ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
สร้างศาลแม่ตะเคียน "สายทอง" 8 สิงหาคม 2554

ประมวลภาพงานสร้าง "ศาลแม่ตะเคียน สายทอง" วัดสุวรรณคีรี  ณ 8 สิงหาคม 2554

 

     
     
     
     

 

 
กิจกรรม

งานไหว้ครูชมรมอาศรมเจษฎาจารย์ (วัดสุวรรณคีรี) 2554 article
งานหล่อ "พระนาคปรก" 5 เมย. 2552
ประมวลภาพ งานร่วมแสดงมุทิตาจิต งานครบรอบ 6 รอบ (72 ปี) อ.เจษฎา คำไหล
งานไหว้ครูประจำปี อ.เจษฎา คำไหล ประจำปี 2555
ภาพการอบรมวิชา "ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์"
พิธียกเสาเอก เสาโท พระสถูปมหาวิหารสัมพุทธปรินิพพานCopyright © 2012 All Rights Reserved.