ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เรื่องอายุยืนนี้ ผู้ค้นคว้าเคยทดลองนำเอามหาทักษามาจับดูค่อนข้างจะได้ผลเหมือนกันคือ
เครื่องหมายที่ควรจำ

 

รั้วป้องกันเคราะห์   เกราะป้องกันตัว

 

รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภยศ สรรเสริญ สุขขึ้นอยู่กับเวลาดี


เมื่อเงาของโลกบังดวงจันทร์เสียแล้ว อิทธิพลของดาวจันทร์ย่อมลางเลือน
คุณประโยชน์แห่งวาร
เป็นข้อห้ามประจำวัน ที่ท่านต้องถือเป็นสำคัญจะละเลยเสียไม่ได้ มีประโยชน์ในการสังเกตุบุคคลโดยทั่วไปที่มาติดต่อกับท่านเป็นประจำวัน เป็นรายวัน ตลอดสัปดาห์ของทุก ๆ เดือนตลอดปี เพื่อให้รู้ว่าบุคคลที่มาติดต่อกับท่านในวันนั้น เวลานั้น มาดีหรือมาร้าย สำหรับเวลาปฐมกรรมที่เขียนเป็นกฎนี้เป็นเวลาไม่ดีทั้งสิ้น
วิธีดูให้ท่านถือ วาร – ประจำเดือน หรือวันเกิดของท่านเป็นเครื่องวัด ในที่นี้จะเขียนทั้งวันเกิด และวาร – ประจำเดือนลงไปพร้อมกับเวลาเลยทีเดียวเพื่อป้องกันความยุ่งยาก ดังเช่น
ท่านเกิดวันอาทิตย์ หรือวันที่คนมาติดต่อในวันอาทิตย์
เช้าเวลา ๐๗.๑๓ - ๐๙.๐๐ น.
กลางคืน เวลา ๒๒.๓๑ - ๒๔.๐๐ น.
ท่านเกิดวันจันทร์ หรือวันที่คนมาติดต่อในวันจันทร์
กลางวันเวลา ๑๒.๐๑ - ๑๓.๓๐ น.
กลางคืนเวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.
ท่านเกิดวันอังคาร หรือวันที่คนมาติดต่อในวันอังคาร
กลางวันเวลา ๑๒.๐๑ - ๑๓.๓๐ น.
กลางคืนเวลา ๐๒.๓๐ - ๐๓.๐๐ น.
ท่านเกิดวันพุธ หรือวันที่คนมาติดต่อในวันพุธ
กลางวันเวลา ๑๒.๐๑ - ๑๓.๓๐ น.
กลางคืนเวลา ๐๒.๓๐ - ๐๓.๐๐ น.
ท่านเกิดวันพฤหัสบดี หรือวันที่คนมาติดต่อในวันพฤหัสบดี
กลางวันเวลา ๑๕.๐๑ - ๑๖.๓๐ น.
กลางคืนเวลา ๐๒.๓๐ - ๐๓.๐๐ น.
ท่านเกิดวันศุกร์ หรือวันที่คนมาติดต่อในวันศุกร์
กลางวันเวลา ๑๕.๐๑ - ๑๖.๓๐ น.
กลางคืนเวลา ๒๔.๐๐ - ๐๑.๓๐ น.
ท่านเกิดวันเสาร์ หรือวันที่คนมาติดต่อในวันเสาร์
กลางวันเวลา ๑๓.๓๑ - ๑๕.๐๐ น.
กลางคืนเวลา ๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
หลักการคำนวณกาลโยคประจำปี
วันธงชัย ถ้าต้องการหาวันธงชัยปีใด ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๑๐ คูณ เอา ๓ บวก ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้
 เอา ๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันธงชัย
 เอา ๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นยามธงชัย
 เอา ๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถีธงชัย

วันอธิบดี ถ้าต้องการหาวันอธิบดีปีใด ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๔๙๘ หาร เหลือเศษตั้งเป็นเกณฑ์ไว้
 เอา ๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันอธิบดี
 เอา ๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นยามอธิบดี
 เอา ๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถีอธิบดี

วันอุบาทว์ ถ้าต้องการหาวันอุบาทว์ปีใด ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๑๐ คูณ เอา ๒ บวก ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้
 เอา ๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันอุบาทว์
 เอา ๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นยามอุบาทว์
 เอา ๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถีอุบาทว์
วันโลกาวินาศ ถ้าต้องการหาวันโลกาวินาศปีใด ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๑๑๒๐ บวก ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้
 เอา ๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันโลกาวินาศ
 เอา ๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นยามโลกาวินาศ
 เอา ๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถีโลกาวินาศ

 
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.