ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
วันอาทิตย์
ท่านให้ปลูกขิง
วันจันทร์ ท่านให้ปลูกต้นไม้ที่เอาลำต้นและใบ
วันอังคาร ท่านให้ปลูกแมงลัก
วันพุธ ท่านให้ปลูกไม้ดอก
วันพฤหัสบดี ท่านให้ปลูกฟักแฟง แตงล้าน
วันศุกร์ ท่านให้ปลูกไม้อันมีผล
วันเสาร์ ท่านให้ปลูกไม้อันมีคุณ
ปลูกตอนเช้าเอาลูก ปลูกตอนสายเอาลำ ปลูกตอนบ่ายเอาใบ ปลูกตอนเย็นเอารากเอาหัว
สีแต่งกายประจำวัน
วันอาทิตย์ สีแดง, แดงเลือดหมู
วันจันทร์ สีขาว, ขาวนวล
วันอังคาร สีชมพู ม่วง คราม
วันพุธ สีเขียว สีเขียวใบไม้ สีแสด สีเหลือง
วันพฤหัสบดี สีเหลืองไพร สีเขียว
วันศุกร์ สีเมฆหมอก สีฟ้า
วันเสาร์ สีดำ ม่วงแก่ กรมท่า
ตัวเลขและสีประจำดาวพระเคราะห์
ดาวอาทิตย์ (๑) สีแดง แดงเพลิง แดงชาด แดงอิฐ แดงทับทิม
ดาวจันทร์ (๒) สีเหลืองอ่อน ขาว ครีม นวล ดอกบวบ มะนาว กระดังงา
ดาวอังคาร (๓) สีชมพู เลือดนก กุหลาบ กลีบบัว ปูน
ดาวพุธ (๔) สีเขียว มรกต ตองอ่อน โศก ฝรั่งดอง
ดาวพฤหัสบดี (๕) สีเหลืองแก่ แสด ส้ม หมากสุก จำปา ไพล ขมิ้น
ดาวศุกร์ (๖) สีฟ้า น้ำเงิน กรมท่า คราม น้ำทะเล
ดาวเสาร์ (๗) สีดำ ม่วง ดอกตะแบก ดอกรัก เม็ดมะปราง เปลือกมังคุด
ดาวราหู (๘) สีเทา ควันบุหรี่ ตะกั่วตัด นกพิราบ
แก้ว ๙ ประการกับวันเกิด
วันอาทิตย์
โกเมน เพทาย
วันจันทร์ มุกดา เพชร
วันอังคาร บุษราคัม
วันพุธ มรกต หยก
วันพฤหัสบดี ไพฑูรย์
วันศุกร์ มุกดา เพชร
วันเสาร์ นิล ทับทิม
แก้ว ๙ ประการกับเดือนเกิด
เดือน ๑ (อ้าย)
โกเมน
เดือน ๒ (ยี่) มุกดา
เดือน ๓ บุษราคัม
เดือน ๔ เพทาย
เดือน ๕ มรกต
เดือน ๖ เพชร
เดือน ๗ นิล
เดือน ๘ มรกต
เดือน ๙ โกเมน
เดือน ๑๐ ไพฑูรย์
เดือน ๑๑ ไพฑูรย์ หยก
เดือน ๑๒ มุกดา
แก้ว ๙ ประการกับปีเกิด
ปีชวด
โกเมน ปีฉล มุกดา
ปีขาล เพทาย ปีเถาะ ไพฑูรย์ มรกต
ปีมะโรง ไพฑูรย์ ปีมะเส็ง เพชร ไข่มุก
ปีมะเมีย นิล ปีมะแม มุกดา
ปีวอก บุษราคัม ปีระกา โกเมน
ปีจอ มรกต หยก ปีกุน ไพฑูรย์
วันที่เป็นคู่มิตรกัน
วันอาทิตย์ (๑) เป็นมิตรกับ วันพฤหัสบดี (๕)
วันจันทร์ (๒) เป็นมิตรกับ วันพุธ (กลางวัน) (๔)
วันอังคาร (๓) เป็นมิตรกับ วันศุกร์ (๖)
วันเสาร์ (๗) เป็นมิตรกับ วันพุธ (กลางคืน) (๘)
วันที่เป็นคู่ธาตุกัน
วันอาทิตย์ (๑) เป็นคู่ธาตุไฟกับ วันเสาร์ (๗)
วันจันทร์ (๒) เป็นคู่ธาตุไฟกับ วันพฤหัสบดี (๕)
วันอังคาร (๓) เป็นคู่ธาตุไฟกับ วันพุธ (กลางคืน) (๘)
วันพุธ (กลางวัน) (๔) เป็นคู่ธาตุไฟกับ วันศุกร์ (๖)
วันที่เป็นคู่สมพลกัน
วันอาทิตย์ (๑) เป็นคู่สมพลกับ วันศุกร์ (๖)
วันจันทร์ (๒) เป็นคู่สมพลกับ วันพุธ (กลางคืน) (๘)
วันอังคาร (๓) เป็นคู่สมพลกับ วันพฤหัสบดี (๕)
วันพุธ (กลางวัน) (๔) เป็นคู่สมพลกับ วันเสาร์ (๗)
วันที่เป็นคู่ศัตรูกัน
วันอาทิตย์ (๑) เป็นคู่ศัตรูกับ วันอังคาร (๓)
วันจันทร์ (๒) เป็นคู่ศัตรูกับ วันพฤหัสบดี (๕)
วันพุธ (กลางวัน) (๔) เป็นคู่ศัตรูกับ วันพุธ (กลางคืน) (๘)
วันศุกร์ (๖) เป็นคู่ศัตรูกับ วันเสาร์ (๗)
เดือนที่เป็นมิตรกัน
เดือน ๑ (อ้าย) เป็นมิตรกับ เดือน ๒ (ยี่)
เดือน ๓ เป็นมิตรกับ เดือน ๕
เดือน ๔ เป็นมิตรกับ เดือน ๘
เดือน ๖ เป็นมิตรกับ เดือน ๑๒
เดือน ๗ เป็นมิตรกับ เดือน ๙
เดือน ๑๐ เป็นมิตรกับ เดือน ๑๑
เดือนที่เป็นศัตรูกัน
เดือน ๑ (อ้าย) เป็นศัตรูกับ เดือน ๖
เดือน ๒ (ยี่) เป็นศัตรูกับ เดือน ๗
เดือน ๓ เป็นศัตรูกับ เดือน ๘
เดือน ๔ เป็นศัตรูกับ เดือน ๑๐
เดือน ๕ เป็นศัตรูกับ เดือน ๑๑
เดือน ๙ เป็นศัตรูกับ เดือน ๑๒

สมพงษ์ปีเกิด (ชาติของนักษัตร)
การดูสมพงษ์ปีเกิด โบราณาจารย์นิยมเอาสัญลักษณ์ของชาตินักษัตรประจำปีเกิดของชายและหญิง มาเทียบเคียงเข้าด้วยกัน จากสัญลักษณ์ต่อไปนี้ :
ปีชวด - ปีมะโรง เทวดาผู้ชาย ปีมะเมีย - ปีมะแม เทวดาผู้หญิง
ปีฉลู - ปีมะเส็ง มนุษย์ผู้ชาย ปีเถาะ - ปีกุน มนุษย์ผู้หญิง
ปีวอก - ปีระกา ผีเสื้อผู้ชาย ปีขาล - ปีจอ ผีเสื้อผู้หญิง
เทวดาผู้ชายกับเทวดาผู้ชาย อยู่ด้วยกันดีเมื่อตอนต้น ครั้นตอนปลายจะเกิดปากเสียงกัน
เทวดาผู้ชาย กับเทวดาผู้หญิง อยู่ด้วยกันดีนัก จะเกิดบุตรเป็นที่รักแล
เทวดาผู้ชาย กับมนุษย์ผู้ชาย อยู่ด้วยกันมิค่อยดี จะมีการหึงหวงในกันและกัน
เทวดาผู้ชาย กับมนุษย์ผู้หญิง อยู่ด้วยกันจะเกิดบุตรด้วยกันคนหนึ่ง จะเกิดทะเลาะวิวาทกัน แล้วจะพลัดพรากจากกัน ต่อไปเมื่อหน้าจึงจะกลับมาพบกันอีก เหมือนดังพระรามกับนางสีดาฉะนั้น
เทวดาผู้ชาย กับผีเสื้อผู้ชาย อยู่ด้วยกันไม่ค่อยจะมีความสุข มักเกิดการขัดใจกัน และทะเลาะวิวาทกัน
เทวดาผู้ชาย กับผีเสื้อผู้หญิง อยู่ด้วยกันพอปานกลาง จะเกิดบุตรด้วยกัน แต่มักชิงดีชิงเด่นกัน จึงทำให้ทะเลาะวิวาทกัน
เทวดาผู้หญิง กับเทวดาผู้หญิง อยู่ด้วยกันเพียงมัธยมปานกลาง ความคิดเห็นไม่ใคร่ลงกัน ขัดใจกันเสมอ
เทวดาผู้หญิง กับมนุษย์ผู้ชาย อยู่ด้วยกันดีนัก จะมีความสุขสบายตลอดไป
เทวดาผู้หญิง กับมนุษย์ผู้หญิง อยู่ด้วยกันไม่ตลอดรอดฝั่ง จะมีการหย่าร้างในกลางคัน เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่รักกันด้วยความจริงใจ
เทวดาผู้หญิง กับผีเสื้อผู้ชาย อยู่ด้วยกันมิใคร่จะดี เพราะต่างมีรสนิยมไม่ค่อยจะตรงกัน
เทวดาผู้หญิง กับผีเสื้อผู้หญิง อยู่ด้วยกันมิใคร่จะดี มักทะเลาะวิวาทกันเสมอด้วยเรื่องการหึงหวงกัน
มนุษย์ผู้ชาย กับมนุษย์ผู้ชาย อยู่ด้วยกันเพียงแค่มัธยมปานกลาง มักจะทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอ
มนุษย์ผู้ชาย กับมนุษย์ผู้หญิง อยู่ด้วยกันนั้นประเสริฐนัก เป็นมหาอุดมมงคล จะมีอายุยืนยาว จะเกิดลาภผลต่างๆ และจะมีบุตรด้วยกัน
มนุษย์ผู้ชาย กับผีเสื้อผู้ชาย อยู่ด้วยกันมิค่อยจะดี มักทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกันอยู่เสมอ ทำให้ไม่มีความสุขเท่าที่ควร
มนุษย์ผู้ชาย กับผีเสื้อผู้หญิง อยู่ด้วยกันนั้นเมื่อตอนต้นมือจะเกิดความรักใคร่กันดี แต่ภายหลังจะพลัดพรากจากกัน เหมือนดังพระรถกับนางเมรีฉะนั้น
มนุษย์ผู้หญิง กับมนุษย์ผู้หญิง อยู่ด้วยกันไม่ใคร่จะมีความสุข จะรักกันแต่เมื่อแรก ครั้นภายหลังจะมีการทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องหึงหวงกันแล
มนุษย์ผู้หญิง กับผีเสื้อผู้ชาย อยู่ด้วยกันตอนต้นมือจะเกิดบุตร ครั้นภายหลังจะต้องพลัดพรากจากกัน เหมือนเช่นท้าวกุมภัณฑ์ยักษ์ และนางเกษสุมณฑาฉะนั้น
มนุษย์ผู้หญิง กับผีเสื้อผู้หญิง อยู่ด้วยกันมิสู้จะดี ตอนต้นนั้นจักมีความเข้าอกเข้าใจกันดี มีความสุข แต่เมื่อตอนปลายจะต้องพลัดพรากจากกัน
ผีเสื้อผู้ชาย กับผีเสื้อผู้ชาย อยู่ด้วยกันนั้นดี อยู่กินเสมอดังมิตรสหายผู้เป็นที่รัก ทำให้ฐานะดีขึ้นเรื่อย ๆ
ผีเสื้อผู้หญิง กับผีเสื้อผู้หญิง อยู่ด้วยกันนั้นดี อยู่กินเสมอดังมิตรสหายผู้เป็นที่รัก ทำให้ฐานะดีขึ้นเรื่อย ๆ
ผีเสื้อผู้ชาย กับผีเสื้อผู้หญิง อยู่ด้วยกันจะเกิดบุตรเป็นที่รักด้วยกัน ภายหลังจะมีการทะเลาะวิวาทกันบ้าง
หมายเหตุ: การดูเรื่องสมพงษ์วันเกิด เดือนเกิด และปีเกิดนี้ พึงยึดเอาปีเกิดเป็นหลักสำคัญลำดับแรก วันเกิดรองลงมา และเดือนเกิดเป็นส่วนประกอบอีกชั้นหนึ่ง หากดีทั้งสามประการจัดดีมาก ดีสองประการจัดว่าดีพอใช้ ดีเพียงหนึ่งประการจัดว่าไม่สู้ดี เสียทั้งสามประการจัดว่าไม่ดีเลย ไม่ควรตกลงใจแต่งงานกันจะเสียหายมาก ส่วนเกณฑ์สมพงษ์กันในระดับกลางๆ ให้แต่งงานกันได้
สมพงศ์ธาตุของปีเกิด
ให้ดูปีกำเนิดของชาย - หญิง
ปีชวด - ปีกุน ธาตุน้ำ ปีฉลู - ปีจอ ธาตุดิน
ปีขาล - ปีเถาะ ธาตุไม้ ปีมะโรง - ปีมะแม ธาตุทอง
ปีมะเส็ง - ปีมะเมีย ธาตุไฟ ปีวอก - ปีระกา ธาตุเหล็ก
ผู้ชายธาตุน้ำ กับผู้หญิงธาตุน้ำ อยู่ด้วยกันจะมีความสุขเย็นใจ
ผู้ชายธาตุน้ำ กับผู้หญิงธาตุดิน อยู่ด้วยกันจะรักใคร่กันมาก
ผู้ชายธาตุน้ำ กับผู้หญิงธาตุไฟ อยู่ด้วยกันจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน เงินทอง
ผู้ชายธาตุน้ำ กับผู้หญิงธาตุไม้ อยู่ด้วยกันท่านว่าดี แต่มักเกิดการหึงหวงกัน
ผู้ชายธาตุน้ำ กับผู้หญิงธาตุเหล็ก อยู่ด้วยกันท่านว่าดีนัก จะมียศถาบรรดาศักดิ์
ผู้ชายธาตุดิน กับผู้หญิงธาตุดิน อยู่ด้วยกันท่านว่าดีนัก จะเกิดบุตรด้วยกัน และมีอายุยืนนาน
ผู้ชายธาตุดิน กับผู้หญิงธาตุน้ำ อยู่ด้วยกันเมื่อครบหนึ่งปีแล้วจึงจะดี จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู
ผู้ชายธาตุดิน กับผู้หญิงธาตุไฟ อยู่ด้วยกันจะดีต่อเมื่อตอนบั้นปลายชีวิต มีทรัพย์มาก
ผู้ชายธาตุดิน กับผู้หญิงธาตุไม้ อยู่ด้วยกันรักใคร่ดี แต่ภายหลังมักพลัดพรากกัน
ผู้ชายธาตุดิน กับผู้หญิงธาตุเหล็ก อยู่ด้วยกันดี จะเกิดบุตรด้วยกันหลายคน
ผู้ชายธาตุไม้ กับผู้หญิงธาตุไม้ อยู่ด้วยกันมิดี จะไม่เกิดลาภผลสิ่งใดเลย
ผู้ชายธาตุไม้ กับผู้หญิงธาตุน้ำ อยู่ด้วยกันดีนัก มีความสุข มีทรัพย์มาก แต่ว่าจะเลี้ยงลูกยากแล
ผู้ชายธาตุไม้ กับผู้หญิงธาตุดิน อยู่ด้วยกันจะมีความรักใคร่กลมเกลียวกันดี แต่ต้องพลัดพรากจากกัน
ผู้ชายธาตุไม้ กับผู้หญิงธาตุไฟ อยู่ด้วยกันดี จะเกิดบุตรชายก่อน แต่มักเป็นกำพร้าแล
ผู้ชายธาตุไม้ กับผู้หญิงธาตุเหล็ก อยู่ด้วยกันมิสู้ดี จะอยู่กินด้วยกันไม่ยืดแล
ผู้ชายธาตุไฟ กับผู้หญิงธาตุไฟ อยู่ด้วยกันมิสู้ดี จะวิวาททำร้ายกัน
ผู้ชายธาตุไฟ กับผู้หญิงธาตุน้ำ อยู่ด้วยกันตอนต้นมิสู้ดี ภายหลังจึงดี อายุยืน แต่จะเกิดปากเสียงกันแล
ผู้ชายธาตุไฟ กับผู้หญิงธาตุดิน อยู่ด้วยกันได้ไม่นาน จะต้องพลัดพรากจากกัน
ผู้ชายธาตุไฟ กับผู้หญิงธาตุไม้ อยู่ด้วยกันมิสู้ดี มักจะเกิดการทะเลาะวิวาทเป็นปากเสียงกัน
ผู้ชายธาตุไฟ กับผู้หญิงธาตุเหล็ก อยู่ด้วยกันมิสู้ดี ท่านว่าจะหาทรัพย์ได้ยาก
ผู้ชายธาตุเหล็กกับผู้หญิงธาตุเหล็ก อยู่ด้วยกันดีนัก มีความสุขทุกประการ
ผู้ชายธาตุเหล็ก กับผู้หญิงธาตุน้ำ อยู่ด้วยกันดีนัก มีความสุข ความเจริญทุกประการ
ผู้ชายธาตุเหล็ก กับผู้หญิงธาตุดิน อยู่ด้วยกันดีนัก จะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองทุกประการ
ผู้ชายธาตุเหล็ก กับผู้หญิงธาตุไม้ อยู่ด้วยกันนั้นดี มียศศักดิ์ ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่
ผู้ชายธาตุเหล็ก กับผู้หญิงธาตุไฟ อยู่ด้วยกันมิดี มักจะเกิดการทะเลาะวิวาท
ส่วนธาตุทองนั้น ท่านว่า จะไปผสมกับธาตุอะไรก็ได้ทั้งนั้นแล
หมายเหตุ: สมพงศ์ธาตุนี้สามารถนำไปใช้ประกอบกันเข้ากับชาตินักษัตรในการดูสมพงศ์ปีเกิดได้ แต่ขอให้ถือเป็นเพียงส่วนเพิ่มเติม หรือลดทอนเท่านั้นทิศราหูจร
ราหูจรประจำทิศทั้ง ๘ กำหนดเวลาทิศละ ๓ ชั่วโมง จึงจรไปทิศอื่น จะทำการมงคลใด ๆ หรือการยาตราทัพก็ดี เดินทางไปแสวงโชคลาภก็ดี ห้ามหันหน้าไปต้องทิศราหูจร ให้หันหลังให้ทิศราหูจร จะประสพโชคดี ถ้าหันหน้าไปทางทิศราหูจร จะประสพโชคร้าย
อีกประการหนึ่งห้ามไม่ให้ย้อนเกล็ดนาค ในตำราพิชัยสงคราม การยาตราทัพเคลื่อนพล ประกอบพิธีการมงคล เล่นการพนัน ห้ามหันหน้าไปทางทิศย้อนเกล็ดนาค จะเกิดความอัปราชัยพ่ายแพ้ ตำรานี้เป็นตำราเก่าแก่ที่โบราณาจารย์เชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เมื่อยาตราทัพ ทำการมงคลใดก็ดี ห้ามไม่ให้นั่ง ยืน เดิน ย้อนเกล็ดนาค วันหนึ่ง ๆ นาคหันหัวไปทางทิศหนึ่ง และเอาหางไปทางทิศหนึ่ง วันนี้นาคเอาหัวไปทางทิศใดพึงนั่ง ยืน เดินทางทิศหัวนาคอยู่ แล้วหันหน้าไปทางทิศหางนาค อย่างนี้จึงเรียกว่าไม่ย้อนเกล็ดนาค ตำราพิชัยสงครามท่านกำหนดนาคสถิตย์ประจำวันไว้ ดังนี้ :วิธีจับยามให้นับเริ่มแต่อาทิตย์ (ทุกขัง) ก่อน ด้วยดิถีขึ้นแรมเป็นสำคัญ เดือนข้างขึ้นให้นับอาทิตย์ไปหาจันทร์ (อนิจจัง) โดยเวียนขวานับไปจนถึงขึ้นค่ำของวันนั้น กาหมายไว้ แล้วนับเริ่มต้นที่กานั้น นับยามอัฏฐกาลเริ่มต้นของวันนั้น เวียนขวานับไปจนถึงยามเวลาผู้ที่มาถาม เมื่อยามตกเลขใด เลขตัวนั้นเป็นตัวทาย

ถ้าข้างแรมให้นับเริ่มต้นแต่อาทิตย์ (ทุกขัง) ไปหาอังคาร (อนัตตา) เวียนซ้ายนับไปจนถึงแรมค่ำของวันนั้น กาหมายไว้ แล้วนับเริ่มต้นที่กานั้น นับยามอัฏฐกาลเริ่มต้นของวันนั้น เวียนซ้ายไปจนถึงยามเวลาผู้ที่มาถาม เมื่อยามตากเลขใด เลขตัวนั้นเป็นตัวทาย (ข้างขึ้นเวียนขวา ข้างแรมเวียนซ้าย จำให้ขึ้นใจ) 
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.