ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
ดวงชะตาคนที่เกิดวัน – เดือน – ปีเดียวกัน แต่ต่างบิดามารดา
ดวงชะตาคนที่เกิดวัน เดือน ปีเดียวกันสำหรับเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ค่อนข้างจะพยากรณ์ยากสำหรับคนที่ประสบการณ์การดูหมอยังไม่มากพอ ครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยสอนไว้เลย แต่สำหรับผู้เรียบเรียงถือว่าเป็นของธรรมดาเพราะผ่านประสบการณ์มามาก ถ้าเป็นนักรบคงจะผ่านมาทุกสมรภูมิรบ ถ้าเป็นนักมวยคงจะชกมาทุกเวทีนับตั้งแต่เวทีวัดจนถึงเวทีระดับโลก การดูหมอด้วยเลข ๗ ตัว ๙ ฐานจึงถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ได้หมายความว่าเก่งหรือสุดยอดนะเพราะวิชาหมอดู(โหราศาสตร์) ไม่มียอด มันกลม ๆ กลิ้งไปกลิ้งมา หรือพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลา ถ้าใครประสบการณ์มากก็ได้เปรียบคนประสบการณ์น้อย
ดวงชะตาที่เขียนเป็นดวงแล้วเหมือนกันของเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน แบ่งออกเป็น ๒ จำพวก จำพวกที่หนึ่ง ตัวเลข เดือน และปี เหมือนกัน เช่น
เดือนอ้าย กับเดือนแปดเท่ากับเลข (๑) เดือนยี่ กับเดือนเก้าเท่ากับเลข (๒)
เดือนสาม กับเดือนสิบเท่ากับเลข (๓) เดือนสี่ กับเดือนสิบเอ็ด เท่ากับเลข (๔)
เดือนห้า กับเดือนสิบสองเท่ากับเลข (๕) ปีเกิดก็เช่นเดียวกัน
ปีชวด กับปีมะแมเท่ากับเลข (๑) ปีฉลู กับปีวอกเท่ากับเลข (๒)
ปีขาล กับปีระกาเท่ากับเลข (๓) ปีเถาะ กับปีจอเท่ากับเลข (๔)
ปีมะโรง กับปีกุนเท่ากับเลข (๕) อย่างนี้เขาเรียกว่าเขียนตัวเลขเหมือนกัน
แต่เดือนเกิด กับปีเกิดไม่เหมือนกัน พูดง่ายๆ ว่าเหมือนกันแต่ตัวเลขที่เขียนแทนเดือนเกิดและปีเกิดเท่านั้นเอง กลุ่มนี้พยากรณ์ไม่ยาก ฝอยพยากรณ์(คำนิยาม) ของการพยากรณ์ วัน เดือน ปี เกิดได้เขียนไว้ต่างกันพอที่นักพยากรณ์น่าจะแยกออกว่า เดือนอ้าย กับเดือนแปดนิสัยใจคอต่างกัน หรือปีขาล (เสือ) กับปีระกา (ไก่) นิสัยใจคอต่างกัน ปีมะโรง (พญานาค) กับปีกุน (หมู) ต่างกันราวฟ้ากับดิน ในตำรายังได้เขียนละเอียดไว้อีกว่า หนู (ชวด) เกิดวันนี้จะเป็นอย่างนี้เกิดเดือนนั้นจะเป็นอย่างนั้น หรือเสือ (ขาล) เกิดเดือนนั้นจะเป็นอย่างนี้ได้เขียนไว้ในตำราแล้ว ให้นักพยากรณ์ไปพิจารณาแยกแยะเอาเองว่าอะไรควรจะพยากรณ์ยังไง จำพวกที่หนึ่งนี้ผู้เรียบเรียงจะไม่เขียนไว้ ณ ที่นี้ เพราะถือว่าเป็นเรื่องง่าย

 

จำพวกที่สองคือคนที่เกิด วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เดียวกัน  แต่คนละพ่อละแม่   ถ้าเขามาดูให้นักพยากรณ์  พยากรณ์ทีละคน  โดยไม่ได้มาพร้อมกันทั้งสองคน  หมอดูก็พอจะเอาตัวรอดไปได้  ให้พยากรณ์ไปตามวัน  เดือน  ปีที่เขาให้มานั้นได้เลย     แต่ถ้าทั้งสองคนมานั่งพร้อมกันต่อหน้าหมอดูให้หมอดูพยากรณ์  จะต้องเกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้หมอดูหนักอกหนักใจอย่างแน่นอน  เพราะคนเราจะเหมือนกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้  แม้แต่ฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันความเป็นไปของชีวิตยังไม่เหมือนกัน  ยิ่งคนที่เกิดต่างบิดามารดาถึงจะเกิด วัน เดือน ปี เดียวกันมัน

 

จะต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอน มนุษย์มีสิทธิที่จะเกิดวัน เดือน ปี เวลาตรงกันได้ หรืออาจจะเกิดวัน เดือน ปี เวลาตรงกับสุนัขก็ได้ แต่ชีวิตความเป็นอยู่จะเหมือนกันไม่ได้ คนก็คน สุนัขก็ส่วนสุนัขจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ เกิดเวลา วัน เดือน ปี แต่ต่างสถานที่ชีวิตความเป็นอยู่ก็ต่างกัน เกิดสถานที่เดียวกัน แต่ต่างเวลาชีวิตความเป็นอยู่ก็ต่างกัน เกิดเวลา วัน เดือน ปีตรงกัน แต่ต่างบิดา – มารดาชีวิตความเป็นอยู่ก็ต่างกัน (เพราะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ต่างกัน) เกิดเวลา วัน เดือน ปีเดียวกัน และบิดา – มารดาเดียวกันชีวิตความเป็นอยู่ก็ต่างกัน (ฝาแฝด)

เพราะก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ทำบุญกุศลมาไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนมีชีวิตคล้ายกันได้เป็นบางสิ่งบางอย่าง แต่จะให้เหมือนกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ เกิดจากสาเหตุตามที่กล่าวมา แล้วนั่นเอง แม้แต่ตัวผู้เรียบเรียงเองดวงชะตาเลข ๗ ตัว ๙ ฐานเหมือนลูกศิษย์ที่มาเรียนอยู่หลายคน หญิงก็มีชายก็มี แต่ชีวิตความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันเลย จะคล้าย ๆ กันบ้างเป็นบางเรื่อง แต่ที่แน่ ๆ คือทุกคนล้วนเป็นหมอดูด้วยกันทั้งนั้น นี่คือสิ่งที่เหมือนกัน
เอาเป็นว่าถ้าคนเกิด วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เดียวกันมานั่งให้หมอดูพยากรณ์พร้อมกัน จะทำยังไงจะออกคำพยากรณ์คำเดียวกันหรือ? หรือหมอดูจะเอาตัวรอดยังไง หมอดูเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ที่ชั่วโมงบินยังน้อยคิดว่าจะต้องมืดแปดด้านอย่างแน่นอน
เอาอย่างนี้แล้วกันตามผู้เรียบเรียงมา ในขณะที่ผู้เรียบเรียงสอนอยู่จำได้ว่าเป็นนักเรียนวันอังคาร (รุ่นที่ ๑๓) มีดวงตัวอย่างที่เขียนอยู่บนกระดานเหมือนกันอยู่สองดวง คือทั้งสองดวงเกิดวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อเขียนเป็นดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐานแล้ว ตัวเลขจะเหมือนกันทุกตัวเลย เมื่อจรปี (อายุปัจจุบัน) ก็จะต้องตรงกันอีก แล้วอย่างนี้บุคคลทั้งสองนี้จะมีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกันเลยหรือ ? นี่คือคำถามของนักเรียนในห้อง

ผู้เรียบเรียงไม่ตอบหันไปมองเจ้าของดวงชะตาทั้งสอง รูปร่างหน้าตาผิวพรรณคล้ายคลึงกัน ผู้เรียบเรียงถามทั้งสองคนว่า พ่อแม่มีฐานะพอสมควรใช่ไหม? ทั้งสองคนตอบพร้อม ๆ กันว่าใช่ค่ะ ผู้เรียบเรียงถามต่อว่าคุณทั้งสองมีฐานะ(มีอยู่มีกิน) พอสมควรใช่ไหม? ทั้งสองคนตอบพร้อมกันว่าใช่ค่ะ ผู้เรียบเรียงรู้อยู่ในใจแล้วว่าทั้งสองจะต้องตอบอย่างนี้ เพราะพื้นของดวงชะตาเขาคล้ายกัน ผู้เรียบเรียงหันมาดูปีจรขณะนั้นทั้งสองคนอายุ ๔๘ ปีเท่ากัน ผู้เรียบเรียงหันไปถามทั้งสองคนว่า เมื่อปีที่แล้วอายุ ๔๗ ปี คุณทั้งสองคนมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องสามีใช่ไหม? ทั้งสองคนตอบพร้อมกันว่าใช่แล้วค่ะ ดิฉันมีปัญหาเรื่องสามีแตกหักเลิกกันเลย ขณะนี้ดิฉันทั้งสองคนเป็นหม้าย (อายุ ๔๗ ปี ปัตนิ – โภคา – สุภะ – เคหัง ฐานรอบรับ ๑๔ ชนเสียอริ – มรณะ – มหาอุบาทว์ ถือว่าร้ายแรงมาก) นักเรียนในห้องเรียนหมดความสงสัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่คล้ายกัน
ยังมีคนถามต่อว่าคนเราจะเหมือนกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ มันจะต้องเหลื่อมล้ำต่ำสูงผิดกันบ้าง โดยเฉพาะความเป็นอยู่ อยากรู้ว่าทั้งสองคนนี้ใครมีความเป็นอยู่ดีกว่ากัน? ผู้เรียบเรียงไม่ตอบหันไปถามทั้งสองคนว่าใครเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของพ่อ – แม่? คนที่หนึ่งตอบว่าดิฉันเป็นลูกคนที่สอง อีกคนตอบว่าดิฉันเป็นลูกคนที่เจ็ด ผู้เรียบเรียงพยากรณ์ไปว่า คนที่เป็นลูกคนที่สองมีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าคนที่เป็นลูกคนที่เจ็ด คนที่เป็นลูกคนที่เจ็ดลุกขึ้นตอบว่า “ถูกต้องค่ะ” เพื่อนดิฉันเขาดีกว่าดิฉันมาก รวยกว่าความเป็นอยู่ดีกว่า ส่วนดิฉันหากินเลี้ยงตัวเองมาตลอดชีวิต นักเรียนในห้องถามต่อว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินว่า คนที่เป็นลูกคนที่สองมีความเป็นอยู่ดีกว่าคนที่เป็นลูกคนที่เจ็ด? ผู้เรียบเรียงตอบว่าเพราะนามกำเนิด (อันดับที่เกิดมา) ของคนทั้งสองต่างกัน คนที่เป็นลูกคนที่สองเลข (๒) เป็นกดุมพะ – ลาภะ ฐานรองรับ ๑๑ (ราชาโชค) และเป็นอัตตะในดวงชะตาเขาจึงดีกว่าคนที่เป็นลูกคนที่เจ็ด ส่วนคนที่เป็นลูกคนที่เจ็ดไปดูเลข (๗) ในดวงชะตาฐานรองรับ ๑๒ (กำลังพระราหู) บาปพระเคราะห์ เลข ๗ (ดาวเสาร์) เป็นบาปพระเคราะห์ชีวิตจึงเหน็ดเหนื่อยมากกว่า ๒ (ดาวจันทร์) ลูกคนที่สองซึ่งเป็นศุภพระเคราะห์
พูดแล้วผู้เรียบเรียงจึงเขียนดวงทั้งสองคนใหม่ให้นักเรียนในห้องเรียนดู โดยใช้นามกำเนิดเป็นวันเกิด คนที่เป็นลูกคนที่สองใช้เลข ๒ (วันจันทร์) แทนวันเกิด ส่วนคนที่เป็นลูกคนที่เจ็ดใช้เลข ๗ (วันเสาร์) แทนวันเกิด เมื่อเขียนเป็นดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐานแล้ว จะมีรูปร่างของดวงชะตาต่อไปนี้ :

เขียนดวงทั้งสองเสร็จแล้ว ผู้เรียบเรียงได้อธิบายให้นักเรียนในห้องฟังต่อไปว่า เห็นไหมดวงทั้งสองเมื่อแยกแล้วต่างกัน อัตตะ – ตนุ ก็ต่างกับดวงแรก (ลูกคนที่สอง) อัตตะเป็นเลข ๒ (ดาวจันทร์) ศุภพระเคราะห์ ตรงกับกดุมพะ – ลาภะ ฐานรองรับ ๑๑ (ราชาโชค) ถือว่าดีมาก ดวงที่ ๒ (ลูกคนที่เจ็ด) อัตตะเป็นเลข ๗ (ดาวเสาร์) บาปพระเคราะห์ ฐานรองรับ ๑๐ (กำลังพระเสาร์) บาปพระเคราะห์ ตนุเป็นเลข ๑ (ดาวอาทิตย์) บาปพระเคราะห์ ชนเสียหินะ ชีวิตจึงลำบากกว่าคนที่เป็นลูกคนที่สอง เลขปิตา (หมายถึงผู้ใหญ่ชาย – ปากคำพูด) ของลูกคนที่สองก็ดีกว่า เพราะเป็นเลข ๕ (ดาวพฤหัสบดี) ฐานรองรับ ๑๓ (มหาอุจจ์) ซึ่งดีกว่าปิตา (ผู้ใหญ่ชาย – ปากคำพูด) ของผู้ที่เป็นลูกคนที่ ๗ เพราะเป็นเลข ๓ (ดาวอังคาร) บาปพระเคราะห์ ชนเสียพยายะ ฐานรองรับ ๑๒ (กำลังพระราหู) ไม่ดีพึ่งผู้ใหญ่ (ชาย)ไม่ได้ พูดไม่เพราะ พูดตรง พูดท้าทาย ซึ่งผิดกับของคนที่เป็นลูกคนที่สองเป็นเลข ๕ (ดาวพฤหัสบดี) พึ่งผู้ใหญ่ (ชาย) ได้เป็นอย่างดี ปากพูดจานิ่มนวล
มีอีกหลายอย่างที่ต่างกันเป็นต้นว่าเลขพันธุ (หมายถึงญาติพี่น้อง หรือจิตใจ) ก็ต่างกัน พันธุของดวงชะตาลูกคนที่ ๒ เป็นเลข ๔ (ดาวพุธ) ศุภพระเคราะห์ ตรงกับธนัง ทาสี และมหาอุปถัมภ์ ฐานรองรับ ๑๗ (กำลังพระพุธ) ซึ่งเป็นฐานของพระพุธเองถือว่าดีมาก หมายถึงญาติพี่น้องมีอยู่มีกินทุกคน พึ่งพาอาศัยกันได้ หรือเป็นคนใจดี – ใจบุญ ไม่อาฆาตพยาบาทใคร ซึ่งผิดกับเลขพันธุของคนที่เป็นลูกคนที่ ๗ เป็นเลข ๔ (ดาวพุธ) ฐานรองรับ ๑๕ (กำลังพระจันทร์ - ดาวคู่มิตร) ตรงกับมาตาผู้ใหญ่ (หญิง) ทาสี(บริวาร) แต่ชนเสียมหาอุบาทว์จึงทำให้เจ้าของดวงชะตาพึ่งญาติพี่น้อง พึ่งผู้ใหญ่ (หญิง) พึ่งพาอาศัยบริวารได้ไม่เท่าที่ควรทั้ง ๆ ที่แม่ ญาติพี่น้องมีอยู่มีกินพอสมควรเพราะดาวพุธ (๔) ฐานรองรับ ๑๕ (กำลังพระจันทร์ - ดาวคู่มิตร) ใจของดวงคนที่เป็นลูกคนที่ ๗ ด้อยกว่าของคนที่เป็นลูกคนที่สอง เพราะดาวพุธ (๔) ของลูกคนที่ ๗ ชนมหา
อุบาทว์คิดไม่ดี ถึงไม่แก้แค้นก็มีการอาฆาตพยาบาทจองเวรอยู่ในใจได้ เป็นอันว่าวันนั้นนักเรียนในห้องต่างก็เข้าใจกันดีทุกคน สำหรับดวงที่เกิดวัน เดือน ปี(พ.ศ.) เดียวกัน ผู้เรียบเรียงยังได้พยากรณ์ดวงที่เป็นลูกคนที่สองต่ออีกหน่อยว่าขณะนี้คุณยังมีปัญหาเรื่องครอบครัว ความรักอยู่ใช่ไหม? เจ้าตัวตอบว่า ใช่ค่ะยังวุ่นวายอยู่ เพราะ (ปีจรอายุ ๔๘ ปี ปัตนิ ชนเสียพยายะ – หินะ) แล้วหันไปถามคนที่เป็นลูกคนที่ ๗ ว่า คุณมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานกับเรื่องของลูกๆ ใช่ไหม? เจ้าตัวตอบว่าใช่ค่ะ เพราะ (ปีจรอายุ ๔๘ ปี ตนุ ตรงกับกัมมะ – ปุตตะ ชนเสียหินะ) เป็นอันว่านักพยากรณ์เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ท่านใดเจอปัญหาดวงเกิด วัน เดือน ปี(พ.ศ.) เดียวกันก็ให้ทำอย่างที่ผู้เรียบเรียงได้สอนไว้นี้แล้วกัน หรือถ้าใครมีอะไรที่ดีกว่านี้กรุณาบอกผู้เรียบเรียงบ้าง ส่วนผู้เรียบเรียงหาได้อย่างนี้
อาชีพ – การงาน
การพยากรณ์เกี่ยวกับอาชีพ – การงานของเลข ๗ ตัว ๙ ฐานนั้น ถ้าผู้มาให้เราพยากรณ์ถามว่าเขาจะทำอาชีพ – การงานอะไรดี ให้ตรวจดูดาวในดวงชะตาเขาว่า ดาวอะไรดี ดีหมายถึงฐานรองรับดี และไม่ชนเสีย (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์) หรือชนเสียก็ไม่เป็นไร แต่ฐานรองรับต้องดี ระหว่างเลขศุภพระเคราะห์กับบาปพระเคราะห์ให้เลือกศุภพระเคราะห์ก่อน (ศุภพระเคราะห์คือ ๒ – ๔ – ๕ – ๖) บาปพระเคราะห์คือ (๑ – ๓ – ๗) ดาวในภพทั้งหมดให้เอาภพอัตตะ ตนุ กัมมะ สุภะ กดุมพะ ธนัง หรือโภคา ถ้าดาวประจำภพดี ฐานรองรับดีไม่ชนเสีย และเป็นดาวศุภพระเคราะห์ (๒ – ๔ – ๕ – ๖) ให้เลือกเป็นอันดับที่ ๑ อันดับที่ ๒ บาปพระเคราะห์ฐานรองรับดี ไม่ชนเสีย อันดับที่ ๓ ดาวศุภพระเคราะห์ ฐานรองรับดีแต่ชนเสีย ดาวจะบอกเรื่องหน้าที่การงาน เป็นต้นว่า
ดาวอาทิตย์ (๑) เป็นการงานที่เกี่ยวกับราชการ งานเมือง งานที่มีการเลื่อนตำแหน่งได้ งานรัฐวิสาหกิจ หรืองานที่เกี่ยวกับวัตถุมีแสงแพรวพราว เช่น ขายเครื่องไฟฟ้า ขายเครื่องทองรูปพรรณ เป็นต้น
ดาวจันทร์ (๒) เป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ งานที่เกี่ยวกับยานพาหนะ – รถ – เรือ – แพ งานที่เกี่ยวกับน้ำ หรือของที่เป็นน้ำทุกชนิด งานที่เกี่ยวกับเด็ก หรืองานที่เกี่ยวกับสตรี หรืองานที่เกี่ยวกับด้านบริการทุกชนิด
ดาวอังคาร (๓) เป็นงานที่เกี่ยวกับตำรวจ ทหาร หมอผ่าตัด หมอฟัน งานช่าง งานที่เกี่ยวกับการฆ่า การประหาร รวมถึงการผจญภัยทุกชนิด หรืองานที่เกี่ยวกับเครื่องเหล็ก เครื่องไฟฟ้า ของมีคม เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ
ดาวพุธ (๔) เป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสาร ตัวเลข บัญชี ข่าวสาร สื่อทุกชนิด การติดต่อเจรจา ตลาดหุ้น เกี่ยวกับการประกัน นักพูด นักประพันธ์ รวมถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารการกินทุกชนิด ฯลฯ
ดาวพฤหัสบดี (๕) เป็นงานที่เกี่ยวกับนักวิชาการ ครูอาจารย์ แพทย์ ผู้พิพากษา นักบวช หรืองานที่เกี่ยวกับศาสนา ร้านขายหนังสือ การเรียนการสอน รวมถึงร้านขายเบเกอรี่ ฯลฯ
ดาวศุกร์ (๖) เป็นงานที่เกี่ยวกับการบันเทิง ของสวยงาม การเงินการธนาคาร ของสำเร็จรูปทุกชนิด ความสวยความงามทุกชนิด ฯลฯ
ดาวเสาร์(๗) เป็นงานที่เกี่ยวกับกสิกรรมใหญ่ ๆ อุตสาหกรรมใหญ่ ๆ โครงการใหญ่ ๆ อิฐ – หิน – ดิน – ทราย ขายวัสดุก่อสร้าง งานที่เกี่ยวกับของเก่าของโบราณ งานหนัก ๆ เหนื่อย ๆ ที่ต้องใช้แรงงาน เป็นต้นว่างานโยธา ก่อสร้าง ฯลฯ ดูตัวอย่างดวงต่อไปนี้ :

ตัวอย่างดวงที่หนึ่งนี้มีดาวเด่นอยู่สองดวงคือ ดาวศุกร์ (๖) เป็นเลขตนุ – ธนัง – กัมมะ ฐานรองรับ ๑๓ (มหาอุจจ์) และดาวเสาร์ (๗) เลขปิตา – กดุมพะ – ลาภะ ฐานรองรับ ๑๖ (โสฬสมงคล) ซึ่งถือว่าดีมากเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของดวงชะตาประกอบอาชีพ – การงานที่เกี่ยวกับดาวศุกร์ (๖) และดาวเสาร์ (๗) จะให้คุณกับเจ้าของดวงชะตามาก

ตัวอย่างดวงที่สองนี้ดาวที่เด่นที่สุดคือ ดาวพฤหัสบดี (๕) เลขมาตา – กดุมพะ – ลาภะ ฐานรองรับ ๑๖ (โสฬสมงคล) ซึ่งถือว่าดีที่สุดในดวงชะตานี้ ดาวที่ดีเป็นรองอันดับสองคือดาวอาทิตย์ (๑) เลขอัตตะ – ปุตตะ – ทาสี ฐานรองรับ ๑๑ (ราชาโชค) ที่ให้เป็นรองดาวพฤหัสบดี (๕) เพราะดาวอาทิตย์ (๑) เป็นบาปพระเคราะห์ คุณภาพจึงด้อยกว่าศุภพระเคราะห์ รองอับดับสามคือดาวพุธ (๔) เลขตนุ – ปิตา – กัมมะ ฐานรองรับ ๑๓ (มหาอุจจ์) ซึ่งถือว่าดีมากเช่นเดียวกัน และเป็นเลขกัมมะของเจ้าของดวงชะตาด้วย แต่ไปชนมหาอุบาทว์ฐานที่ ๘ จึงให้เป็นรองอันดับสาม เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน การชนเสีย (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์) ไม่กลัว กลัวแต่ฐานรองรับไม่ดี การชนเสียแต่ฐานรองรับดีมันหมายถึง กว่าจะได้กว่าจะสำเร็จต้องต่อสู้ ต้องใช้เวลา แต่ถ้าฐานรองรับไม่ดีมันไม่มีคุณค่าอะไรเลย มันอยู่เฉย ๆไม่มีดีไม่มีเสีย ยิ่งฐานรองรับไม่ดีและชนเสียเข้าอีกยิ่งเลวร้ายหนัก ยิ่งดาวกับฐานรองรับเป็นคู่ศัตรูกันชนเสียยิ่งเสียหายมากอีกหลายเท่าตัว เช่นดาวอังคาร (๓) รองรับด้วยฐานเสาร์ (๗ – ๑๐) ดาวอาทิตย์ (๑) รองรับด้วยฐาน ๑๒ (กำลังพระราหู) หรือดาวจันทร์ (๒) รองรับด้วยฐานเสาร์ (๗ – ๑๐) อย่างนี้ ถ้าชนเสียจะทำให้ภพนั้น ๆ เสียหายมากขึ้นไปอีก ขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าเขามาถามว่าจะทำอาชีพ – การงานอะไรดีจึงจะถูกโฉลก ไม่ใช่ว่าผู้พยากรณ์จะไปพิจารณาดาวที่ดีที่สุดในดวงชะตาเขาแล้วบอกให้เขาทำตามดาวนั้น ๆ แล้วจะดีจะรวยอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ ให้เราตรวจดูภพกัมมะในดวงชะตาเขาก่อนว่าดีไหม? ฐานรองรับดีไหม? ชนเสียไม่กลัว กลัวฐานรองรับไม่ดี และให้ตรวจดูดาวอัตตะ – ตนุในดวงชะตาเขาด้วยว่าดีไหม? ฐานรองรับดีไหม? คนเราถ้าภพกัมมะ ภพอัตตะ – ภพตนุในดวงชะตาดีมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในดวงชะตาดีไปครึ่งตัวแล้ว โดยเฉพาะภพอัตตะ – ตะนุ ดีฐานรองรับดีถึงชนเสียก็ไม่เป็นไร ขอให้ฐานรองรับดีมันจะทำให้เจ้าของดวงชะตาดีไปครึ่งแล้ว ภพอัตตะ – ตนุเป็นดาวศุภพระเคราะห์ (๒ – ๔ – ๕ – ๖) ฐานรองรับดีไม่ชนเสีย เจ้าของดวงชะตามีชีวิตราบรื่น อุปสรรคน้อยตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ถ้าชนเสียมีอุปสรรคบ้าง กว่าจะตั้งตัวได้ต้องใช้เวลา และถ้าภพอัตตะ – ตนุเป็นบาปพระเคราะห์ (๑ – ๓ – ๗) ฐานรองรับดีไม่ชนเสีย การดำเนินชีวิตมักโลดโผน มักมีอุปสรรคจะได้อะไรต้องลงทุนลงแรง พูดง่าย ๆ ว่าเหนื่อยกว่าดวงชะตาที่ภพอัตตะ – ตนุเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ยิ่งชนเสียเข้าไปอีกยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปอีกหลายเท่า ขอให้นักพยากรณ์เข้าใจตามนี้ด้วย ไม่ใช่เห็นดาวในดวงชะตาดีอย่างเดียวแล้วแนะนำให้เจ้าของดวงชะตาทำตามดาวที่ดี แต่เจ้าของดวงชะตา(ภพอัตตะ – ตนุ) ไม่ดีเลยมันก็ไร้ประโยชน์ คนเราถ้าเจ้าตัวไม่ดีเสียอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไปถามถึงให้เมื่อยปาก
ดวงชะตาที่ไม่แต่งงาน
คนเราที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากเป็นทวิภาคี (คนคู่) แต่ก็ยังมีบางคน บางพวกทำตัวเป็นเอกบุรุษ เอกสตรี อยู่โดดเดี่ยวพูดง่ายๆ ตามประสาชาวบ้านเขาเรียกว่าคนไม่แต่งงาน คนไม่แต่งงานในเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตามที่ผู้เรียบเรียงค้นพบ (ไม่เคยมีครูบาอาจารย์คนไหนเขียนไว้ก่อนเลย) มีอยู่ ๒ จำพวก

พวกที่ ๑ ไม่แต่งงานและมีชีวิตอยู่ในโลกแบบปกติธรรมดา
พวกที่ ๒ นอกจากจะไม่แต่งงานแล้ว เจ้าตัวยังต้องประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งด้วย
ดวงชะตาคนที่ไม่แต่งงานประเภทที่ ๑
สาเหตุที่ไม่แต่งงานเพราะ
(๑) ดาวเสาร์ (๗) ในดวงชะตาฐานรองรับสูง (ฐานรองรับที่ไม่ถือว่าสูงมีฐาน ๑๕, ๑๗, ๒๑ นอกนั้นถือว่าสูงทั้งหมด)
(๒) ดาวเสาร์ (๗) ในดวงชะตาชนเสีย (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์)
(๓) เลขอัตตะ หรือเลขตนุ (ตัวใดตัวหนึ่ง รองรับด้วยฐานเสาร์ฐานที่ ๓ คือเลขอัตตะ หรือเลขตนุ รองรับด้วย ๗, ๑๐, ๒๐)
(๔) เลขปัตนิในดวงชะตารองรับด้วยฐานเสาร์ (เลขปัตนิฐานที่ ๓ รองรับด้วย ๗, ๑๐, ๒๐)
ดวงชะตาใดมี ๓ ข้อใน ๔ ข้อ ดวงชะตานั้นส่วนมากจะไม่ได้แต่งงานตลอดชีวิต ถ้ามี ๒ ใน ๔ ข้อ จะแต่งงานช้า (อายุ ๓๐ แล้วจึงจะได้แต่ง)
บางคนข้องใจถึงกับลงทุนถามผู้เรียบเรียงว่า ดวงอย่างนี้มันจะปฏิเสธไปหมดแม้กระทั่งเรื่องเพศสัมพันธ์หรือ ตามที่ผู้เรียบเรียงเก็บสถิติได้มาบางคนก็ปฏิเสธหมดไม่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามเลย แต่บางรายยังเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามอยู่ตามปกติธรรมดาของคนมีเลือดมีเนื้อมีหัวใจ แต่จะแต่งงานให้เป็นกิจลักษณะเหมือนชาวบ้านทั่ว ๆ ไปไม่ได้ อาจจะหลบๆ ซ่อนๆ บ้านใครบ้านมันก็พอจะทำได้


ดวงไม่แต่งงานประเภทที่ ๒
ดวงไม่แต่งงานประเภทที่ ๒ นี้ นอกจากจะไม่แต่งงานแล้วเจ้าของดวงชะตามักจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือเกี่ยวข้องกับลัทธิใดลัทธิหนึ่ง เป็นต้นว่าออกบวช อยู่ในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรืออุทิศตัวอยู่ในลัทธิใดลัทธิหนึ่งอย่างเคร่งครัด ดวงชะตาของบุคคลประเภทที่ ๒ นี้ก็เหมือนบุคคลประเภทที่ ๑ เกือบทุกข้อ แต่บุคคลประเภทที่ ๒ นี้เพิ่มกฎเข้ามาอีก ๔ ข้อ (ตามที่ผู้เรียบเรียงหาได้มา) คือ
๑. มีชั่ว + ชั่วในดวงชะตา มรณะ เป็นเลขตัวเดียวกันกับหินะ หรือมรณะ เป็นเลขตัวเดียวกันกับอริ คู่ใดคู่หนึ่งก็ได้ (มรณะต้องเป็นตัวยืน)
๒. เลขปัตนิในดวงชะตารองรับด้วยฐาน ๙ (พระเกตุ)
๓. ดาวอาทิตย์ (๑) ในดวงชะตารองรับด้วยฐาน ๙ (พระเกตุ)
๔. สุภะ, กัมมะ, ลาภะ ในดวงชะตารองรับด้วยฐาน ๙ (พระเกตุ)
ดวงชะตาใดมี ๒ ข้อใน ๔ ข้อ ของดวงชะตาประเภทที่ ๑ และมี ๑ ข้อใน ๔ ข้อ ของดวงชะตาประเภทที่ ๒ ดวงชะตานั้นส่วนมากนอกจากจะไม่แต่งงานแล้วเจ้าของดวงชะตามักจะออกบวชอุทิศตนให้กับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือให้กับลัทธิใดลัทธิหนึ่ง


ทั้งหมดตามที่กล่าวมานี้คือ ดวงชะตาที่ไม่ได้แต่งงาน ๒ ประเภท ตามที่ผู้เรียบเรียงค้นคว้าหามาพอจะเอามาพยากรณ์ได้ อาจจะมีกฎเกณฑ์อื่นต่างจากนี้ไปก็ได้ หรือถ้าใครมีอะไรแตกต่างจากนี้ก็บอกผู้เรียบเรียงบ้าง จะได้บอกต่อๆ กันไปจะได้บุญได้กุศลร่วมกัน
ดวงฝาแฝด (ตัวอย่างที่ ๑)
ดวงฝาแฝดนี้ค่อนข้างจะพยากรณ์ลำบาก โดยเฉพาะเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยกล่าวไม่เคยบอกเป็นแนวทางไว้เลย ผู้เรียบเรียงต้องมาหาเอาเองหมด ใหม่ ๆ ใช้วิธีเรียงลำดับพี่น้อง พ่อ – แม่ มีลูกกี่คนเอามาเรียงลำดับกัน คนไหนเป็นคนที่เท่าไหร่ เลขลำดับคนไหนดี – เลว ทายไปตามเลขลำดับพยากรณ์แล้วได้รับความแม่นยำพอประมาณ พูดง่าย ๆ ว่าได้ผลไม่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ต่อมาผู้เรียบเรียงได้คิดหาวิธีพยากรณ์ใหม่ โดยให้ผู้พยากรณ์ถามวัน เดือน ปีเกิดของฝาแฝดว่า เกิด วัน เดือน ปี อะไร โดยเฉพาะวันเกิด เมื่อเขาบอกวันเกิดแล้วให้ถามเขาว่าเกิดก่อนเกิดหลัง คนคลอดก่อนให้เป็นน้อง คนคลอดทีหลังให้เป็นพี่ คนคลอดก่อน (น้อง) ให้เอาวันที่คลอดนั่นแหละเป็นวันเกิด คนคลอดหลัง (พี่) ให้ถอยกลับอีกหนึ่งวัน เอาวันที่ก่อนจะถึงวันที่เขาเกิดอีกหนึ่งวันเป็นวันเกิดของคนพี่ (คลอดหลัง)
ตัวอย่างแฝด (หญิง) รูปร่างหน้าตาคล้ายกับเป็นคน ๆ เดียวกัน (ชาวบ้านเขาเรียกว่าแฝดเหมือน) เกิดวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ผู้เรียบเรียงเปิดปฏิทินร้อยปีดูแล้วเกิดวันพุธขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะโรง เวลาเขียนเป็นดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ให้คนที่คลอดก่อน (น้อง) สมมติว่าชื่อปุ๋ยให้เอาวันพุธเป็นวันเกิดของเขา ส่วนคลอดหลัง (พี่สาว) สมมติว่าชื่อปุ๊กให้ถอยกลับไปอีกหนึ่งวันคือวันอังคาร วันอังคารจึงเป็นวันเกิดของปุ๊ก พี่ (คลอดหลัง) ส่วนเดือนเกิดและปีเกิดให้เอาตามที่เขาเกิดนั่นแหละ ผู้เรียบเรียงได้พิสูจน์ดูแล้วแม่นยำแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ผู้เรียบเรียงจึงใช้วิธีนี้เรื่อยมา
 
 
ทั้งสองคนนั่งอยู่หน้าผู้พยากรณ์เขียนดวงเสร็จผู้เรียบเรียงพยากรณ์ปุ๋ย (น้อง) ไปว่าคุณแต่งงานอายุ ๓๒ ปีใช่ไหม ? เจ้าตัวตอบว่าใช่ค่ะ (อายุ ๓๒ ปีอยู่ตรงไหนผู้ที่ศึกษาหาเอาเองก็แล้วกัน) หันไปถามปุ๊ก (พี่) ซึ่งนั่งอยู่ข้าง ๆ ว่า คุณแต่งงานอายุ ๓๐ ปีใช่ไหม ? ได้รับคำตอบว่าใช่ค่ะ เท่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าหลักการนี้ถูกต้องแล้ว เมื่อเราแยกดวงได้อย่างนี้แล้วเรื่องการพยากรณ์ต่อไปเป็นเรื่องง่าย แต่ละคนเหตุการณ์ในชีวิตจะดำเนินไปตามดวงของแต่ละคนที่เราแยกไว้ แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งคือ ทั้งสองคนอาจจะใช้แผนที่ชีวิตร่วมกัน (คล้ายกัน) บางสิ่งบางเรื่องในวันที่เกิดคือวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ปีมะโรง เขาอาจจะใช้ร่วมกันเป็นบางเรื่อง เช่นดวงเดิมของคนทั้งสอง (ดูดวงของน้อง) จะเห็นว่าปัตนิชนกับนาวัง คนที่ปัตนิชนกับนาวังส่วนมากจะได้คู่ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เมื่อเห็นอย่างนี้ผู้เรียบเรียงจึงถามว่าในสองคนนี้ใครแต่งงานกับชาวต่างชาติ ปุ๋ย (น้อง) ตอบว่าดิฉันเองค่ะ นี่ก็แสดงให้เห็นว่าดวงส่วนกลางคือวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน คนพี่ก็มีส่วนเอาไปใช้บ้างเป็นบางอย่างแต่ไม่มากนัก หน้าที่การงานทั้งสองคนก็ไม่เหมือนกัน ปุ๋ย (น้อง) ทำราชการเพราะในดวงอาทิตย์ (๑) ฐานดีไม่ชนเสีย (ดาวอาทิตย์เด่นทำราชการดี) ส่วนปุ๊ก (พี่) ค้าขายทำร้านอาหารมีดนตรีเสียงเพลง เพราะดาวศุกร์ (๖) ในดวงชะตาเด่นไม่ชนเสีย ฐานรองรับ ๑๖ (โสฬสมงคล)
เพราะฉะนั้นเมื่อเจอดวงฝาแฝดให้ใช้วิธีนี้พยากรณ์ก็แล้วกันผู้เรียบเรียงพิสูจน์ดูแล้ว ได้ผลแม่นยำแปดสิบเปอร์เซ็นต์ หรือใครมีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ก็ลองดู ถ้าได้ผลแม่นยำกว่าวิธีนี้ก็บอกผู้เรียบเรียงบ้าง
ดวงฝาแฝด (ตัวอย่างที่ ๒)
ดวงนี้แฝด หญิง – ชาย เกิดวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีชวด ดวงนี้ก็เช่นเดียวกันให้ทำตามตัวอย่างที่บอกไว้ คือให้คนที่คลอดก่อน (เป็นน้อง) ใช้วันอาทิตย์เป็นวันเกิด คนที่คลอดหลัง (เป็นพี่) ให้ใช้วันเสาร์เป็นวันเกิด (ถอยกลับอีกหนึ่งวัน) ดวงนี้ชายคลอดก่อน (น้อง) ใช้วันอาทิตย์เป็นวันเกิด เขียนเป็นรูปดวงแล้วจะได้รูปดวงดังต่อไปนี้ :

 

แฝดหญิงคลอดหลัง (พี่)  ใช้วันเสาร์เป็นวันเกิด (โดยถอยกลับอีกหนึ่งวัน)  เมื่อเขียนเป็นดวงเลข  ๗  ตัว  ๙  ฐานแล้ว   จะได้รูปดวงดังต่อไปนี้ :

เมื่อเขียนออกมาเป็นรูปดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐานแล้วต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน ถ้าเราแยกไม่เป็นเอาวัน เดือน ปี เกิดอันเดียวกันมาเขียนเป็นรูปดวงพยากรณ์แล้ว เราจะพยากรณ์ไม่ถูกเลย สำหรับอีกดวงหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหาเกิดกับหมอดูอย่างแน่นอน แต่พอแยกได้แล้วมันก็เลยง่ายมากสำหรับหมอดูเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
ดวงชะตานี้ผู้เรียบเรียงได้มาโดยเจ้าของดวงชะตายินยอมให้เพื่อการศึกษา (แฝดผู้พี่) ให้มาเพราะเขาเป็นลูกศิษย์มาเรียนเลข ๗ ตัว ๙ ฐานกับผู้เรียบเรียง จึงได้ข้อมูลค่อนข้างมาก และได้ตามความเป็นจริงทุกประการ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
กลับขึ้นไปดูดวงแรก (แฝดชาย) ซึ่งเป็นน้องแต่งงานหลายครั้ง ชีวิตคู่ไม่ดี เพราะปัตนิเป็นเลข ๓ (ดาวอังคาร) ฐานรองรับ ๑๒ (กำลังพระราหู) บาปพระเคราะห์ทั้งสองตัว แถมยังชนมหาอุบาทว์ในฐานที่ ๙ ด้วย (เขาเรียกว่าเสียทั้งภพ เสียทั้งฐานรองรับ) จึงเป็นการเสียหายมาก สิ่งที่เสียหายมากในดวงชะตานี้จึงเป็นภพปัตนิ (เรื่องคู่ครอง) ภพกัมมะ (เรื่องหน้าที่การงาน) และภพธนัง (เรื่องเงินทอง ของมีค่า) ปัตนิ (หุ้นส่วนคู่ครอง) ชนเสียมหาอุบาทว์ ฐานรองรับเสีย ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้เสีย (เสียหลายภพ – หลายเรื่อง) ชีวิตจึงด้อยกว่าพี่สาว (คลอดหลัง) ต่างกันราวฟ้ากับดิน
หันกลับไปดูดวงชะตาของพี่สาวซึ่งถอยกลับไปเอาวันเสาร์ (๗) เป็นวันเกิด เลขอัตตะดาวเสาร์ (๗) ชนพันธุ – ทาสา – มหาอุปถัมภ์ – นาวัง ฐานรองรับ ๑๖ (โสฬสมงคล) ซึ่งถือว่าเป็นฐานที่ดีมาก ดูภพตนุดาวพุธ (๔) ชนมาตา – ลาภะ ฐานรองรับ ๑๔ (จักรพรรดิ) ฐานรองรับ ๑๔ (จักรพรรดิ) – ๑๘ (มหาจักรพรรดิ) ถ้าไม่ชนเสียถือว่าดีมาก ๑๔ – ๑๘ หมายถึงเจ้าของดวงชะตาจะต้องทำเอง เหนื่อยเอง หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร พูดง่าย ๆ ว่าต่อสู้มาด้วยลำแข้งของตัวเอง หันไปดูภพปัตนิซึ่งหมายถึงหุ้นส่วนคู่ครอง ภพกัมมะหมายถึงหน้าที่การงาน ไม่ชนเสีย ฐานรองรับ ๑๑ (ราชาโชค) ถือว่าดีมาก และเป็นเลข ๓ (ดาวอังคาร) หมายถึงความขยันขันแข็ง การต่อสู้ผจญภัย ถ้าดาวอังคาร (๓) ในดวงชะตาใดดี ไม่ชนเสีย ฐานรองรับดี หมายถึงดวงชะตานั้นจะเป็นคนขยัน ต่อสู้ ผจญภัย กล้าเสี่ยงกล้าลุย เพราะฉะนั้นเจ้าของดวงนี้จึงเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง มีรถเก๋งเป็นของตัวเอง มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้ง ๆ ที่เป็นฝาแฝดเกิด วัน เดือน ปีเดียวกันแต่ชีวิตต่างกัน ขณะที่เขามาเรียนหมอดูกับผู้เรียบเรียงอายุปาเข้าไป ๔๐ ปีแล้ว แต่เขายังไม่แต่งงานเลย เพราะอัตตะเป็นดาวเสาร์ (๗) และไม่ชนเสียเลย ฐานรองรับ ๑๖ (โสฬสมงคล) ถือว่าดาวเสาร์ (๗) สูง จึงแต่งงานช้า ที่เขาชอบศึกษาหมอดูเพราะมีชั่ว + ชั่วเป็นดีในดวงชะตา (มรณะ ชนหินะ) คนที่มีมรณะชนหินะ หรือมรณะชนอริ เขาเรียกว่าชั่ว + ชั่วเป็นดี ชอบศึกษาศาสตร์ลึกลับ เป็นต้นว่าศาสนา สมาธิ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ทรงเจ้าเข้าผี เพราะฉะนั้นถ้าเห็นดวงคนฝาแฝดให้ทำตามนี้ก็แล้วกัน รับรองว่าได้ผลแปดสิบเปอร์เซ็นต์บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.