ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์

 

             “ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์”  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ โดยใช้ชื่อว่า “ชมรมบ้านโหร”   ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๓๗  ได้เปลี่ยนชื่อชมรมฯมาเป็น  “ชมรมศิษย์อาจารย์เจษฎา” ชาวชมรมจะนัดพบปีละหนึ่งครั้งคือ “ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙”ของทุกปี  ต่อมาเมื่อ  วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๖   คณะกรรมการในขณะนั้นได้มีความเห็นตรงกันว่า ชมรมฯ น่าจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์และเป็นรูปธรรมมากกว่านี้  จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อชมรมจาก “ชมรมศิษย์อาจารย์เจษฎา” เป็น “ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์”  รับนักพยากรณ์ทุกสาขาเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ

             “ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยากรณ์ศาสตร์ทุกแขนงในโลกคงอยู่และมีผู้สืบสานวิชาดังกล่าวตลอดชั่วกาลนาน และวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือการได้มีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่คือประเทศชาติ  สังคม บุคคลด้อยโอกาส  บุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยาก  ตลอดจนการได้มีส่วนช่วยเหลือดูแลนักโหราศาสตร์ และครอบครัวที่มีปัญหาขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยทุกแขนง

             “ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์”  มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้สมาชิกชมรมฯ ทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   เพื่อให้ “ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์” นี้เปรียบเสมือนบ้านที่ ๒  ของท่าน    และเป็นเสมือนพี่น้องของท่านสมาชิกทุกท่าน

             มักมีบุคคลถามเสมอว่า “สมัครสมาชิกชมรมฯ  แล้วได้อะไรบ้าง”  ทางชมรมฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่ารายได้จากการรับสมัครสมาชิก   และการจัดจำหน่ายต่างๆ  ทางชมรมฯ  ได้มีการนำรายได้ดังกล่าวเพื่อร่วมในการทำบุญกุศล  โดยเฉพาะงานไหว้ครู (ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๙ ของทุกปี) ณ วัดสุวรรณคีรี (วัดขี้เหล็ก)  ผู้สมัครสมาชิกทุกท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมในบุญกุศลนี้ด้วย   คือทางชมรมฯ ได้จัดถวายปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปในงานพิธี     อีกทั้งยังได้จัดทำวัตถุต่าง ๆ แจกจ่ายฟรีให้กับผู้มาร่วมงานไหว้ครูทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นหนังสือ – CD หรือ เหรียญบูชาต่าง ๆ ที่ท่านได้รับแจกจากท่านเจ้าคุณ  หรืออาจารย์เจษฎา  คำไหล  ในทุก ๆ ปี 

การสมัครสมาชิก “ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์” ท่านสามารถติดต่อสมัครสมาชิกโดยตรง :  ได้ที่


-  อาจารย์พลอยเพ็ญ   คำไหล    โทร.  ๐-๒๕๔๐-๔๒๖๐          มือถือ  ๐๘๙-๗๖๖-๘๗๑๖
-  คุณนฤณัฐ    กิจจาบัณฑิต                                                 มือถือ   ๐๘๑-๓๗๒-๘๔๗๓
-  คุณสถาพร    ขาวสอาด          โทร.   ๐-๒๗๒๑-๓๑๒๕         มือถือ   ๐๘๑-๒๖๘-๐๔๕๖
-  ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์         โทร.   ๐-๒๘๘๔-๘๖๐๖
   

หรือติดต่อ :- 
   ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์    วัดสุวรรณคีรี   ซอย ร.พ.เจ้าพระยา   ถนนอรุณอัมรินทร์  แขวงบรมราชชนนี
   เขตบางกอกน้อย    กรุงเทพฯ  ๑๐๗๐๐  
   โทร / แฟกซ์  ๐-๒๘๘๔-๘๖๐๖

อัตราค่าสมาชิก

             ๑.   สมาชิกตลอดชีพ ๕๐๐ บาท
             ๒.   สมาชิกรายปี ๆ ละ ๑๐๐ บาท

             สิ่งที่ท่านต้องนำมาคือรูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ (ระบุชื่อ – นามสกุล  ด้านหลังรูปด้วย)  เพื่อทางชมรมฯจะได้จัดทำบัตรสมาชิกให้กับท่านโดยจัดส่งทางไปรษณีย์  หรือท่านมารับด้วยตนเอง

             ขอให้คณะศิษย์ทุกท่านจงยึดเหนี่ยว และใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามานำไปประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และประเทศชาติ  ผลงานจะบันดาลให้เกิดความสุขสมบูรณ์ในชีวิต จะเกิดลาภยศ  สรรเสริญ เป็นที่ยกย่องต่อสังคมสืบไป   ไม่มีความสุขใดจะประเสริฐเท่าเราสุขใจอีกแล้ว

             ขอให้ความเป็นหนึ่งในวิชาชีพ   จงบังเกิดกับทุกๆ ท่าน

                                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                      คณะกรรมการชมรมอาศรมเจษฎาจารย์


 
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.