล้ว คนเราจะเป็นอะไรมันไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆ  ต้องมีวิบากกรรมเวรกรรมกันมาก่อน  มันจึงจะเป็นอย่างนี้ได้   ดวงคนที่เกิดมาจะได้เป็นเมียน้อยเขาในตำรา ๗ ตัว ๙ ฐานไม่เคยมีครูบาอาจารย์คนไหนเขียนไว้ก่อนเลย   ผู้ค้นคว้าได้เอาดวงชาตาคนที่เป็นเมียน้อยมาหลายร้อยดวง   เอามาวิจัยวิจารณ์พอที่จะได้ผลเป็นคำตอบออกมาได้จากสาเหตุดังนี้คือ:-
(๑)   ตัวเสีย  (อัตตะ  หรือตนุ   ชนเสีย)
(๒)   ใจเสีย  (พันธุ   ชนเสีย)
(๓)   สุภะเสีย  (สุภะ   ชนเสีย)
(๔)   ปัตนิเสีย  (ปัตนิ  ชนเสีย)
(๕)   เลขภริยัง  ในดวงชาตาเป็นเลขเดียวกับมัชฌิมา   หรือเลขปัตนิ  หรือเลขทาสา  อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้าดวงผู้ชายเลขทาสี)
ถ้าดวงชาตาหญิงใดตรงตามกฎ  ๓  ข้อใน ๕  ข้อ  ระวังดวงชาตาหญิงนั้นในชีวิตจะต้องได้เป็นภรรยาน้อยเขา  แต่ถ้าเป็นดวงชาตาชายกลับกันมากจะมีคู่ทีเดียวสองคน  พูดง่ายๆ ว่าผู้ชายที่มีเมียหลวง  เมียน้อย  ถ้าจะมีคำถามตามมาว่า  ผู้หญิงจะมีทีเดียวสองคนได้ไหม?  ตอบได้เลยว่าถ้าดวงชาตาใดตรงตามกฎตามที่กล่าวมานี้มีสิทธิ์เป็นไปได้   ถ้าจะมีคำถามตามมาว่าเป็นเมียน้อยเขาแล้ว  เขาจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไหม?  ให้ดูที่เลขปัตนิของเจ้าของดวงชาตา  ถ้าเลขปัตนิฐานรองรับดี  ไม่ชนเสีย  เขาเลี้ยงดูอย่างดี  หรือฐานรองรับดีแต่ชนเสีย   เขาก็เลี้ยงดูพอสมควร  ผู้ชายที่มีเมียสองคนก็เช่นเดียวกัน   ถ้าเลขปัตนิของเจ้าของดวงชาตาฐานรองรับดี  ไม่ชนเสีย   มีเมียน้อยไม่ต้องเลี้ยงดูมีแต่เขาจะเป็นฝ่ายเลี้ยงดูเรา   หรือถ้าชนเสียแต่ฐานดีก็เลี้ยงดูกันพอประมาณ   ตรงกันข้ามถ้าเลขปัตนิในดวงชาตาไม่ดี   ถ้าผู้หญิงเป็นเมียน้อยต้องหาเลี้ยงตัวเอง ดีไม่ดีต้องหาเลี้ยงสามีอีก   ผู้ชายก็เช่นเดียวกันถ้าเลขปัตนิในดวงชาตาไม่ดี  ยิ่งชนเสียเข้าด้วย   ต้องรับผิดชอบทั้งเมียน้อยเมียหลวง   พูดง่ายๆ ว่าเกิดมาเป็นขี้ข้าเมีย  ตามตัวอย่างต่อไปนี้:-
 
ดวงชาตานี้ตรงตามกฎ  ๔  ข้อใน  ๕  ข้อคือ
(๑)ตัวเสีย  อัตตะ (๓) ชนมรณะ
(๒)ใจเสีย  พันธุ (๕)  ชนมหาอุบาทว์
 (๓)สุภะเสีย  (๔)        ชนหินะ
 (๔)เลขภริยัง (๑)     เป็นเลขเดียวกันกับเลขปัตนิ (๑)

ดวงชาตานี้ตรงตามกฎ  ๔  ข้อใน  ๕  ข้อคือ
(๑)   ตัวเสีย   อัตตะ (๔)  ชนมรณะ
(๒)  ใจเสีย   พันธุ (๔)    ชนมรณะ
(๓)   สุภะเสีย  (๕)          ชนหินะ
(๔)   เลขภริยัง (๓)    ในดวงชาตาเป็นเลขเดียวกับมัชฌิมา  และทาสา (๓)

ดวงชาตานี้ตรงตามกฎ ๔  ใน  ๕  ข้อคือ
(๑)   อัตตะ (๓)   ชนมรณะ
(๒)  ตนุ (๔)        ชนหินะ
(๓)   พันธุ (๗)    ชนพยายะ –  มหาอุบาทว์
(๔)   สุภะ (๔)    ชนหินะ
หมายเหตุ: เป็นภรรยาน้อยที่สามีไม่เลี้ยงดู  เพราะเลขปัตนิ (๓) ในดวงชาตาฐานรองรับไม่ดี (๑๐)  เป็นฐานคู่ศัตรู และชนเสียมรณะด้วย ดีไม่ดีเจ้าของดวงชาตาอาจจะประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต เป็นต้นว่าทำงานอาบอบนวด – ทำบาร์ – ขายตัว หรือทำผิดศีลธรรมประเพณีได้ทุกชนิดเพราะอัตตะ (๓) เจ้าของดวงชาตาชนเสียมรณะ ฐานรองรับไม่ดี เป็นคู่ศัตรู

ดวงชาตานี้ตรงตามกฎ ๔  ใน  ๕  ข้อคือ
(๑)   อัตตะ (๖)    ชนมรณะ
(๒)  ตนุ (๗)        ชนหินะ
(๓)   พันธุ (๓)     ชนพยายะ
หมายเหตุ: ที่มีภรรยาน้อย ไม่ต้องเลี้ยงดูมากมายอะไร  เพราะเลขปัตนิ (๖)  ในดวงชาตาฐานรองรับดี (๑๙)

ดวงชาตานี้ตรงตามกฎ ๔  ใน  ๕  ข้อคือ
(๑)   อัตตะ (๑)   ชนอริ
(๒)  ตนุ (๓)      ชนมหาอุบาทว์
(๓)   พันธุ (๖)    ชนพยายะ
(๔)   สุภะ (๓)    ชนมหาอุบาทว์
หมายเหตุ: ที่มีภรรยาน้อยต้องเลี้ยงดู เพราะเลขปัตนิ (๒)ในดวงชาตาฐานรองรับไม่ดี (๖) และชนเสีย จึงต้องเลี้ยงดูภรรยาทุกคน
กฎเกณฑ์ทั้งหมดนี้ผู้ค้นคว้าหาได้มา ผิดถูกยังไงก็เอาไปพิจารณาดูกันเอาเอง ผู้ค้นคว้าหามาได้อย่างนี้

 

 
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.