ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ




งานไหว้ครูประจำปี อ.เจษฎา คำไหล ประจำปี 2555

 ภาพบรรยากาศงานไหว้ครู อ.เจษฎา คำไหล  ประจำปี 2555

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 (ขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 ของทุกปี) ณ วัดสุวรรณคีรี

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 




กิจกรรม

งานไหว้ครูชมรมอาศรมเจษฎาจารย์ (วัดสุวรรณคีรี) 2554 article
สร้างศาลแม่ตะเคียน "สายทอง" 8 สิงหาคม 2554
งานหล่อ "พระนาคปรก" 5 เมย. 2552
ประมวลภาพ งานร่วมแสดงมุทิตาจิต งานครบรอบ 6 รอบ (72 ปี) อ.เจษฎา คำไหล
ภาพการอบรมวิชา "ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์"
พิธียกเสาเอก เสาโท พระสถูปมหาวิหารสัมพุทธปรินิพพาน



Copyright © 2012 All Rights Reserved.