ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร

ทิศราหูจร

             ทิศทางจรของราหูนั้น ท่านกล่าวไว้ว่า ราหูจรประจำทิศทั้ง ๘ กำหนดเวลาทิศละ ๓ ชั่วโมง  จึงจรไปทางทิศอื่นอีก   วิธีเดินก้าวเป็นตาม้าหมากรุก  จะทำการมงคลใด ๆ   หรือการยาตราทัพก็ดี  เดินทางไปแสวงโชคลาภก็ดี  ห้ามหันหน้าไปต้องทิศราหูจร ให้หันหลังให้ทิศราหูจรจะประสพโชคดี    ถ้าหันหน้าไปทางทิศราหูจรจะประสพโชคร้าย   ท่านกล่าวเป็นคำกลอนเอาไว้ว่า

ถ้าผู้ใดหันหน้าสู่ราหู
หมอไม่ต้องจับยามให้ร่ำไร
ถามถึงไข้  ไข้นั้นวายชีวาวาตม์
ถามถึงความ ความแพ้แน่หนักหนา
ถามถึงที่พักพาอยู่อาศัย
ถามถึงราชการไม่นานวัน
ถามธุระไปมาทางค้าขาย
แม้หันหลังให้ราหูจะอยู่ยง
มาถามความเป็นอยู่อย่าสงสัย
จงทายไปตามเจตนา
ถามของหาย หายขาดไม่ต้องหา
ถามสามีภรรยาว่าจากกัน
ล้วนแต่ไร้ความสุขทุกข์มหันต์
จะถูกกันแก่งแย่งตำแหน่งลง
ว่าสลายหลุดลุ่ยเป็นผุยผง
สมประสงค์ดังจิตไม่ผิดเลย

 เวลาราหูจร

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
สุริยาเริ่มรุ่งอรุณ
ครั้นงายแก่แล้วเพลา
ผิว์สายแต่เที่ยงนาที
ตะวันบ่ายชายแสงทินกร
พอย่ำค่ำสนธยา
เด็กหลับเฒ่าแก่แม่นอน
เฉลียงเที่ยงคืนยืนยง
เพลาใกล้รุ่งระวิวัน
ราหูจรหมุนมายังบูรพทิศา
ราหูจรคลามายังทิศหรดี
ราหูจรลีมาสู่ทิศอุดร
ราหูเสด็จจรอาคเณย์ทิศ
ราหูเสด็จมายังประจิมทิศธร
ราหูโคจรมาทิศอิสาณโดยจง
ราหูฤทธิรงค์มาอยู่ทักษิณโดยพลัน
ราหูผายผันสู่ยังพายัพทิศา
(๐๖.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.)
(๐๙.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น.)
(๑๒.๐๑ น. – ๑๕.๐๐ น.)
(๑๕.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.)
(๑๘.๐๑ น. – ๒๑.๐๐ น.)
(๒๑.๐๑ น. – ๒๔.๐๐ น.)
(๒๔.๐๑ น. – ๐๓.๐๐ น.)
(๐๓.๐๑ น. – ๐๖.๐๐ น.)

             อีกประการหนึ่งห้ามไม่ให้ย้อนเกล็ดนาค  ในตำราพิชัยสงคราม การยาตราทัพเคลื่อนพล  การประกอบพิธีการมงคล  แม้แต่การเล่นการพนัน  ห้ามหันหน้าไปทางทิศย้อนเกล็ดนาค  จะเกิดความอัปราชัยพ่ายแพ้  ตำรานี้เป็นตำราเก่าแก่ที่โบราณาจารย์เชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์  เมื่อยาตราทัพ หรือทำการมงคลใดก็ดี  ห้ามไม่ให้นั่งยืนเดินย้อนเกล็ดนาค  ตำรานาคสถิตย์ประจำวัน  ได้กำหนดวันหนึ่ง ๆ  นาคหันหัวไปทางทิศหนึ่งและเอาหางไปทางทิศหนึ่ง  วันนี้นาคเอาหัวไปทางทิศใด  พึงนั่ง ยืน เดิน ทางทิศหัวนาคอยู่  แล้วหันหน้าไปทางทิศหางนาค  อย่างนี้จึงไม่เรียกว่าย้อนเกล็ดนาค  ตำราพิชัยสงคราม  ท่านกำหนดนาคสถิตย์ประจำวันไว้ดังนี้ :

 

วันอาทิตย์ หัวนาคอยู่ทิศอุดร หางนาคอยู่ทางทิศอาคเนย์
วันจันทร์ หัวนาคอยู่ทิศประจิม หางนาคอยู่ทางทิศอิสาณ
วันอังคาร หัวนาคอยู่ทิศบูรพา หางนาคอยู่ทางทิศหรดี
วันพุธ หัวนาคอยู่ทิศหรดี หางนาคอยู่ทางทิศพายัพ
วันพฤหัสบดี หัวนาคอยู่ทิศอิสาณ หางนาคอยู่ทางทิศอาคเนย์
วันศุกร์ หัวนาคอยู่ทิศอาคเนย์ หางนาคอยู่ทางทิศประจิม
วันเสาร์ หัวนาคอยู่ทิศทักษิณ  หางนาคอยู่ทางทิศพายัพ

 

“  ฤกษ์โหร ฤกษ์ลมป์กวี สกุณาสกุณี ร่อนร้องระงมเวหา
ยกไปตามเกล็ดนาคา อย่าแปรพักตรา ไปตรงอสุรินทราหู
เห็นเมทเกลื่อนมาเป็นหมู่ เป็นรูปเมรุ อย่ายกฤกษ์นั้นมรณา ”

ยามตรีเนตร

             ท่านท้าวตรีเนตร    เล็งญาณชาญเหตุ   แต่งยามสามตา   ตรีเนตรทั้งสาม   อันงามโสภาเป็นยามสามตา   คือยามทิพย์เนตร
             ยามนี้วิเศษ    ท้าวมัฆเทเวศ   หยั่งรู้เหตุผล    ผู้ใดได้พบ   ยามเจ้าจุมพล    อาจเข้าใจคนรู้ทุกประการ
             เดือนลงบ่ผิด  ให้นับอาทิตย์ไปหาอังคาร   เวียนไปตามค่ำ  แล้วจึงนับยาม   ชอบเวลางามจึงทายอย่าคลา
             ถ้าเดือนขึ้นไซร้  นับอาทิตย์ไป  หาจันทร์ทุกลา  นับตามค่ำแล้ว จึงนับยามมา ให้ชอบเวลาแม่นแล้วจึงทาย ฯ

             วิธีจับยามให้นับเริ่มแต่อาทิตย์ (ทุกขัง) ก่อน    ด้วยดิถีขึ้นแรมเป็นสำคัญ    เดือนข้างขึ้นให้นับอาทิตย์ไปหาจันทร์ (อนิจจัง)   โดยเวียนขวานับไปจนถึงขึ้นค่ำของวันนั้น  กาหมายไว้     แล้วนับเริ่มต้นที่กานั้น  นับยามอัฏฐกาลเริ่มต้นของวันนั้น  เวียนขวานับไปจนถึงยามเวลาผู้ที่มาถาม  เมื่อยามตกเลขใด   เลขตัวนั้นเป็นตัวทาย
             ถ้าข้างแรมให้นับเริ่มต้นแต่อาทิตย์ (ทุกขัง)  ไปหาอังคาร (อนัตตา)   เวียนซ้ายนับไปจนถึงแรมค่ำของวันนั้น   กาหมายไว้  แล้วนับเริ่มต้นที่กานั้น   นับยามอัฏฐกาลเริ่มต้นของวันนั้น  เวียนซ้ายไปจนถึงยามเวลาผู้ที่มาถาม  เมื่อยามตากเลขใด  เลขตัวนั้นเป็นตัวทาย (ข้างขึ้นเวียนขวา  ข้างแรมเวียนซ้าย   จำให้ขึ้นใจ)
 

ดูของหาย

ถามว่าของหายจะได้คืน หรือไม่ได้คืน   ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าสูญไม่ได้คืน
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าจะได้ของคืนด้วยความยากลำบาก  เพราะจะต้องใช้เวลาติดตามค้นหา
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าจะได้ของคืนไม่ต้องลำบาก

ถามว่าหญิง หรือชายขโมยไป  รูปร่างลักษณะผิวพรรณอย่างไร
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าหญิงรูปร่างสันทัด  ผิวเนื้อดำแดง อยู่บ้านเดียวกันลักเอาไป  ซ่อนไว้ริมน้ำ  หรือประตูใหญ่
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าชายมีความรู้  รูปร่างเตี้ย ผิวขาวเหลือง  ลักเอาไปซ่อนไว้แถวประตู
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าหญิง  หรือชายก็ได้    แต่เป็นผู้ใหญ่  รูปร่างสูง   ผิวสองสี  ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันลักเอาไป

ถามว่าคน หรือสัตว์หาย  จะได้กลับคืนมาหรือไม่
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าจะต้องได้กลับคืนมา
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าจะได้กลับคืนมา  แต่ใช้เวลานาน
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าไม่ได้กลับคืนมา

ถามว่าคนเดินทางจะกลับช้า หรือเร็ว   ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่ายังไม่มีกำหนดกลับมา
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่ากำลังเดินทางกลับมา
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าจะมาถึงวันนี้  ถ้าไม่มาวันนี้   อีก ๓ หรือ ๗ วันจะมาถึง

ถามว่าเดินทางบก – เรือ – อากาศ  ทางใดจะมีลาภ  ให้ดูตามยามที่เลขตกดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าไปทางบกดีจะมีลาภ
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าไปทางเรือ  หรือทางอากาศดีจะมีลาภพอประมาณ
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าไปทางบกจะมีลาภ

ถามว่าคนที่จากไปยังมีชีวิตอยู่ หรือตายแล้ว   ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่ายังไม่ตาย   มีผู้อุปถัมภ์สุขสบายดี
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่ายังไม่ตาย   อาศัยอยู่กับผู้อื่น   แต่มีความลำบาก
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าตายแล้ว

ถามว่าเดินทางจะมาถึงหรือไม่  มาถึงเมื่อใด  ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าเดินทางมายังไม่ถึง
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าเดินทางมาครึ่งทางจะต้องกลับ
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าเดินทางมาถึงที่หมายแล้ว

ถามว่าคนป่วยจะหาย หรือตาย  ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าไม่ตาย มีทางหาย
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าอาการหนักเป็นตายเท่ากัน ถ้ารอดตายรักษานานจึงจะหาย                        
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าอาการหนักถึงตาย  ถ้าไม่ตายจะต้องทุพพลภาพ

ถามว่าคนป่วยอะไรให้โทษ   ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าผีป่าให้โทษ
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าผีเรือน  หรือพระภูมิเจ้าที่ให้โทษ                              
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่ารุกขเทวดา  หรือผีตายโหงให้โทษ
 

ถามว่าคนป่วยเพราะเหตุใด  สิ่งใดทำโทษ  ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าหลุมบ่อน้ำ   หรือจอมปลวกให้โทษ
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าสิ่งของที่เป็นสัมฤทธิ์แตก  หรือแก้วแหวนตกร้าวอยู่ในบ้านให้โทษ
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าของไฟไหม้  หรือโต๊ะบูชาถูกไฟไหม้เก็บไว้อยู่ในบ้าน หรือมิเช่นนั้นปลายไม้ที่ขึ้นงอกออกมาทิ่มแทงบ้านเรือนให้โทษ

ถามว่าบุตรในครรภ์จะเป็นหญิง หรือชาย  ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าเป็นชาย
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าเป็นชาย
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าเป็นหญิง

ถามว่าข้าศึกจะยกพลเข้าโจมตีหรือไม่  ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าข้าศึกไม่ยกมา
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าข้าศึกได้ยกพลมาถึงครึ่งทางแล้ว
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าข้าศึกกำลังยกพลจะมาถึงในไม่ช้านี้

ถามว่าข้าศึกยกทัพมาผู้ใดเป็นแม่ทัพ  ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าแม่ทัพใหญ่ยกทัพมาเอง
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าแม่ทัพรองคุมทัพมา    พอมาถึงครึ่งทางมีเหตุจำเป็นจะต้องยกทัพกลับคืน
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพยกทัพมา
 

ถามว่ากองทัพจะมาถึงภายในกี่วัน  ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าจะมาถึงภายใน ๔ - ๕  วัน  หรือไม่เกิน ๗ วันนี้
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าจะยกมาถึงภายใน ๑ - ๒ วันนี้
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าจะยกมาหรือไม่มาเท่ากัน

ถามว่ารบกันจะแพ้ หรือชนะ   ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าจะตีข้าศึกแตกพ่ายหนี ยุทธวิธีเหนือกว่าข้าศึกจึงมีชัยชนะ
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าข้าศึกมีกำลังพลรบเท่ากัน  ไม่มีใครแพ้ใครชนะ
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าให้ตั้งกองทัพต่อสู้ข้าศึกทางทิศพายัพ ๒ วัน กองทัพข้าศึกจะแตกยับเยิน

ถามว่ากองทัพข้าศึกยกมาจะสู้รบกันหรือไม่  ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ : 
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่ายังไม่มีการสู้รบ   ต่างฝ่ายต่างดูเชิงกัน
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่ามีการรบกันประปราย
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าทั้งสองฝ่ายเคลื่อนพลเข้ารบกันแล้ว

ถามว่าข้าศึกจะยึดสิ่งใดได้ หรือยึดไม่ได้  ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าจะยึดได้ที่มั่นของต้นทาง   และยึดได้ปีกซ้ายขวาอีก
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่ายังรบติดพันกันอยู่   และยังยึดอะไรไม่ได้
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่ายึดได้นอกเมือง

ถามว่าข้าศึกจะจับเชลยได้หรือไม่  ให้ดูตามยามที่ตกเลขดังนี้ :
ยามตกเลข (๑)  ทุกขัง บอกว่าข้าศึกจะจับเชลยได้บ้าง
ยามตกเลข (๒)  อนิจจัง บอกว่าข้าศึกจับเสนาบดีและครอบครัวไปได้
ยามตกเลข (๓)  อนัตตา บอกว่าข้าศึกจะจับขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไปได้

             การที่จะจับยามตรีเนตรดูให้รู้แจ้งถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้นได้     จะต้องรู้จักยามอัฏฐกาลเดินประจำวันให้ละเอียดเสียก่อน     จึงจะนำมาใช้ในการนับยามให้เข้ากับยามตรีเนตรได้

 
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.