ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ดิถีดี-ดิถีร้าย

 

 

 

 

ดิถีดี – ร้าย (ขึ้น – แรมที่เป็นมงคล – อัปมงคล)
จะทำงานมงคลใด ๆ ให้เลือกวันดีที่เป็นมงคล อย่าเลือกวันให้โทษเสียหาย ตามโบราณดังนี้ :
ข้างขึ้น
๑ ค่ำ ทำอะไรไม่สำเร็จไม่ดี
๒ ค่ำ ไม่มีคนยกย่องสรรเสริญ
๓ ค่ำ ทำให้เสียทรัพย์สินเงินทอง
๔ ค่ำ ทำมาหากินไม่ขึ้น
๕ ค่ำ เป็นที่รังเกียจของญาติพี่น้อง
๖ ค่ำ เป็นวันดีทั้งแก่ตัวเอง และญาติพี่น้อง
๗ ค่ำ มีแต่โทษทุกข์
๘ ค่ำ ไม่ดี เป็นเสนียดจัญไร
๙ ค่ำ ศัตรูมุ่งร้าย
๑๐ ค่ำ ดีเกิดลาภผลพูลทวี
๑๑ ค่ำ ไม่ดี เกิดทุกข์โศกโรคภัย
๑๒ ค่ำ ไม่ดี มีคนปองร้าย
๑๓ ค่ำ เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพร
๑๔ ค่ำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รักษา
๑๕ ค่ำ มักทะเลาะกับมิตรสหาย ญาติพี่น้อง
● ข้างแรม
๑ ค่ำ ไม่ดี มักเกิดโทษทุกข์
๒ ค่ำ ไม่ดี หาความสุขไม่ได้
๓ ค่ำ ไม่ดี มีทุกข์โศกโรคภัย
๔ ค่ำ ดี มีโชคลาภผลพูลทวี
๕ ค่ำ ไม่ดี อับโชค
๖ ค่ำ ไม่ดี อาภัพอับโชค ขาดคนเหลียวแล
๗ ค่ำ ทุกข์ใจ และลาภผลพอปานกลาง
๘ ค่ำ เทวดาให้โทษ
๙ ค่ำ ไม่ดี ถูกนินทาว่าร้าย
๑๐ ค่ำ บุญมาวาสนาส่ง มีโชคมีลาภ
๑๑ ค่ำ หน้าที่การงานไม่ปกติสุข ทุกข์เรื่องงาน
๑๒ ค่ำ ทำการสิ่งใดมีแต่เสีย
๑๓ ค่ำ ไม่ดี มีทุกข์นานาประการ
๑๔ ค่ำ ดี มีความสุข ลาภผลพูลทวี
๑๕ ค่ำ ไม่ดี ทำการสิ่งใดไร้ผล
คนเกิดวันอาทิตย์ (๑) ห้ามทำการมงคล วันศุกร์ (๖)
คนเกิดวันจันทร์ (๒) ห้ามทำการมงคล วันอาทิตย์ (๑)
คนเกิดวันอังคาร (๓) ห้ามทำการมงคล วันจันทร์ (๒)
คนเกิดวันพุธ (๔) ห้ามทำการมงคล วันอังคาร (๓)
คนเกิดวันพฤหัสบดี (๕) ห้ามทำการมงคล วันเสาร์ (๗)
คนเกิดวันศุกร์ (๖) ห้ามทำการมงคล วันพุธ (กลางคืน) (๘)
คนเกิดวันเสาร์ (๗) ห้ามทำการมงคล วันพุธ (กลางวัน) (๔)
วันที่ห้ามทำการมงคล
 วันทักทิน วันที่โลกติเตียน วันชั่วร้าย
 วันทรธึก วันที่ถูกนินทาว่าร้าย ถูกลบหลู่
 วันมฤตยู วันแห่งความตาย วันของพระยายม
 วันยมขันธ์ วันเหมือนอยู่ในกองไฟนรก
 วันอัคนีโรธ วันที่ร้อนเหมือนไฟ
 วันทินกาล วัวันแห่งความตายมาถึง
 วันทินสูญ วันที่เกิดวิวาท รบราฆ่าฟันกัน
 วันกาลโชค วันอัปโชค
 วันกาลทัณฑ์ วันที่ถูกตัดสินลงโทษ
 วันกาลทิน วันที่ประกอบด้วยโทษทุกข์
 วันพิลา วันแตกหักเสียหาย
 วันวินาสน์ วันเสียหาย เสื่อมสูญ
ดิถีมหาสูญ (ห้ามทำการมงคล)
เดือน ๕, ๘ ห้ามวันขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ
เดือน ๓, ๖ ห้ามวันขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ
เดือน ๗, ๑๐ ห้ามวันขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ
เดือน ๑, ๔ ห้ามวันขึ้นหรือแรม ๒ ค่ำ
เดือน ๙, ๑๒ ห้ามวันขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ
เดือน ๒, ๑๑ ห้ามวันขึ้นหรือแรม ๑๒ ค่ำ
บุคคลที่เกิดเดือนและดิถีกำเนิดดังกล่าว มีเกณฑ์ชะตาที่มักจะไม่ราบรื่น มีอุปสรรค และความสูญเสียเกิดขึ้นได้ง่าย
ดิถีกระทิงวัน
เกิดเดือน ๑ ขึ้น ๑ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๑ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
เกิดเดือน ๒ ขึ้น ๒ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๒ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
เกิดเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๓ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
เกิดเดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๔ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
เกิดเดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๕ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
เกิดเดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๖ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
เกิดเดือน ๗ ขึ้น ๗ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๗ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
เกิดเดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๘ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
เกิดเดือน ๙ ขึ้น ๙ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๙ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
เกิดเดือน ๑๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๑๐ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
เกิดเดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๑๑ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
เกิดเดือน ๑๒ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เป็นกระทิงวัน แรม ๑๒ ค่ำ เป็นวันผีโขมด
ดิถี (วัน และขึ้นแรม) ที่เป็นมงคล
วันอำมฤคโชค
♦ วันอาทิตย์ ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ วันจันทร์ ขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ
วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ วันพุธ ขึ้นหรือแรม ๒ ค่ำ
วันพฤหัสบดี ขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ วันศุกร์ ขึ้นหรือแรม ๑ ค่ำ
วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๕ ค่ำ ทำการมงคลดี
วันมหาสิทธิโชค
♦ วันอาทิตย์ ขึ้นหรือแรม ๑๔ ค่ำ วันจันทร์ ขึ้นหรือแรม ๑๒ ค่ำ
วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๑๓ ค่ำ วันพุธ ขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ
วันพฤหัสบดี ขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ วันศุกร์ ขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ
วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๑๕ ค่ำ ทำการสิ่งใดสำเร็จทุกอย่าง
วันสิทธิโชค
♦ วันอาทิตย์ ขึ้นหรือแรม ๑๑ ค่ำ วันจันทร์ ขึ้นหรือแรม ๕ ค่ำ
วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๑๔ ค่ำ วันพุธ ขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ
วันพฤหัสบดี ขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ วันศุกร์ ขึ้นหรือแรม ๑๑ ค่ำ
วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ ทำการสิ่งใดสำเร็จสมปรารถนา
ดิถี (วันขึ้นแรม) ที่ไม่ดี ห้ามทำการมงคล
วันดิถีพิฆาต
♦ วันอาทิตย์ ขึ้นหรือแรม ๑๒ ค่ำ วันจันทร์ ขึ้นหรือแรม ๑๑ ค่ำ
วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ วันพุธ ขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ
วันพฤหัสบดี ขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ วันศุกร์ ขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ
วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ ห้ามทำการมงคลจะเกิดเหตุเภทภัย และภยันตรายต่าง ๆ มากระทบต่อวิถีชีวิตได้ง่าย
วันยมขันธ์
♦ วันอาทิตย์ ขึ้นหรือแรม ๑๒ ค่ำ วันจันทร์ ขึ้นหรือแรม ๑๑ ค่ำ
วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ วันพุธ ขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ
วันพฤหัสบดี ขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ วันศุกร์ ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ
วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ ห้ามทำการมงคล
วันทรธึก
♦ วันอาทิตย์ ขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ วันจันทร์ ขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ
วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๑ ค่ำ วันพุธ ขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ
วันพฤหัสบดี ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ วันศุกร์ ขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ
วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๑ ค่ำ มักถูกกล่าวหา – ลบหลู่ – ใส่ร้าย
วันทักทิน
วันอาทิตย์ ขึ้นหรือแรม ๑๒ ค่ำ วันจันทร์ ขึ้นหรือแรม ๑๑ ค่ำ
วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ วันพุธ ขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ
วันพฤหัสบดี ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ วันศุกร์ ขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ
วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ ทำสิ่งใดมักอยู่ไม่นานจะล้มเลิกผิดพลาด หย่าร้าง แตกหัก
วันอัคนีโรธ (โลกาวินาศ)
♦ วันอาทิตย์ ขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ วันจันทร์ ขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ
วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ วันพุธ ขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ
วันพฤหัสบดี ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ วันศุกร์ ขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ
วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๑ ค่ำ ชีวิตมักจะมีอุปสรรคกีดขวาง มักประสบอุบัติเหตุด้วยไฟ ร้ายมาก
วันทินสูรย์
♦ วันอาทิตย์ ขึ้นหรือแรม ๕ ค่ำ วันจันทร์ ขึ้นหรือแรม ๒ ค่ำ
วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ วันพุธ ขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ
วันพฤหัสบดี ขึ้นหรือแรม ๑ ค่ำ วันศุกร์ ขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ
วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ ทำการสิ่งใดมักไร้ผล เกิดเรื่อง เกิดเหตุร้าย
วันกาลกิณี
♦ วันอาทิตย์ ขึ้นหรือแรม ๕ ค่ำ วันจันทร์ ขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ
วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๑๕ ค่ำ วันพุธ ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ
วันพฤหัสบดี ขึ้นหรือแรม ๑ ค่ำ วันศุกร์ ขึ้นหรือแรม ๒ ค่ำ
วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ ชีวิตมักมีอุปสรรค มีศัตรูปองร้าย
วันลอย วันฟู วันจม
เดือน ๕, ๑๒ วันอาทิตย์ ลอย วันอังคาร ฟู วันพฤหัสบดี จม
เดือน ๖, ๑ วันจันทร์ ลอย วันพุธ ฟู วันศุกร์ จม
เดือน ๗, ๒ วันอังคาร ลอย วันพฤหัสบดี ฟู วันเสาร์ จม
เดือน ๘, ๓ วันพุธ ลอย วันศุกร์ ฟู วันอาทิตย์ จม
เดือน ๙, ๔ วันพฤหัสบดี ลอย วันเสาร์ ฟู วันจันทร์ จม
เดือน ๑๐ วันศุกร์ ลอย วันอาทิตย์ ฟู วันอังคาร จม
เดือน ๑๑ วันเสาร์ ลอย วันจันทร์ ฟู วันพุธ จม
วันลอย วันฟู วันจม (อีกตำราหนึ่ง)
เดือน ๕, ๑๐ วันอาทิตย์ ลอย วันพุธ ฟู วันศุกร์ จม
เดือน ๑๑ วันจันทร์ ลอย วันพฤหัสบดี ฟู วันเสาร์ จม
เดือน ๑๒ วันอังคาร ลอย วันศุกร์ ฟู วันอาทิตย์ จม
เดือน ๑, ๖ วันพุธ ลอย วันเสาร์ ฟู วันจันทร์ จม
เดือน ๒, ๗ วันพฤหัสบดี ลอย วันอาทิตย์ ฟู วันอังคาร จม
เดือน ๓, ๘ วันศุกร์ ลอย วันจันทร์ ฟู วันพุธ จม
เดือน ๔, ๙ วันเสาร์ ลอย วันอังคาร ฟู วันพฤหัสบดี จม
วันพระยาวัน วันฟู วันจม วันซุด (อีกตำราหนึ่ง)
เดือน ๕
วันพุธ (๔) เป็นพระยาวัน ดี วันอาทิตย์ (๑) วันฟู ดีมาก
วันอังคาร (๓) วันซุด ไม่ดี วันพฤหัสบดี (๕) วันจม ไม่ดี
เดือน ๖, ๑
วันพฤหัสบดี (๕) เป็นพระยาวัน ดี วันพุธ (๔) วันฟู ดีมาก
วันศุกร์ (๖) วันซุด ไม่ดี วันอาทิตย์ (๑) วันจม ไม่ดี
เดือน ๗, ๒
วันศุกร์ (๖) เป็นพระยาวัน ดี วันพฤหัสบดี (๕) วันฟู ดีมาก
วันเสาร์ (๗) วันซุด ไม่ดี วันจันทร์ (๒) วันจม ไม่ดี
เดือน ๘, ๓
วันเสาร์ (๗) เป็นพระยาวัน ดี วันศุกร์ (๖) วันฟู ดีมาก
วันอาทิตย์ (๑) วันซุด ไม่ดี วันอังคาร (๓) วันจม ไม่ดี
เดือน ๙, ๔
วันอาทิตย์ (๑) เป็นพระยาวัน ดี วันเสาร์ (๗) วันฟู ดีมาก
วันจันทร์ (๒) วันซุด ไม่ดี วันพุธ (๔) วันจม ไม่ดี
เดือน ๑๐
วันจันทร์ (๒) เป็นพระยาวัน ดี วันอาทิตย์ (๑) วันฟู ดีมาก
วันเสาร์ (๗) วันซุด ไม่ดี วันพฤหัสบดี (๕) วันจม ไม่ดี
เดือน ๑๑
วันอังคาร (๓) เป็นพระยาวัน ดี วันจันทร์ (๒) วันฟู ดีมาก
วันพุธ (๔) วันซุด ไม่ดี วันศุกร์ (๖) วันจม ไม่ดี
เดือน ๑๒
วันพุธ (๔) เป็นพระยาวัน ดี วันอังคาร (๓) วันฟู ดีมาก
วันพฤหัสบดี (๕) วันซุด ไม่ดี วันเสาร์ (๗) วันจม ไม่ดี
ฤกษ์ยามต้องห้าม (วันที่ไม่ควรประกอบพิธีบางอย่าง)
ห้ามเผาศพวันศุกร์ ปลงศพวันศุกร์ ให้ทุกข์กับคนเป็น ดาวศุกร์ (๖) ถือเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์พูนสุข จึงไม่สมควรกระทำสิ่งที่ทำให้เกิดความโศกเศร้า
ห้ามโกนจุกวันอังคาร ดาวอังคาร (๓) เป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม มีความเหี้ยมโหด จึงไม่เหมาะกับการมงคลนี้
ห้ามขึ้นบ้านใหม่, ยกเสาเอก หรือเปิดป้ายร้านวันเสาร์ โบราณถือว่าดาวเสาร์ (๗) เป็นเทพเจ้าแห่งความทุกข์ จึงไม่สมควรกระทำการที่จะให้เกิดความสุขสวัสดี
ห้ามแต่งงานวันพุธ ดาวพุธ (๔) เป็นเทพเจ้าที่ปรวนแปร หาความแน่นอนมิได้ พิธีมงคลสมรสเป็นพิธีที่ต้องการความเจริญถาวรในชีวิต จึงไม่ควรจัดทำในวันพุธ
ดิถีที่ต้องห้าม
ภิกษุ ๑๔ ห้ามประกอบพิธีมงคลเกี่ยวกับสงฆ์ ขึ้นหรือแรม ๑๔ ค่ำ
เช่นบวชนาค เป็นต้น (กาลกิณีตกในอัคนีโรธ ตกลงในพัทธเสมา)
นารี ๑๑ ห้ามประกอบพิธีมงคลเกี่ยวกับสตรีเพศ ขึ้นหรือแรม ๑๑ ค่ำ
เช่นโกนจุกเด็กหญิง, แต่งงาน
แต่งงาน ๗ ห้ามประกอบพิธีมงคลสมรส วันศุกร์ขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ
(ถ้าไม่ตรงวันศุกร์ไม่ค่อยถือกันเพราะใช้ได้ในตำราดิถีแมลงปอ)
เผาศพ ๑๕ ห้ามปลงศพ ขึ้นหรือแรม ๑๕ ค่ำ
(ความเชื่ออีกคติหนึ่งคือ ข้างขึ้นให้ปลงศพเลขคี่ ข้างแรมให้ปลงศพเลขคู่)
ฤกษ์ห้าเศรษฐี (ทำการมงคลดี)
ขึ้น หรือแรม ๑ – ๖ – ๑๑ ค่ำ วันศุกร์ของทุกเดือน ได้ฤกษ์นันทนเศรษฐี
ขึ้น หรือแรม ๒ – ๗ – ๑๒ ค่ำ วันพุธของทุกเดือน ได้ฤกษ์ภัทรเศรษฐี
ขึ้น หรือแรม ๓ – ๘ – ๑๓ ค่ำ วันอังคารของทุกเดือน ได้ฤกษ์ชัยเศรษฐี
ขึ้น หรือแรม ๔ – ๙ – ๑๔ ค่ำ วันเสาร์ของทุกเดือน ได้ฤกษ์มิตรเศรษฐี
ขึ้น หรือแรม ๕ – ๑๐ – ๑๕ ค่ำ วันพฤหัสบดีของทุกเดือน ได้ฤกษ์ปุรณเศรษฐี
ฤกษ์วันเรียนศิลปวิทยา
ถ้าจะเรียนศิลปะและวิทยาต่าง ๆ วันแรกเริ่มเรียน ท่านให้เอาวันพฤหัสบดีเป็นวันประถมฤกษ์ แต่ควรเว้นวันขึ้น แรมซึ่งเป็นโทษ ดังนี้คือ :
ขึ้น หรือแรม ๘ ค่ำ จะแพ้ครู
ขึ้น หรือแรม ๑๔ ค่ำ จะแพ้ศิษย์
ขึ้น หรือแรม ๑๕ ค่ำ จะแพ้บิดา มารดาของศิษย์
วันจันทร์ – อังคาร – พุธ – เสาร์ เรียนมักลืม หรือจำผิดพลาด
วันอาทิตย์ – ศุกร์ จำได้แต่พอประมาณปานกลาง
วันพฤหัสบดีเท่านั้น ที่เรียนได้ดีที่สุด
ดิถีแมลงปอ
ตำราเรียงหมอนคู่บ่าวสาว
ดิถีแมลงปอนี้ เป็นตำราเรียงหมอนของคู่บ่าวสาว เมื่อจะประกอบพิธีมงคลสมรสส่งตัวเจ้าสาวให้เจ้าบ่าว จำเป็นต้องหาฤกษ์ดี วันดี ถ้าได้ในวันดี คู่บ่าวสาวจะอยู่เย็นเป็นสุข ครองรักกันแนบแน่นยั่งยืน ทำมาหากินก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรือง ท่านจึงได้จัดฤกษ์เรียงหมอนไว้ตามกำหนดของทุก ๆ เดือนทางจันทรคติ ตั้งแต่ขึ้น ๑ ค่ำ ถึงแรม ๑๕ ค่ำ โดยมีดิถี ดี – ร้าย ดังนี้ :
การส่งตัวข้างขึ้น
วันดี ขึ้น ๗ ค่ำ ๑๐ ค่ำ ๑๓ ค่ำ
วันไม่ดี ขึ้น ๑ ค่า ๒ ค่ำ ๓ ค่ำ ๔ ค่ำ ๕ ค่ำ ๖ ค่ำ ๘ ค่ำ ๙ ค่ำ ๑๑ ค่ำ ๑๒ ค่ำ ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ
การส่งตัวข้างแรม
วันดี แรม ๔ ค่ำ ๘ ค่ำ ๑๐ ค่ำ ๑๔ ค่ำ
วันไม่ดี แรม ๑ ค่า ๒ ค่ำ ๓ ค่ำ ๕ ค่ำ ๖ ค่ำ ๗ ค่ำ ๙ ค่ำ ๑๑ ค่ำ ๑๒ ค่ำ ๑๓ ค่ำ ๑๕ ค่ำ
ฤกษ์วันหัวเรียงหมอน
วันที่ดีคือ ขึ้น ๗, ๑๐, ๑๓ ค่ำ แลแรม ๔, ๘, ๑๐, ๑๔ ค่ำ เรียกว่าหัวขึ้น จะอยู่กันจนแก่เฒ่า มีความสุขความเจริญดี (เวลานอน ให้หญิงนอนซ้าย ชายนอนขวา)
วันไม่ดี ขึ้น ๑, ๑๑, ๑๕ ค่ำ แรม ๗, ๙ ค่ำ เรียกว่าสบขาขึ้น หญิงจะตายก่อนชาย ยังมิทันแก่เฒ่า
วันไม่ดี แรม ๓, ๖ ค่ำ เรียกว่าเท้ายันกัน หญิงจะคลอดลูกยาก หรือจะคลอดลูกตาย
วันไม่ดี ขึ้น ๒ ค่ำ เรียกว่าสบขาลง ชายจะตายก่อนหญิง ยังมิทันแก่เฒ่า
วันไม่ดี ขึ้น ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๔ ค่ำ แรม ๑, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕ ค่ำ เรียกว่าหัวชนกัน อยู่ไม่นานทั้งคู่จะจากกัน
วันไม่ดี ขึ้น ๕, ๖, ๑๒ ค่ำ แรม ๒ ค่ำ เรียกว่าหัวลง พอหญิงมีครรภ์ ชายหรือหญิงจะตายจากกัน
ฤกษ์แต่งงาน
วัน ท่านนิยมใช้ วันอาทิตย์ - จันทร์ - ศุกร์ ส่วนเดือนนั้นนิยมใช้เดือน ๒ – ๔ – ๖ – ๙ – ๑๒ บางตำราท่านแยกขึ้น – แรม เอาไว้ดังต่อไปนี้ :
ขึ้น ๖, ๗ ค่ำ แรม ๘, ๑๔ ค่ำ สมบัติดี
ขึ้น ๑๐ ค่ำ แรม ๔ ค่ำ หน้าที่การงานดี
ขึ้น ๑๓ ค่ำ แรม ๑๐ ค่ำ มีความสุขดี
ขึ้น ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ค่ำ แรม ๕, ๖, ๗, ๑๕ ค่ำ แพ้คู่ครอง
ขึ้น ๙, ๑๐ ค่ำ แรม ๑๑, ๑๒, ๑๓ ค่ำ แพ้โรคภัย
ขึ้น ๑๑, ๑๒ ค่ำ แรม ๙ ค่ำ แพ้ศัตรู
รับคนเข้าทำงาน หรือรับสอน
รับ วันอังคาร หรือวันเสาร์       จะทะเลาะกับเจ้าบ้าน
รับ วันอาทิตย์ ตีเสมอเจ้าของบ้าน
รับ วันจันทร์ หรือวันพุธ มักจะขโมยของในบ้าน
รับ วันศุกร์ ทำตัวเป็นเจ้าของบ้านเสียเอง
รับ วันพฤหัสบดี เกรงใจเจ้าของบ้าน
วันแรกนุ่งห่มผ้าใหม่
วันอาทิตย์ จะชนะศัตรู
วันจันทร์ จะมีเสน่ห์คนนิยม
วันอังคาร จะมีทุกข์และโทษ
วันพุธ จะมีความสุข
วันพฤหัสบดี จะมีความสุขสวัสดีพร้อมทุกอย่าง
วันศุกร์ จะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
วันเสาร์ จะโศกเศร้าเจ็บป่วย
วันตัดผมเป็นมงคล
วันอาทิตย์ จะมีอายุยืน
วันจันทร์ จะเจ็บป่วยไม่สบาย
วันอังคาร จะมีคนเกรงขาม
วันพุธ จะเกิดอัปมงคล เสื่อมราศี
วันพฤหัสบดี เทวดาจะปกป้องรักษา
วันศุกร์ จะมีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์
วันเสาร์ จะมีผู้คนสรรเสริญยกย่อง
วันสระผมเป็นมงคล
วันอาทิตย์ จะมีอายุยืน
วันจันทร์ จะมีลาภ
วันอังคาร จะชนะศัตรู
วันพุธ จะมีคดีความ
วันพฤหัสบดี จะมีเทวดารักษา
วันศุกร์ จะอยู่เย็นเป็นสุข
วันเสาร์ ดีพร้อมทุกอย่าง
วันตัดเล็บเป็นมงคล
วันอาทิตย์ จะมีความสุขความเจริญ
วันจันทร์ จะมีลาภ
วันอังคาร ข้าวของจะสูญหาย
วันพุธ จะมีภัย
วันพฤหัสบดี จะมีทุกข์
วันศุกร์ จะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
วันเสาร์ จะเจ็บป่วยไข้
วันทาน้ำมันเป็นมงคล
วันอาทิตย์ จะเสียสง่าราศี
วันจันทร์ จะมีเสน่ห์
วันอังคาร จะพลัดพรากจากกัน
วันพุธ จะมีความสุขสวัสดี
วันพฤหัสบดี จะมีโชคมีลาภ
วันศุกร์ จะเสียทรัพย์
วันเสาร์ จะโชคดีทุกประการบทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.