ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ดวงไฟไหม้บ้าน

ไฟไหม้บ้าน

             ดวงชาตาที่มักจะประสบเกี่ยวกับไฟ   เป็นต้นว่าไฟไหม้บ้าน  ไหม้ทรัพย์สิน  ไฟฟ้าช๊อต  พูดง่าย ๆ ว่าดวงชาตาที่มักจะประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟทุกชนิด  มีสาเหตุเกี่ยวกับดาวดังต่อไปนี้คือ :-
            (๑)   ไฟ  +  ลม ดาวธาตุไฟ    ตั้งอยู่บนฐานรองรับของดาวธาตุลม
            (๒)   ลม +  ไฟ ดาวธาตุลม     ตั้งอยู่บนฐานรองรับของดาวธาตุไฟ
            (๓)   ไฟ  +  น้ำ ดาวธาตุไฟ    ตั้งอยู่บนฐานรองรับของดาวธาตุน้ำ 
            (๔)   น้ำ  +  ไฟ ดาวธาตุน้ำ    ตั้งอยู่บนฐานรองรับของดาวธาตุไฟ
            (๕)   ลม  +  น้ำ ดาวธาตุลม   ตั้งอยู่บนฐานรองรับของดาวธาตุน้ำ 
            (๖)   น้ำ  +  ลม ดาวธาตุน้ำ    ตั้งอยู่บนฐานรองรับของดาวธาตุลม
            (๗)   เกิดดิถีร้าย
            ดวงชาตาใดมี ๓ ข้อใน ๗ ข้อ  ดวงชาตานั้นมักจะประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟ   เช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ :-

ตัวอย่าง (๑)
(ชาย)  เกิดวันจันทร์ที่  ๙  สิงหาคม  ๒๔๖๙   ขึ้น  ๑  ค่ำ  เดือน ๙  ปีขาล

               ดวงชาตานี้ไฟไหม้บ้านเมื่ออายุ  ๕๗  ปี  ตรงตามกฎ  ๓  ข้อใน  ๗  ข้อคือ
               (๑)   ลม  +  ไฟ   ()
               (๒)   น้ำ  +  ไฟ    ( )
               (๓)   ไฟ  +  น้ำ    ( )
 

ตัวอย่าง (๒)
(ชาย)   เกิดวันอาทิตย์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๔๗๗   ขึ้น  ๕  ค่ำ   เดือน ๑๒  ปีจอ

               ดวงชาตานี้ไฟไหม้บ้านเมื่ออายุ  ๓๒  ปี  ตรงตามกฎ  ๔  ข้อใน  ๗  ข้อคือ
              (๑)    น้ำ  +  ไฟ    ( )
              (๒)   ไฟ  +  ลม    ( )
              (๓)   ไฟ  +  ลม    ()
              (๔)   เกิดดิถีร้าย   (วันอาทิตย์  ขึ้นหรือแรม ๕ ค่ำ  เป็นวันทินสูญ – วันกาลกิณี)

 

ตัวอย่าง (๓)
(ชาย)  เกิดวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  มกราคม  ๒๔๘๗   ขึ้น  ๑  ค่ำ  เดือน  ๒   ปีมะแม

             ดวงชาตานี้ไฟไหม้บ้านเมื่ออายุ  ๒๑  ปี   ตรงตามกฎ  ๓  ข้อใน  ๗  ข้อคือ
             (๑)    ไฟ  +  ลม   ( )
             (๒)    น้ำ  +  ไฟ   ( )
             (๓)    ไฟ  +  ลม   ( )

 

ตัวอย่าง (๔)
(ชาย)  เกิดวันอังคารที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๔๘๓   แรม  ๔  ค่ำ  เดือน ๘   ปีมะโรง

 

              ดวงชาตานี้ไฟไหม้บ้านเมื่ออายุ  ๓๐ ปี  ตรงตามกฎ  ๓  ข้อใน  ๗  ข้อ
              (๑)    น้ำ  +  ลม    ()
              (๒)   ไฟ   +  น้ำ    ()
              (๓)    ลม  +  ไฟ    ( )
 
              รวมความแล้วดวงชาตาที่มักจะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟ  ในดวงชาตามีดาวที่มีธาตุเป็นปฏิปักษ์กัน (ไม่ถูกกัน) มากกว่าหนึ่งคู่ขึ้นไปอยู่ในดวงชาตา  กับเจ้าของดวงชาตาเกิดดิถีร้าย   ที่ผู้ค้นคว้าหามาได้มีสาเหตุตามที่กล่าวมานี้   อาจจะมีสาเหตุอื่นนอกเหนือกว่านี้ก็ได้นะ  ขอให้พวกเรารุ่นหลังค้นคว้าหากันต่อไปก็แล้วกัน
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.