ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒

                                                  พยากรณ์เรื่องคู่ ๑                         
ดวงชะตานี้มาให้พยากรณ์เมื่ออายุจร ๓๓ ปี   มาพร้อมกับคุณแม่  เขียนดวงเสร็จแล้ว  ตรวจดูอายุจร    ตกปุตตะเลข ๒ (ดาวจันทร์)   ฐานรองรับ ๙ (พระเกตุ)    ตรงกับมาตา  ฐานที่ ๑  ตรงกับสุภะ  ฐานที่ ๓    ตรงกับทาสา  ฐานที่ ๘    ตรงกับอัตตะ  ฐานที่ ๙      ๒ (ดาวจันทร์)  จับคู่กับ ๔  (ดาวพุธ)  ฐานที่ ๖     เลข ๔ (ดาวพุธ)  ฐานที่ ๑   ตรงกับมัชฌิมา (เพศตรงข้าม)       ตรงกับปัตนิ (คู่ครอง)  ฐานที่ ๒      ตรงกับลาภะ (โชคลาภ – สิ่งของที่ได้มา)   ฐานที่ ๓     ตรงกับอาตมา (เจ้าของดวงชะตา)    ฐานที่ ๘        ตรงกับสักกะ   ฐานที่ ๙    ฐานรองรับ ๙ (พระเกตุ) ไม่ชนเสีย  ถือว่าดีมาก   จะได้อะไรแบบไม่คาดคิด    ชนมัชฌิมาทำให้คะแนนลดถอยลงประมาณ ๒๕ คะแนน (คะแนน ๑๐๐)  แต่ก็ยังถือว่าดี    ถ้าเจ้าของดวงชะตาแต่งงานแล้ว   ถ้ายังไม่มีบุตร   จะมีบุตรแบบไม่คาดคิด  หรือได้จากการบนบาลศาลกล่าว (ฐานรองรับ ๙ พระเกตุ)   จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศแบบไม่คาดคิด (สุภะ)    ปีจรรองรับด้วยฐาน ๙ (พระเกตุ) ก็เดินทางไปต่างประเทศเหมือนกัน   จะได้ยานพาหนะ – รถ – เรือ – แพ  (ปีจรตรงกับ ๒ จันทร์ ซึ่งหมายถึงยานพาหนะ – รถ – เรือ – แพ – การเดินทางไปต่างประเทศ)      เมื่อจับคู่กับ ๔  (ดาวพุธ   ฐานที่ ๖   กลับขึ้นไปดู ๔ (ดาวพุธ) ฐานที่ ๑  ตรงกับมัชฌิมา (เพศตรงข้าม)  ตรงกับปัตนิ (คู่ครอง)  ฐานที่ ๒   ตรงกับลาภะ(โชคลาภ – สิ่งของที่ได้มา) ฐานที่ ๓  ตรงกับอาตมา (ตัวเอง)  ฐานที่ ๘   และตรงกับสักกะ ฐานที่ ๙    
                          แปลแล้วพอได้ใจความว่า  ถ้าเจ้าของดวงชะตาแต่งงานแล้วจะมีโชคดีได้ข้าวของเงินทองจากคู่ครองคนรัก  หรือคู่ครองคนรักจะมีโชคดีได้ข้าวของเงินทอง  ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศ  ตัวเจ้าของดวงชะตา     หรือคนรักจะได้เลื่อนยศตำแหน่ง (ถ้าทำงานที่มีตำแหน่ง)   แบบไม่คาดคิด

                         เรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้    เรื่องอื่นเราสามารถที่จะพูดได้เลยทันที    แต่เรื่องบุตร  เรื่องสามี    เราจะพูดไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาแต่งงานหรือยังไม่แต่งงาน   เพื่อจะให้การพยากรณ์มันแคบเข้า   ผู้พยากรณ์จึงถามไปว่า “ขอโทษแต่งงานหรือยังครับ?”เจ้าตัวตอบว่า “ยังค่ะ” ผู้พยากรณ์พูดต่อว่า  “ปีนี้เจอคู่แล้วนะมีมาให้เลือกพร้อมกัน ๒ คนเลยนะ  เลือกให้ถูกก็แล้วกัน   สองแม่ลูกมองหน้ากัน  คุณแม่พูดขึ้นว่าที่มาพบหมอดูก็จะมาถามเรื่องนี้แหละ  มันมีคนมาชอบพร้อมกัน ๒ คน จะให้เลือกใครดี  ดูแล้วเขาดีทั้งสองคนเลยเลือกไม่ถูก  ผู้พยากรณ์พูดขึ้นว่า “พระเอกมีคนเดียวที่เหลือพระรอง      เอาอย่างนี้แล้วกัน     ถ้าเลือกไม่ถูกหมอดูจะเลือกให้   คน ๒ คนที่มาชอบอายุไม่เท่ากัน (มัชฌิมา อายุมาก  ปัตนิ  อายุใกล้เคียงกับเจ้าของดวงชะตา)   ให้เลือกคนที่อายุน้อย  เช่นคนหนึ่งอายุ ๔๐ ปี   อีกคนหนึ่งอายุ ๔๕ ปี  ให้เลือกคนอายุ ๔๐ ปีก็แล้วกัน”    คุณลูกยิ้ม   คุณแม่หน้าสลดลงนิดหนึ่ง    แล้วพูดว่า    “นังหนูเขาชอบคนอายุน้อย  แต่ฉันชอบคนอายุมากเพราะเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่”    ผู้พยากรณ์พูดเสริมไปว่า     “ให้คนที่เขาจะแต่งเลือกดีกว่าครับ   เพราะเขาจะอยู่ด้วยกันอีกนาน  พวกเรามันแก่แล้วไม่กี่ปีก็คงจะตายแล้ว”  คุณแม่บ่นพึมพำว่า  “เอายังไงก็เอาตามใจ” ผู้พยากรณ์ได้พยากรณ์ต่อไปว่า แต่งงานคราวนี้ได้ข้าวของเงินทอง – รถราพร้อมเลยนะ  จะได้ไปฮันนีมูนต่างประเทศด้วย   และจะมีหลานให้คุณยายอุ้มปีนี้เลย”     ทั้งสองคนฟังแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็ลาจากไป

                                                   เรื่องคู่ ๒                           ดวงชะตานี้มาให้พยากรณ์เมื่ออายุย่าง ๓๕ ปี   ตกปัตนิเลข ๔ (ดาวพุธ) ฐานที่ ๒  จับคู่กับ ๔ (ดาวพุธ) ฐานที่ ๖   ปกติเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน  การพยากรณ์จรเมื่อจับคู่กันแล้ว  ถ้าเป็นเลขคนละอย่างมันจะมีเรื่องให้พยากรณ์ ๑๐ เรื่อง   ถ้าเป็นเลขตัวเดียวกันมันจะมีเรื่องให้พยากรณ์ ๕ เรื่อง   เรื่องราวต่าง ๆ จะแคบลง   ดวงนี้ก็เหมือนกันเมื่อจับคู่กันแล้วเป็นเลขตัวเดียวกันคือเลข ๔ (ดาวพุธ)   อายุจร ๓๕ ปี  จึงมีเรื่องให้พยากรณ์เพียง ๕ เรื่องเท่านั้นคือ  เลข ๔ (ดาวพุธ) ฐานที่ ๑  ตรงกับโภคา (บ้าน – ที่ดิน)    ตรงกับปัตนิ (คู่ครอง – คนรัก) ฐานที่ ๒      ตรงกับชนลาภะ (โชคลาภ – สิ่งของที่ได้มา) ฐานที่ ๓   ตรงกับมหาโจร (รีบร้อน – กะทันหัน – ฉวยโอกาส)   และตรงกับอัตตะ (เจ้าของดวงชะตา)  ฐานที่ ๙    ฐานรองรับปีจร ๑๖ (โสฬสมงคล) ซึ่งถือว่าดีมาก  
                          แปลแล้วพอได้ใจความว่า   ปีนี้ (อายุจร ๓๕ ปี)   เจ้าของดวงชะตาจะมีโชคดี  ได้บ้าน – ที่ดิน   ได้เงินทองข้าวของแบบง่าย ๆ กะทันหัน   ได้จากคู่ครองคนรักเพศตรงข้าม   ถ้ายังไม่แต่งงานจะได้แต่งงานแบบกะทันหันเช่นเดียวกัน
                          ผู้พยากรณ์ได้พิจารณาพื้นของดวงชะตาแล้ว  เป็นดวงชะตาคนหม้าย – คนที่ไม่แต่งงาน   หรือแต่งงานแล้วจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นาน   ต้องมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง  (ให้ไปอ่านดวงชะตาคนหม้าย – คนไม่แต่งงาน)    ผู้พยากรณ์ถามไปว่า “แต่งงานหรือยังครับ?”      เจ้าตัวตอบว่า “แต่งแล้วสามีตายไปแล้ว   ปัจจุบันอยู่คนเดียวค่ะ”   ผู้พยากรณ์ถามไปอีกว่า  “ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่แล้วมาถึงขณะที่คุยกับผมนี่ได้ทรัพย์สินเงินทอง – บ้าน – ที่ดิน อะไรมาบ้างไหมครับ?  เขาตอบว่าไม่ได้อะไรเลย  ผู้พยากรณ์ถามต่อว่า “มีคนมารักมาชอบมาพัวพันบ้างไหมครับ?” เขาตอบว่า “ไม่มีเลย”  ผู้พยากรณ์ถามต่อไปว่า  “วัน – เดือน – ปีเกิดที่ให้มานี้ตรงไหมครับ?” เขาตอบว่า “ตรงแน่นอนไม่ผิด”  ผู้พยากรณ์พูดต่อทันทีว่า  “ถ้าวัน – เดือน – ปีเกิดถูกต้องตามนี้  เดือนนี้ (ตุลาคม  เดือน ๑๑)   คุณจะต้องได้คู่ – ได้ข้าวของ – เงินทอง – ได้บ้าน – ที่ดินอย่างแน่นอน”  เจ้าตัวพูดว่า “มันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างที่หมอทำนาย   นอกจากเกิดปาฏิหาริย์เท่านั้น”   หลังจากคุยกันหลายเรื่องแล้วเขาก็ลาจากไป
                          หลังจากการพยากรณ์ผ่านไปได้ประมาณ ๓ อาทิตย์  เจ้าของดวงชะตากลับมาพบอีก  กลับมาพร้อมกับใบหน้าอิ่มเอิบสดใส   มีของติดไม้ติดมือมาฝากหลายอย่าง  พร้อมกับเงินสมนาคุณพอสมควร    พร้อมกับเอ่ยชมว่า  “คุณหมอเก่ง  พยากรณ์ได้แม่น”    ผู้พยากรณ์ตอบเขาไปว่า “ไม่ได้เก่งหรอกครับ  ผมพยากรณ์ไปตามศาสตร์  ตามจังหวะชีวิตของคุณเท่านั้นเอง”  ผู้พยากรณ์ถามเขาต่อว่า “มันไปยังไงมายังไง  คุณจึงดีใจขนาดนี้”   เขาตอบว่า “อยู่ดี ๆ มีคนแนะนำให้รู้จักกับหนุ่มใหญ่  พ่อหม้าย  พอเจอกันเขาก็ปิ๊งฉันเลย  เสนออะไรต่ออะไรให้หลายอย่างฉันก็รับทันทีเหมือนกัน”   ผู้พยากรณ์ถามต่อว่า “ทำไมตัดสินใจไวขนาดนั้นครับ”  เจ้าตัวตอบว่า “ก็หมอทายไว้ฉันก็ทำตามหมอ”  ผู้พยากรณ์ฟังแล้วนิ่งเงียบไปชั่วครู่แล้วสอนตัวเองในใจว่าต่อไป “เราจะพูดจะพยากรณ์อะไรออกไปต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน   ไม่เช่นนั้นเราจะต้องสร้างบาปด้วยปาก  ตกนรกเพราะคำพูดของตัวเองอย่างแน่นอน
                          ถามว่าทำไม?    ผู้พยากรณ์จึงกล้าพยากรณ์ “ฟันธง” ว่าเดือนนี้ (เดือน ๑๑)    เขาจะต้องได้คู่ได้ข้าวของ   เงิน – ทอง – บ้าน – ที่ดินอย่างแน่นอน
                          ตอบว่า  ดวงชะตานี้ปีจร (อายุย่าง ๓๕ ปี) บอกให้รู้ว่าจะได้คู่  ได้ข้าวของเงินทอง  ได้บ้านที่ดิน  เมื่อเราถามเขาแล้ว  เขาตอบว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา  เขายังไม่ได้อะไรเลย  เดือนนี้ (เดือนที่เรากำลังพยากรณ์ให้เขา)  เป็นเดือนเกือบจะสุดท้ายของปีจรแล้ว   เดือนหน้าพฤศจิกายนอายุจรของเขาจะย่าง ๓๖ ปีแล้ว   ปีจรอายุ ๓๕ ปีบอกว่าจะได้ของเหล่านี้  เมื่อมันยังไม่ได้  เดือนนี้จะต้องได้อย่างแน่นอน   โดยเฉพาะเดือนจรเดือนตุลาคม (เดือน ๑๑)  ตรงกับปีจรพอดี  เมื่อปีจรบอกว่าจะได้  เมื่อมาถึงเดือนก็บอกว่าจะได้อีก  เมื่อมันไม่เคยได้มาก่อนมาถึงเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีจรของเขาแล้ว       เขาจะต้องได้อย่างแน่นอนได้แล้วเขาจะอยู่กันได้นานหรือไม่นานค่อยว่ากันอีกที

                                                   เรื่องคู่  ๓                      ขณะที่มาให้พยากรณ์อายุจรย่าง ๔๒ ปี   ตกทาสา(เพศตรงข้าม) เลข ๔ (ดาวพุธ) ฐานที่ ๓   ตรงกับหินะ  ฐานที่ ๑     ตรงกับปัตนิ (คู่ครอง – เพศตรงข้าม)   ฐานที่ ๒   ตรงกับทาสา (เหนื่อย)   ฐานที่ ๘    และตรงกับภริยัง (เพศตรงข้าม)  ฐานที่ ๙     เลข ๔ (ดาวพุธ)  จับคู่กับ ๕ (ดาวพฤหัสบดี)  ฐานที่ ๗     เลข ๕  ตรงกับธนัง   ฐานที่ ๑    ตรงกับตนุ (ตัวเอง)  ฐานที่ ๒    ตรงกับมรณะ  ฐานที่ ๓  ตรงกับมหาโจร (ลักลอบ – ฉวยโอกาส)   ฐานที่ ๘   และตรงกับธนัง  ฐานที่ ๙   ฐานรองรับปีจร ๑๐ (กำลังพระเสาร์) เป็นบาปพระเคราะห์ไม่ดีแล้ว   ยังชนเสียเข้าอีก (หินะ - มรณะ) 
                       เมื่อพิจารณาแล้วปีนี้ไม่ดีมีทุกข์  ทุกข์เรื่องอะไร?   ทุกข์เรื่องคู่ (เพศตรงข้าม)  เป็นอันดับ ๑เพราะปัตนิ ๔  ก็เพศตรงข้าม   ๔ อีกตัว(ทาสา) ก็เพศตรงข้าม  ๔ อีกตัวภริยังก็แปลว่าเพศตรงข้ามเหมือนกัน   รวมความแล้วปีนี้ (อายุจร ๔๒ ปี)   กำลังทุกข์เรื่องความรัก  เสียเงินเสียทองหมดเปลืองเพราะความรัก  พูดง่าย ๆ ว่ากำลังบ้ารัก       กำลังหลงรักผู้ชายพร้อมกันสองคน    ลักลอบได้เสียพร้อมกันทีเดียวสองคน    หรือลักลอบได้เสียอยู่กับคนหนึ่งก่อน (๔  ปัตนิ)     แล้วมาลักลอบได้เสียกับ ๔ (ทาสา) เข้าไปอีกจึงทำให้เป็นทุกข์    และทั้งสองคนเจ้าตัวเป็นฝ่ายให้ทั้งนั้นจึงเป็นทุกข์   เมื่อแปลได้ความอย่างนี้แล้ว   ผู้พยากรณ์ยังไม่กล้าพูดออกไปอย่างที่รู้กลัวว่าจะผิดพลาด   เพราะดูลักษณะท่าทางหน้าตาของผู้มาให้พยากรณ์มันไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเกิดกับดวงชะตาเขา ผู้พยากรณ์จึงถามย้ำอีกว่า   วัน – เดือน – ปีเกิด  ตรงตามนี้ใช่ไหม? เขาตอบว่าใช่ค่ะ?  ผู้พยากรณ์ก็ยังไม่กล้าพยากรณ์ออกไปตามนั้น    จึงใช้วิธีถามทางออกไปว่า    “เอ้า! ตั้งใจจะมาถามเรื่องอะไรถามมา”    เจ้าตัวตอบว่า  “ฉันจะมาถามเรื่องการทำมาหากิน”   พูดแต่ไม่กล้าสบตา   ผู้พยากรณ์จึงพูดสวนขึ้นทันทีว่า  “คุณกำลังโกหกผมและโกหกตัวเอง   ขณะนี้คุณกำลังเป็นทุกข์เรื่องความรัก   คุณไปหลงรักผู้ชายทีเดียวกันสองคน    ทุ่มเทเงินทองข้าวของให้เขา  แต่คุณก็ไม่ได้หัวใจเขา  คุณจึงเป็นทุกข์”    เจ้าตัวนั่งน้ำตาซึม    พูดอ้อมแอ้มว่า  “หมอพยากรณ์ถูกทุกอย่าง  ดิฉันตั้งใจจะมาถามเรื่องนี้แหละ แต่ไม่กล้าถามตรง ๆ  ดิฉันอายจึงแกล้งพูดเถรไถลพูดเรื่องอื่นไป”   แล้วพูดต่อว่า  “จะให้ดิฉันตัดสินใจยังไงดีกับคนสองคนนี้   ควรจะเลือกคนไหน   คนไหนดีกว่ากัน   คนไหนเป็นคู่ที่แท้จริง”     ผู้พยากรณ์ตอบไปว่า   “คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าทั้งสองคนดีชั่วพอ ๆ กัน  เลือกคนไหนก็ทุกข์เท่ากัน  เหมือนหนีเสือปะจระเข้   เพราะคุณเจอคู่ในขณะที่ดวงชะตาไม่ดี  จังหวะชีวิตไม่ดี”   ผู้พยากรณ์ถามต่อว่า  “นี่มันคนที่ ๒ – ๓ แล้วไม่ใช่หรือ?  เจ้าตัวตอบว่า  “ใช่ค่ะ  คนแรกแต่งเมื่ออายุ ๓๐ ปี    อายุ ๓๕ ปีเลิกกัน    อายุ ๓๙ ปีมาได้อีกคนหนึ่งได้โดยไม่มีพิธีกรรม    อยู่กันแบบปิด ๆบัง ๆไม่มีใครรู้   จนถึงปัจจุบันนี้มีคนที่สามแทรกเข้ามา  และมาได้เสียกันอีก  ฉันจึงทุกข์ใจ  ฉันเป็นผู้หญิง ฉันไม่อยากทำอย่างนี้   ฉันตัดสินใจไม่ได้  ฉันจึงมาพบหมอ   หมอช่วยฉันตัดสินใจด้วย   สองคนนี้ฉันจะเลือกใครดี?”   ผู้พยากรณ์ตอบไปว่า  “คุณรู้ดีกว่าผมว่าสองคนนี้ดีชั่วพอ ๆ กันโดยเฉพาะชั่วมากพอ ๆ กัน   ถ้าเป็นผม ๆ จะไม่เลือกใครทั้งนั้นผมจะอยู่เฉย ๆ   เอาไว้จังหวะชีวิตดีเมื่อไหร่จึงค่อยตัดสินใจ”    เจ้าตัวถามว่า  “แล้วเรื่องชีวิตคู่ของดิฉันจะดีเมื่ออายุเท่าไหร่ค่ะ?”  ผู้พยากรณ์มองดูตามดวงชะตาแล้วอายุ ๔๔ ปี  กับอายุ ๔๗ ปีจึงจะดี  จึงตอบเขาไปว่า   “คุณไปตัดสินใจแต่งงานเมื่ออายุ  ๔๔ ปี   หรือไม่ก็อายุ  ๔๗  ปีจะดีกว่านี้”  เจ้าตัวนั่งนิ่งอยู่พักหนึ่ง    และเอ่ยขึ้นว่า  “ทนเอาก็แล้วกันนะหมอนะคอยอายุ ๔๔ ปี  นี่ก็ ๔๒ ปีแล้วคงไม่ตายน่า”    นั่งคุยกันอยู่พักใหญ่เธอก็ลาจากไป
                          ดวงชะตาใดไม่ว่าชาย  หรือหญิง    ถ้าเลขปัตนิเป็นเลขตัวเดียวกันกับมัชฌิมา  ทาสี    หรือ ภริยัง (ชาย)   เลขปัตนิเป็นเลขตัวเดียวกันกับมัชฌิมา  ทาสา  หรือภริยัง(หญิง)   เขาเรียกว่าดวงชะตาที่เลขปัตนิซ้อนกัน   เวลามีคู่หรือมีคนมารักมาชอบมักจะมาพร้อมกันสองคน (รักซ้อน)   ถ้าเจ้าของดวงชะตาพื้นดวงเดิมดี (อัตตะ – ตนุ – สุภะ – พันธุ – ปัตนิ ไม่ชนเสีย ฐานรองรับดี)      ถึงมีคนมารักหลายคนก็จะเลือกคนหนึ่งคนใดเท่านั้นไม่เลือกหลายคน    ตรงกันข้ามพื้นดวงเดิมไม่ดี (อัตตะ – ตนุ – สุภะ – พันธุ – ปัตนิ   ชนเสีย  ฐานรองรับไม่ดี) เขาจะเลือกทุกคน   ถ้าเป็นดวงชะตาชายมักจะมีภรรยาพร้อมกันสองคน   ถ้าเป็นหญิงมักจะเล่นชู้สู่ชาย  ทำให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะเรื่องความรักอยู่ตลอดเวลา
                          ดวงชะตาชาย – หญิง จะพบคู่ได้แต่งงาน   ส่วนมากอายุจรจะต้องตกภพเรื่องคู่คือ ภพปัตนิ  อาจจะตกภพปัตนิทั้งสองคน หรือคนใดคนหนึ่งต้องตกปัตนิ   โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานมาเลย   ถ้าไม่ตกภพปัตนิเลยทั้งสองคนแต่งงานไปไม่นานอาจจะเลิกกันได้   แต่ดวงชะตาใดเคยผ่านการแต่งงานหรือมีคู่มาแล้ว     หรือดวงชะตาใดจะได้คู่ที่เป็นหม้ายหรือจะได้คู่แก่   จะแต่งตรงไหนก็ได้ในสามภพคือภพปัตนิ  มัชฌิมา  หรือทาสา(หญิง)  ทาสี (ชาย)   แต่งได้ทั้งสามภพ (การแต่งงานของโหราศาสตร์ไม่ได้หมายถึงการทำพิธีกรรม แต่หมายถึงชายหญิงได้เสียเป็นสามีภรรยากัน   ทางโหราศาสตร์ถือว่าได้คู่ – มีคู่) 
                        
ปีจรตกเรื่องคู่   ฐานรองรับปีจรดี   จะพบคู่ได้แต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่าง  
                         ปีจรตกเรื่องคู่   ฐานรองรับปีจรปานกลาง จะได้แต่งงาน   จัดงานระดับปานกลาง 
                         ปีจรตกเรื่องคู่  ฐานรองรับปีจรไม่ดี  และชนเสียเข้าไปอีก   เจ้าของดวงชะตาจะพบคู่หรือได้คู่แบบมีปัญหา   เป็นต้นว่าได้เสียกันอยู่ด้วยกันเฉย ๆ ไม่มีพิธีกรรมตามประเพณี  
                          พูดง่าย ๆ ว่าให้เอาฐานปีจรเป็นเครื่องตัดสินทุกเรื่อง  ถ้าปีจรดีพยากรณ์เรื่องนั้น ๆ ในทางดี    ถ้าปีจรปานกลางพยากรณ์เรื่องนั้น ๆ ปานกลาง     ถ้าปีจรไม่ดีพยากรณ์เรื่องนั้น ๆ ไม่ดี

                                                  ดวงชะตาคนที่เป็นหม้าย

                          คนเราแต่งงานกันแล้ว อย่าคิดว่าจะอยู่กันไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร   เหมือนคำที่เขาอวยพร  บางคู่แต่งงานกันยังไม่ข้ามปีเลิกกันก็มี  บางคู่แต่งงานกันได้ไม่นานคู่ครองเกิดมีอันเป็นไปคือ  “เสียชีวิตตายจากกันไปทั้ง ๆ ที่ชีวิตยังน้อยก็มี”   ผู้เรียบเรียงเป็นหมอดูใหม่ ๆ ถูกคนที่มาดูหมอถามบ่อย ๆ แต่ตอบเขาไม่ได้        เพราะในตำราครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้เขียนไว้ติดค้างคำถามตอบเขาไม่ได้อยู่หลายปี   ตอนหลังไปหาดวงชะตาคนที่เป็นหม้ายมา ๑๐๐ ดวง   เอามาวิจัยวิจารณ์แยกแยะ   จึงพอจะรู้ว่าดวงชะตาคนที่เป็นหม้ายนั้นต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ ๑๒ ข้อ ดังนี้
๑. ดาวศุกร์ (๖)    ในดวงชะตาชนเสีย  (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์      อย่างใดอย่างหนึ่ง)
๒. ดาวจันทร์ (๒)   ในดวงชะตาชนเสีย   (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์  อย่างใดอย่างหนึ่ง)   และฐานรองรับเป็นบาปพระเคราะห์  (ฐาน ๗ – ๘ – ๑๐ – ๑๒ – ๒๐)
๓. ดาวศุกร์ (๖)       ในดวงชะตาฐานรองรับเป็นเลข  ๑๓  (มหาอุจจ์)
๔. ดาวศุกร์ (๖)  ในดวงชะตาเป็นเลขปัตนิ  และเป็นเลขตัวเดียวกันกับเลขลาภะ ฐานรองรับ  ๑๓
๕. เลขภริยัง    ในดวงชะตาชนเสีย (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์   อย่างใดอย่างหนึ่ง)
๖. เลขอัตตะ  หรือเลขตนุ      ในดวงชะตาเป็นเลขตัวเดียวกันกับเลขภริยัง
๗. เลขอัตตะ หรือเลขตนุ    ในดวงชะตาเป็นเลขตัวเดียวกันกับเลขปัตนิ   หรือเลขทาสี (ในดวงชะตาชาย)    เลขอัตตะ หรือเลขตนุ  เป็นเลขตัวเดียวกันกับเลขปัตนิ  หรือเลขทาสา (ในดวงชะตาหญิง)
๘. เลขปัตนิ  ในดวงชะตาเป็นเลขบาปพระเคราะห์ (๑ – ๓ – ๗) ชนเสีย   ฐานรองรับเป็นบาปพระเคราะห์  (ฐาน  ๓ – ๗ – ๘ – ๑๐ – ๑๒ – ๒๐)
๙. เลขอัตตะ  หรือเลขตนุ  เลขพันธุ   เลขสุภะ  ในดวงชะตาชนเสีย (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์   อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
๑๐. เลขภริยัง    เลขลาภะ    เลขโภคสมบัติ     ในดวงชะตาเป็นเลขตัวเดียวกัน
๑๑. เลขมหาอุปถัมภ์  ในดวงชะตาชนเสีย  (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์  อย่างใดอย่างหนึ่ง)  (หม้ายโดยคู่ครองเสียชีวิต)
๑๒. เลขปัตนิ     ในดวงชะตาเป็นเลขศุภพระเคราะห์  (๒ – ๔ – ๕ – ๖)    ชนเสีย  (หม้ายโดยคู่ครองเสียชีวิต)
 ดวงชะตาใด  ตรงกับกฎเกณฑ์ตั้งแต่ข้อ ๑  ถึงข้อ ๑๐     ๓  ข้อขึ้นไปข้อใดก็ได้  ดวงชะตานั้นมักจะเป็นหม้ายเพราะเลิกกันหย่ากัน
 ดวงชะตาใด  ตรงกับกฎเกณฑ์ตั้งแต่ข้อ ๑  ถึงข้อ ๑๐    ๒ ข้อขึ้นไปข้อใดข้อหนึ่ง  และมาเพิ่มข้อ ๑๑    หรือข้อ ๑๒   เข้าอีก ๑ ข้อ    ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้  ดวงชะตานั้น     มักจะเป็นหม้ายเพราะคู่ครองเสียชีวิต    เหมือนตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

                                              ดวงชะตาคนที่เป็นหม้าย  (เลิก – แยกทางกัน)ดวงชะตานี้อายุ ๕๕ ปี    เป็นหม้าย (เลิกกันกับสามี)   เพราะตรงกฎเกณฑ์ข้อ ๑   ข้อ ๗  และข้อ ๘ดวงชะตานี้อายุ ๔๕ ปี    เป็นหม้าย (เลิกกันกับสามี)   เพราะตรงกฎเกณฑ์ข้อ ๓    ข้อ ๗  และข้อ ๘

                                              ดวงชะตาคนที่เป็นหม้าย (เพราะคู่ครองเสียชีวิต)
                          เจ้าของดวงชะตาอายุย่าง ๕๖ ปี  สามีเสียชีวิต   ดวงชะตานี้หม้าย (สามีตาย)  เพราะตรงกับกฎเกณฑ์ข้อ ๕ (ภริยัง  ชนเสีย)  และข้อ ๑๑  (มหาอุปถัมภ์ ชนเสีย)     บางดวงชะตาแค่ ๒ ข้อก็อยู่ในกฎเกณฑ์แล้ว     เพราะอัตตะ – ตนุ   เป็นเลขบาปพระเคราะและชนมหาอุบาทว์ด้วย    เลขลาภะในดวงชะตาเป็นบาปพระเคราะห์   ฐานรองรับเป็นบาปพระเคราะห์  ดวงชะตาใดตรงตามนี้เขาเรียกว่า  “ดวงกินคู่”                          ดวงชะตานี้เป็นหม้าย (สามีเสียชีวิตเมื่ออายุ ๓๐ ปี)   ดวงชะตานี้ตรงตามกฎเกณฑ์ข้อ ๑  ข้อ ๗  และข้อ ๑๑  ทั้งหมดที่กล่าวมานี้   เป็นดวงชะตาคนที่เป็นหม้าย  ผู้เรียบเรียงทดลองใช้ดูแล้วแม่น ๘๐ %   มันอาจจะมีกฎเกณฑ์อย่างอื่นอีกก็ได้แต่ผู้เรียบเรียงหาได้แค่นี้   ขอให้พวกเราช่วยกันหาเพิ่มเติมอีกต่อไปเอาเองก็แล้วกัน
 นอกจากดวงชะตาคนที่เป็นหม้ายแล้ว ยังมีดวงชะตาคนที่แต่งงานกับคนที่เป็นหม้ายมา แล้วอีก   ข้อนี้เป็นปัญหาสำหรับหมอดูที่จะต้องตอบคนที่มาดูหมออยู่บ่อย ๆ   เป็นหมอดูเลข ๗ ตัว ๙ ฐานใหม่ ๆ   ผู้เรียบเรียงตอบคำถามเขาไม่ได้  ติดเขาไว้หลายปี  ต่อมาไปหาดวงชะตาคนที่แต่งงานกับคนที่เป็นหม้ายมาแล้ว ๑๐๐ ดวง  มาวิจัยวิจารณ์ดูได้ความว่าคนที่จะได้แต่งงานกับคนที่เป็นหม้ายมาแล้ว  หรือได้แต่งงานกับคนที่อายุมาก (แก่กว่าตัวเองหลายปี) มีกฎเกณฑ์อยู่ ๔ ข้อ คือ 
                        ๑. เลขปัตนิ    ในดวงชะตาชนมรณะ  หรือพยายะ
                        ๒. เลขปัตนิ    ในดวงชะตาเป็นเลข ๗ (ดาวเสาร์)    หรือเลขภริยังเป็นเลข ๗  (ดาวเสาร์)
                        ๓. เลขสุภะ   ในดวงชะตาชนเสีย  (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์  อย่างใดอย่างหนึ่ง)
                        ๔. ดาวศุกร์ (๖)  ในดวงชะตาชนเสีย  (หินะ – มรณะ – อริ – พยายะ – มหาอุบาทว์  อย่างใดอย่างหนึ่ง)

                        ดวงชะตาใดตรงตามกฎตั้งแต่ ๒ ข้อขึ้นไปใน ๔ ข้อ  ดวงชะตานั้นมักจะได้คู่ที่เป็นหม้าย(ผ่านการมีคู่มาแล้ว) หรือไม่ก็จะได้แต่งงานกับคนที่อายุมากกว่า(คนแก่)  เหมือนตัวอย่างดังต่อไปนี้ดวงชะตานี้ได้แต่งงานกับหญิงที่อายุมากกว่าตัวเองเมื่ออายุย่าง ๒๖ ปี   (ตรงกฎข้อ ๒  และข้อ ๓)                              ทั้งหมดตามที่กล่าวมานี้คือ กฎเกณฑ์ของดวงชะตาที่ได้คู่ที่เป็นหม้ายมาแล้ว  หรือไม่ก็จะได้คู่ที่แก่กว่าตัวเองหลายปี   มันอาจจะมีสาเหตุอื่นที่แตกต่างจากนี้ก็เป็นไปได้นะ  แต่ผู้เรียบเรียงหาได้เท่านี้   ขอให้เป็นภาระหน้าที่ของพวกเราช่วยกันหาต่อไปเอาเองก็แล้วกัน
                              มันมีคำถามบ่อย ๆ สำหรับผู้ที่เป็นหมอดูเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน  เขาถามผู้เรียบเรียงว่าในเมื่อ มัชฌิมา ก็แปลว่าเพศตรงข้าม   ปัตนิ  ก็แปลว่าเพศตรงข้าม  ทาสี (ในดวงชะตาชาย) ก็แปลว่าเพศตรงข้าม   หรือทาสา (ในดวงชะตาหญิง)  ก็หมายถึงเพศตรงข้ามเหมือนกัน   เวลาเจ้าของดวงชะตาจะแต่งงานก็เลือกเอาที่มันดีที่สุด  ในรายที่ปัตนิในดวงชะตาไม่ดี   ก็ไปเลือกแต่งกับมัชฌิมา  หรือแต่งกับทาสา – ทาสีไม่ได้หรือ?  ตามที่ผู้เรียบเรียงคลุกคลีอยู่กับเลข ๗ ตัว ๙ ฐานมากว่า ๒๐ ปี  พอที่จะจับกฎเกณฑ์ได้ว่า   ถ้าดวงชะตาใดปัตนิในดวงเดิมไม่ดีแล้วแก้ไขลำบาก  พูดง่าย ๆ ว่าเจ้าของดวงชะตาจะต้องรับเวรกรรมเรื่องนี้ก่อน   คือต้องแต่งงานตรงปัตนิก่อน   เลิกกันแล้วหย่ากัน  แล้วจะไปแต่งกับ “มัชฌิมา”   หรือแต่งกับทาสา – ทาสี   ภายหลังได้ไม่มีปัญหา  หรือดวงชะตาคนที่จะได้แต่งงานกับคนที่เป็นหม้ายมาแล้ว    หรือคนที่อายุแก่กว่าตัวเองหลายปี    ดวงเช่นนี้จะแต่งกับปัตนิ   แต่งกับมัชฌิมา   หรือจะแต่งกับทาสา – ทาสี  ได้เลย
                             พื้นของดวงชะตามนุษย์นี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้  อย่าว่าแต่เรื่องปัตนิ (คู่ครอง) เลย  ทุกเรื่อง(๓๕ เรื่อง) ในดวงชะตา  ดีหรือเลวเจ้าของดวงชะตาจะต้องรับกรรมด้วยกันทุกคน  จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมเก่า    เหมือนกับเราเป็นหนี้เขามาก่อน  มันก็จะต้องใช้หนี้เป็นของธรรมดา  ใช้หนี้เขาไป   ทำดีไป   อย่าพยายามก่อหนี้เพิ่ม   หนี้เก่าก็จะหมดไป  ความดีที่ทำใหม่จะส่งผลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเอง
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.