ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
พุดตานกถา
คนเราไม่ได้มีค่าตรงเกิดที่ไหน แต่มีค่าตรงที่เกิดมาทำอะไรก่อนตาย
ทำเพื่อผู้อื่นจะมีค่า ทำเพื่อตนเองจะด้อยค่า
ซื่อสัตย์สุจริตมีค่า ทรยศคดโกงจะไร้ค่า
ชีวิตคือการทดสอบ โลกนี้คือห้องสอบ
จากเกิดจนตายคือเวลาที่ให้  
ขึ้นสู่ที่สูงได้ด้วยการก้าวขึ้น ลงสู่ที่ต่ำได้ด้วยการก้าวลง
อยากรู้ว่าอดีตทำอะไรไว้ ก็จงดูว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร
อยากรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ก็จงดูว่าปัจจุบันทำอะไรไว้
เข็มทิศที่ใช้นำทางชีวิตอยู่ในมือคุณนั่นเอง  


 

พุดตานกถา (1)

ในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ต้องลงทุน ต้องสละอย่างหนึ่ง       เพื่อจะได้อีกอย่างหนึ่ง
สละสิ่งของเพื่อให้ได้น้ำใจ สละผลประโยชน์เพื่อแลกความน่าเชื่อถือ
สละหยาดเหงื่อเพื่อให้ได้ผลงาน คิดเอาทุกอย่างจะเจอทางตัน
ยอมสละบางอย่างจะเจอทางรอด อาจเจอทางชนะ       สละความเห็นแก่ตัว
เพื่อให้ได้ใจบริสุทธิ์ สละขันธ์ห้า       เพื่อให้ได้พระนิพพาน
หอบพะรุงพะรัง ขึ้นไม่ถึงยอดเขา       บรรทุกหนักเรือจม
คนฉลาดรู้จักสละในกาลเทศะอันสมควร จะประสพผลสำเร็จในทุกวิถี


 

 พุดตานกถา (2) 

     ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็นคนอาภัพอับโชคที่สุด
ยินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็นคนโชคดีที่สุด
มัวเมาในสิ่งที่ตนได้ หลงใหลในสิ่งที่ตนมี คือการสร้างเรือนจำขังตัวเอง
เห็นโทษในสิ่งที่ตนได้ เห็นภัยในสิ่งที่ตนมี คือความอิสระในโลก

 

     ยอดเขาสูงไม่มีสำหรับขึ้นเท่านั้น แต่มีสำหรับตกด้วย
ยิ่งสูงมากยิ่งตกเจ็บ ยิ่งมีค่ายิ่งอันตราย
โอกาสแห่งความก้าวหน้า คือโอกาสแห่งการทำลายล้าง
โอกาสแห่งความเจริญ ก็คือโอกาสแห่งความเสื่อมนั่นเอง
พุทธครูผู้ประเสริฐย่อมแจ่มแจ้งในมายาทั้งปวง จึงไม่ตื่นเต้น           ไม่เศร้าสร้อย           ไม่ลิงโลด
ไม่หงอยเหงา           ไม่สมหวัง           ไม่ผิดหวัง ไม่ยินดี                 ไม่ยินร้าย               ไม่เฟื่องฟู
ไม่ตกดิ่ง                 ไม่โด่งดัง            ไม่อับแสง ไม่อิสระ                 ไม่จองจำ
ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้  

พุดตานกถา (3)

     ผู้ที่ชอบให้ย่อมเป็นเจ้าหนี้ ผู้ที่ชอบขอย่อมเป็นลูกหนี้
ผู้ที่เอื้อเฟื้อคือผู้มั่งมี ผู้ที่ตระหนี่คือผู้ยากจน
     การให้ทุกอย่างคือการได้ทุกอย่าง การหวงแหนทุกอย่างคือการสูญเสียทุกอย่าง
ของที่เก็บเอาไว้ยังไม่เป็นของเรา ของที่ให้ออกไปจึงเป็นของเราแท้จริง
คนชั้นต่ำดีใจที่ได้เอาเปรียบ คนชั้นสูงเบิกบานเมื่อได้เสียเปรียบ
ความรักแท้ไม่บังเกิดจากการยึดครอง ความเห็นแก่ตัวไม่สร้างความยั่งยืนให้มิตรภาพ
จิตที่โหยหิวกระหาย จะทำลายความผูกพันทางใจของมนุษย์
คนชอบเอาเปรียบไม่สามารถนั่งบนหัวใจคน ผู้ที่ยอมแพ้เพื่อให้คนอื่นสบายใจ
เสียเปรียบเพื่อให้คนอื่นเป็นสุข ผู้นั้นคือ “มหาบุรุษ”
“มหาบุรุษ”  แม้มิได้นั่งบนกองเงินกองทอง แต่  “มหาบุรุษ”  ย่อมนั่งอยู่บนหัวใจคน

  พุดตานกถา (4)

     เมื่อคิดครอบครอง ความปลอดโปร่งเบาสบายก็หายไป
เมื่อคิดยึดมั่นความอิสระเสรีทางจิตก็ตายไป เมื่อคิดหวงแหนความใจกว้าง   ใจใหญ่ก็หายไป
เมื่อคิดกักเก็บ   ความพลิกแพลงตามสถานการณ์ก็หายไป เมื่อได้อย่าง   ก็เสียไปอย่าง
เมื่อได้สิ่งสูงค่าหรือได้บุคคลที่หมายปอง ก็สูญเสียเสรีภาพของหัวใจ

พุดตานกถา (5)

     การมีวัตถุ เมื่อมีมากไม่รู้อะไรคือของจำเป็น
เพื่อนมาก     ก็ไม่รู้ใครคือมิตรแท้ ดาวเต็มฟ้า ไม่รู้ว่าดวงใดคือดาวเหนือ
ปรุงแต่งมากมาย       ไม่รู้อะไรคือจิต แสวงหามากมาย ไม่เจอตัวเอง
ในความไร้  จะเจอความจริง ในความสละ  จะเจอทางรอด
เมื่อใจหยุดนิ่ง  จะเกิดพลัง ความพอดีหาไม่ได้จากวัตถุข้าวของ
เมื่อรู้จักมักน้อย ความพอดีจะบังเกิดที่ใจตนเอง เมื่อมีชีวิตอยากสมาคมรวมกัน
เมื่อยามตายต่างคนต่างอยู่ อยู่กับตัวเองปัญญาจะผุด แสวงหาผู้อื่นปัญญาจะด้อย
รักคนอื่นมากมาย จะเจอเพียงความหงอยเหงาว้าเหว่ รักตนเองให้รีบประพฤติธรรม.

พุดตานกถา (6)

     ในความไร้จะมีความฝัน ในความมั่งมีจะห่วงกังวล
เมื่อเสียสละจะเจอความปลอดโปร่งว่างเบา การได้ของรักของหวงเพิ่มความโหยหิวกระหาย
เมื่อสละเสียซึ่งของรักของหวง จะปลอดโปร่งโล่งไปทั่วกายและจิ
เมื่อเกิดมา เกิดมากับความไร้ เมื่อตายไป ตายไปกับความไ
ฉะนั้น  ความไร้จึงเป็นความจริง ส่วนความมั่งมีความพรั่งพร้อมคือมายาภาพ
กินเข้ามาไม่ถ่ายออกจะอึดอัดกาย ได้เข้ามาไม่สละออกจะอึดอัดใ
ฉะนั้น  บัณฑิตทั้งหลายทั้งในอดีต ปัจจุบัน   อนาคต  
จึงสมาทานการให้ทานด้วยความเคารพไว้เหนือเศียรเกล้า  
คนสามัญเกิดเพื่อสะสม คนชั้นสูงเกิดมาเพื่อเสียสละ

พุดตานกถา (7)

     บุรุษผู้หนึ่งขวนขวายไปเรียนวิชาล่ามังกร เมื่อเรียนจบแต่ไม่มีมังกรจะให้ล่า
เรียนวิธีจับปลาในลำธารหน้าบ้าน ยังมีค่ากว่าวิชาล่ามังกร
     ฝูงชนทั้งหลายพยายามเรียนรู้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องตนเอง
เรียนรู้วิธีควบคุมจรวด แต่ไม่รู้วิธีความคุมใจตนเอง 
เรียนรู้วิถีการโคจรของดวงดาว แต่ไม่รู้วิถีเปลี่ยนแปรของอารมณ์ตัวเอง
เป็นผู้รอบรู้วิชาการชั้นสูงทุกชนิด แต่หาความสุขใจไม่ได้
เป็นผู้ฉลาดเฉลียวในสรรพวิชาการ แต่โง่แสนโง่ในเรื่องตัวเอง
สุนัขตัวหนึ่งเรียนรู้วิชาบิน งูตัวหนึ่งเรียนรู้วิชาเดิน
ยิ่งรู้ไปยิ่งไกลตัวเอง ไกลธรรมชาติของตัวเองมากขึ้น
คนไร้ค่าที่รอบรู้สารพัดมีมากมายในโลก รู้มากแต่ดับทุกข์ตัวเองไม่ได้
คือไร้ค่าหาความสุขใจไม่ได้ คือโง่เขลา

พุดตานกถา (8)

     การให้นั้นมีหลายอย่าง ให้สิ่งของ ให้การช่วยเหลือ ให้การชี้แนะ
ให้โอกาส ให้การยอมรับ ให้การต้อนรับ ให้ความเป็นใหญ่ ให้อำนาจ
ให้อิสระ ให้อภัย และให้ธรรมะ

             การให้ธรรมะ  ประเสริฐสุด เพราะเป็นการให้ความจริง ให้แสงสว่าง  ให้อมตะ ให้ความไม่ฉิบหายวายวอด ให้ความพ้นจากทุกข์ยากลำบากยากเข็ญทั้งปวง
             บุคคลทั้งหลายมีมีดอยู่ แต่กำลังเฉือนเนื้อตัวเอง   บุคคลทั้งหลายมีการกระทำอยู่ แต่กำลังกระทำให้ตัวเองเดือดร้อนการให้ธรรมะคือสอนวิธีใช้มีด ไม่ให้มาเฉือนเนื้อตัวเอง และสอนวิธีกระทำที่ไม่ให้ตัวเองเดือนร้อน 
             ฉะนั้น   การให้ธรรมะจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์อันไพบูลย์แก่ผู้รับ เป็นบุญกุศลและอานิสงค์บารมีที่ยิ่งใหญ่ของผู้ให้  ท่านทั้งหลายจงขวนขวายในการให้และรับธรรมะเถิด

พุดตานกถา (9)

     ที่เรียกร้องหามิตรภาพนั้น               เคยให้ความจริงใจแก่ใครบ้างหรือเปล่า
จิตที่ร้องขอเป็นจิตโหยหิว จิตที่เผื่อแผ่นั้นเอิบอิ่มเบ่งบาน        ต้องการสิ่งใดจงให้สิ่งนั้นไปก่อน
ให้ทุกอย่างย่อมได้ทุกอย่าง  ผู้คิดแคบขวนขวายในการเรียกร้อง  ผู้มองการไกลขวนขวายในการเผื่อแผ่
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า       ถ้าบุคคลทั้งหลายจะพึงรู้อานิสงค์ของท่าน         ดังที่พระองค์ทรงรู้แล้วไซร้ 
ถ้ายังไม่ได้ให้ทานก่อน  จะไม่ยอมกินเองใช้เองเลย
        นั่นแสดงว่า  พระพุทธองค์ทรงแจ่มแจ้งด้วยพระญานว่า   อานิสงค์ของการให้นั้นมีค่ามากมายมหาศาลเหลือเกิน

พุดตานกถา (10)

     เมื่อมีความรัก      ดวงจิตคนไม่หยุดอยู่เพียงแค่ความรัก   ยังมีความหวง ความห่วง     ความหลง     ความหึงตามมา
     ความรักไม่ได้เดินทางมาเดียวดาย  ยังทำลูกน้องที่วุ่นวายมาเป็นพรวน
ความสุขคือเหยื่อล่อให้คนจมปลักอยู่ในทุกข์อย่างถอนตัวไม่ขึ้น ไส้เดือนทำให้ปลายอมกินเบ็ด
ความรักให้ความสุขเล็กน้อยเพื่อล่อเหยื่อเอาไว้   ปุถุชนต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานมากมายหลายหลาก เพราะเสียดายความสุขอันมีปริมาณน้อยมิอาจตัดใจ
 คนโง่เขลาบางคนติดใจในความสุขเวลาได้เกาขี้กลาก   จนไม่ยอมขวนขวายที่จะรักษาให้ขี้กลากหาย  ยินยอมที่จะเดือดร้อนเพราะการเป็นขี้กลากไปตลอดชีวิต

พุดตานกถา (11)

     ศาสนาพุทธ  เป็นศาสนาเพื่อการรู้แจ้งความเป็นจริง       สัจจะแห่งธรรมอยู่ที่กายและใจของศาสนิกชนทุกคน    พระศาสดาเป็นเพียงผู้เปิดเผยแสดงความจริง    โดยมิต้องบังคับให้ใครเชื่อ    ผู้ที่ฝืนความจริงจะเป็นภัยอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมาลงโทษเพิ่ม     สัจจะธรรม  คือความจริงที่มีอยู่จริง   ตลอดเวลาทุกกาลสมัย     ใครบิดเบือนสัจจะธรรมจะเดือดร้อนเอง      ใครปกปิดสัจธรรมจะเศร้าหมองเอง     คำจริงแท้ย่อมเป็นอมตะที่คงอยู่คู่จักรวาล    ไม่มีใครลบล้างได้    ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวประกาศความจริง   จึงเป็นเอกอุดมบุรุษสูงส่งทุกกาลสมัย

พุดตานกถา (12)

     ถึงเรียนมาจากคัมภีร์   ก็ต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นในใจตนเอง   ถึงฟังมาจากครูบาอาจารย์ก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้ให้เข้าถึง   ผู้อื่นสามารถให้วิธีการ    แต่ไม่สามารถให้ประสพการ  ผู้อื่นสามารถให้ความรู้แต่ไม่สามารถให้ความชำนาญ    ผู้อื่นสามารถให้ความจำ   แต่ไม่สามารถให้ความแตกฉาน    ในคัมภีร์มีเพียงชื่อ     ส่วนตัวจริงของจริงต้องเจอที่หัวใจคน     เมื่อผู้ปฏิบัติที่แท้จริงแสดงธรรมออกมา  แม้จะกล่าวด้วยภาษาที่เหน่อแสนเหน่อ    แต่ก็ยังเป็นที่น่าฟังกว่าผู้ที่ท่องจำมาพูด     นักเทศน์ชั้นต้นคือนักท่องจำ   นักเทศน์ชั้นสูงคือนักปฏิบัติ
 

พุดตานกถา (13)

     หนีมวลชนหนีไม่ได้ทั้งชีวิต    หลีกเร้นไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งตัวเอง     สัจธรรมต้องให้มวลชนสอน     กิเลสของเราและกิเลสคนอื่นคือแบบฝึกหัด   ทางธรรม ฆ่าเสือต้องเจอเสือ   ฆ่ากิเลสต้องเจอกิเลส  การบรรลุธรรมไม่ได้บรรลุที่ต้นไม้ใบหญ้า     แต่บรรลุที่ใจซึ่งเดิมทีเต็มไปด้วยกิเลส     คนดีเคยชั่วมาก่อน     พระอรหันต์ก็มาจากปุถุชน     แสวงหาความหลุดพ้น     ต้องแสวงหาที่ใจตนเอง     อย่าคิดย่อท้อต่อการสู้กิเลสในทุกที่     จะหนีไปไหนก็เอาใจที่มีกิเลสไปด้วย

 

อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่ 
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.