ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม

ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์ (วัดสุวรรณคีรี)

 

อ.เจษฎา    คำไหล     
อบรมวิชาเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ 
วันอาทิตย์   และวันอังคาร    เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
 

โทร:     0-2540-4259 – 60      
มือถือ:   081-920-4526
 

 

พระอาจารย์เอกลักษณ์  ปฺญญาคโม     
อบรมวิชาเลข 7 ตัว 9 ฐาน (ชั้นสูง) 
วันจันทร์  เวลา 13.00 น. – 15.30 น.
 

มือถือ:   081-917-6421
 

 

อ.พลอยเพ็ญ   คำไหล  (อ.แป้ง)   
อบรมวิชาฮวงจุ้ยยุคใหม่
วันอังคาร  และวันเสาร์    เวลา 13.00 น. – 15.30 น.
 

โทร:     0-2540-4259 – 60      
มือถือ:  089-877-8716
 

 

อ.พชร  กุศล  (อ.เพชร)    
อบรมวิชาโหราศาสตร์ไทย (เบื้องต้น) และ (ภาคพยากรณ์) 
วันพุธ  และวันอาทิตย์  เวลา 13.00 น. – 15.30 น.

โทร:     0-2964-0140      
มือถือ:  081-382-1929
 

  อ.ธันยาการย์  ธรากร (อ.ธันย่า)   
อบรมวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ (โหรทายหนู) – กาลโยคเชียงแสน 
- ลายเซ็นต์ – บัตรประชาชน 
วันพุธ และวันเสาร์  เวลา 09.30 น. – 12.00 น.

มือถือ:    083-544-3326
 
 

อ.พิศิษฐ  จิรวาณิชไพศาล   
อบรมวิชาหัตถศาสตร์ (ลายมือ) และ ดวงนโปเลียน (ดวงฝรั่งเศส)  
วันอาทิตย์    เวลา 13.00 น. – 15.30 น.
 

มือถือ:   089-538-7675
 

 

อ.ธนภณ  ทองแฉ่ง 
อบรมวิชาพิธีกรรมโบราณ  เวลา 09.30 - 12.00 น.                      


โทร:      0-2803-0319   
มือถือ:   089-898-8979,   082-779-0847

 

อ.ชนินทร์  ไชยกุล 
อบรมวิชาหัตถศาสตร์ (ลายมือ) ชั้นต้น และภาคพยากรณ์ (ตำราโหรฌาณศิลป์)
วันพฤหัสบดี    เวลา 09.30 น. – 15.30 น.
 

มือถือ:   088-303-9615
 

  อ.กมลธร  บุญเลี้ยง  (อ.ต่าย)
อบรมวิชาหัตถศาสตร์ (ลายมือ) ชั้นต้น  และภาคพยากรณ์ (ตำราโหรฌาณศิลป์)
วันพฤหัสบดี    เวลา 09.30 น. – 15.30 น.

โทร:      035-611-830   
มือถือ:   081-991-4468
 
 

อ.อนันต์  ทินกร ณ อยุธยา  (อ.ป๋อง)
อบรมวิชาหัตถศาสตร์ (ลายมือ)   

วันจันทร์  และวันอาทิตย์  เวลา 09.30 - 12.00 น.         


มือถือ:   081-841-5357 

 

อ.ศรีสุรีย์  ผุ่นทิพย์                                                 

อบรมวิชาเลข 7 ตัว 9 ฐาน (ทักษามหาภูติ)

วันอังคาร และอาทิตย์

13.00 - 15.30 น.                                                       

ที่อยู่  โทร:     

มือถือ:   084-217-8822

 

อ.ณนัทธ์  วรรณกิจ (อ.มายิก ยิปซี) 
อบรมวิชาเลข 7 ตัว  ดาวเหิน เรฟโวลูชั่น
วันจันทร์  เวลา 09.30 – 12.00 น.

และอบรมไพ่่ยิปซี กลับหัว เข้าทักษากาลโยค  

วันจันทร์   เวลา 13.00 น. – 15.30 น.
ที่อยู่  

โทร:     
มือถือ:  084-161-6655 

 

อ.ธวิน  สมสมัย  (อ.วิน) 
อบรมวิชาเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ (อบรมแทนอ.เจษฎา คำไหล) 
วันอังคาร  และวันอาทิตย์   เวลา  09.30 – 12.00 น.
 

โทร:     0-2397-1322  
มือถือ:  089-457-2522
 

 

อ.ทวิณัฐ  คำพันธ์  (อ.หนึ่ง)                               

อบรมวิชาโหงวเฮ้ง
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. – 15.30 น.

และวันเสาร์  เวลา 13.00 น. – 15.30 น.

 

มือถือ:   084-651-6436
 

  อ.สิริชัย  สุวรรณประภา (อ.ตั้ม)
อบรมวิชาไพ่ทาโร่ท์  และไพ่คัมภีร์มหาเทพ
วันศุกร์   เวลา 09.30 น. – 12.00 น.  และ  เวลา 13.00 น. – 15.30 น.

มือถือ:   086-572-7292,   089-963-8635
 
 

 อ.ชัชวาลย์  สุวรรณเสวี  (อ.ต้น เทพประทาน)

อบรมวิชาไพ่คัมภีร์พรหมลิขิตกรรม

วันอังคาร  เวลา 09.30 - 12.00 น

ที่อยู่

มือถือ:  085-890-1915

 

 

 

 

อ.วรณัน  ปิ่่นประไพพงศ์  
อบรมวิชาดวงนโปเลียน (ร่วมกับอ.พิสิฐ)
วันอาทิตย์   เวลา 13.00 น. –  15.30 น.
ที่อยู่   45/1857  หมู่ 7   แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ           

มือถือ:  089-918-6121
 

 

 อ.มโน  อึ้งคมเมธา (อ.ฮั่น)

อบรรมวิชา  ไพ่อี้จิง

วันศุกร์   เวลา  09.30 - 12.00 น.

ที่อยู่ 

มือถือ:  084-661-5042,  086-567-8254

 

 

 

 

อ.บรรจงศักดิ์  ราฏร์นิยม 

อบรมวิชา   โหราศาสตร์ไทย  การให้ฤกษ์  อินทภาส บาทจันทร์

ทุกวันศุกร์  เวลา 13.00 - 15.30 น.

มือถือ:  087-594-1299

อ.นวลอนงค์  การย์บรรจบ (หล้า)

โครงการ ชมรมฯ ชลบุรี

มือถือ: 081-650-8618

 

คุณรัตนาสรรค์  รัตแม้นจริง  (ดา)  
เจ้าหน้าที่ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์ (วัดสุวรรณคีรี)

มือถือ:   081- 910-9032,  090-549-9242

 
 

 
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.